fbpx

Forvaltningshusets webinarer

Oversikt over kommende og tidligere webinarer

Oversikt over kommende webinarer

Tema: Månedlig markedsoppdatering

Fast månedlig webinar med investeringsdirektør Sturla Skogland og administrerende direktør Michael V. Sivertsen. De vil se på markedsutviklingen foregående måned og ta opp ulike temaer, hvorav noen vil være spesielt tidsaktuelle. Oversikten under viser planlagte webinarer 12 måneder frem i tid. Send gjerne inn spørsmål og ønsker om temaer vi skal ta opp til marked@forvaltningshuset.no.

August 2020

Dato: Fredag 14. august 2020

Tid: 13.00 – 14.00

Påmelding: Trykk her

Oktober 2020

Dato: Fredag 9. oktober 2020

Tid: 13.00 – 14.00

Påmelding: Trykk her

November 2020

Dato: Fredag 6. november 2020

Tid: 13.00 – 14.00

Påmelding: Trykk her

Desember 2020

Dato: Fredag 11. desember 2020

Tid: 13.00 – 14.00

Påmelding: Trykk her

Januar 2021

Dato: Fredag 15. januar 2021

Tid: 13.00 – 14.00

Påmelding: Trykk her

Februar 2021

Dato: Fredag 5. februar 2021

Tid: 13.00 – 14.00

Påmelding: Trykk her

Mars 2021

Dato: Fredag 5. mars 2021

Tid: 13.00 – 14.00

Påmelding: Trykk her

April 2021

Dato: Fredag 9. april 2021

Tid: 13.00 – 14.00

Påmelding: Trykk her

Mai 2021

Dato: Fredag 7. mai 2021

Tid: 13.00 – 14.00

Påmelding: Trykk her

Juni 2021

Dato: Fredag 11. juni 2021

Tid: 13.00 – 14.00

Påmelding: Trykk her

Spørsmål kan rettes til marked@forvaltningshuset.no i forkant av et webinar, eller i chatten underveis i et webinar.


Oversikt over tidligere webinarer

Under finner du en oversikt webinarer vi har holdt, med kopi av presentasjon som kan lastes ned og link til opptak av webinaret som du kan se på i ettertid.

Fredag 12. juni 2020:

Tema: Markedsoppdatering

Presentasjon: Last ned

Fredag 8. mai 2020:

Tema: Markedsoppdatering

Presentasjon: Last ned

Torsdag 23. april 2020:

Tema: Skatt og juridiske temaer

Presentasjon:

Fredag 17. april 2020:

Tema: Markedsoppdatering, svar på spørsmål og hvordan investere i aksjer og obligasjoner?

Presentasjon: Last ned

Tirsdag 31. mars 2020:

Tema: Markedsoppdatering og lærdommer fra tidligere markedsfall

Presentasjon: Last ned

Onsdag 25. mars 2020:

Tema: Kvinner som investerer

Presentasjon: Last ned

Mandag 23. mars 2020:

Tema: Kort markedsoppdatering og Q&A

Presentasjon: Last ned

Tirsdag 17. mars 2020

Tema: Oppdatering på de urolige finansmarkedene, og hvordan bør man tenke som langsiktig investor?

Presentasjon: Last ned


Les også:

Ikke la frykten drive din investeringsstrategi

Frykten som oppstår i perioder med markedsfall bør ikke drive investeringsbeslutninger, på samme måte som grådighet ikke bør drive dem i oppgangsperioder. En investeringsstrategi bør settes sammen med tanke på dine langsiktige mål og behov, kalibrert av din vilje og evne til å ta risiko.

Les mer: Trykk her


Verdien av rebalansering

Du har kanskje hørt om rebalansering, og hvordan det kan bidra til høyere risikojustert avkastning over tid. For profesjonelle investorer er rebalansering en viktig og helt naturlig del av forvaltningen. Et kjent eksempel er Oljefondet, som kjøpte aksjer i 2009 etter de store fallene under finanskrisen.

Les mer: Trykk her


Store svingninger i kronekursen påvirker avkastningen

Store svingninger i kronekursen påvirker avkastningen i utenlandske aksjer for norske investorer, med mindre investeringene er valutasikret. Valutasikring har som målsetting å nøytralisere risikofaktoren knyttet til kronekursen, slik at avkastning i fondet ikke er direkte avhengig av kronekursen.

Les mer: Trykk her

 

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x