fbpx

Virusfrykt og oljeprisfall

Det ble en brå start på uken. Finansmarkedene, som allerede har fått merke usikkerheten knyttet til coronaviruset, fikk seg nok et slag i ansiktet i form av et kraftig oljeprisfall.

Vil fallet fortsette fremover? Det er feil spørsmål å stille, først og fremst fordi det er umulig å svare på. Det er sannsynlig at frykt og usikkerhet vil fortsette å prege nyhetsbildet og finansmarkedene fremover, som kan føre til både rekyler og korreksjoner. Mer enn det vet vi ikke.

Vi ønsker imidlertid å gi en oppdatering på hva som har skjedd, og samtidig minne om hvordan vi i Forvaltningshuset jobber for å ivareta kundene våre, også i perioder med markedsuro. Til slutt vil vi forsøke å besvare det spørsmålet mange kanskje stiller seg: hva bør man gjøre?

Hva har skjedd – COVID-19 og oljeprisfall

De potensielle ringvirkningene coronaviruset kan ha på fremtidig etterspørsel etter olje hadde allerede før helgen gitt utslag i oljeprisen, som på fredag var ned ca. 30 prosent siden årsskiftet. Det var derfor forventet at OPEC+ (OPEC + Russland) ville annonsere produksjonskutt på deres møte på fredag. Et produksjonskutt ville kunne bidra til en mer stabil og forutsigbar oljepris. OPEC og Russland lyktes ikke å komme til enighet. Saudi-Arabia «hevner» seg nå ved å starte en priskrig i form av høyere produksjon, og de har allerede startet å selge olje med «rabatt». Oljeprisen falt som forventet kraftig på disse nyhetene og lå mandag på ca. 35 USD/fatet.

Cocktailen av oljeprisfall og virusfrykt skaper store bevegelser i finansmarkedene. De umiddelbare virkningene er et globalt bredt børsfall. Oslo Børs ble hardt rammet på en dag der spesielt energisektoren falt mest (energisektoren utgjør i underkant av 30 % av børsen). Oljeprisen dro med seg kronekursen som har svekket seg med ca. 8 prosent mot dollar og 11 prosent mot euro siden årsskiftet (per mandag 9. mars)

Hva gjør Forvaltningshuset?

Porteføljekonstruksjon og verdien av diversifisering

Våre anbefalte porteføljer er satt sammen også med tanke på nedsidebeskyttelse, selv om ingen portefølje vil være uberørt av markedsbevegelsene vi opplever nå. Måten vi beskytter våre kunders midler i urolige perioder er den samme som i gode perioder, og baseres på rådgivningsprosessen som gjennomføres i forkant av investeringstidspunkt. Resultatet er porteføljer som er tilpasset hver enkelt kundes risikotoleranse, langsiktige mål og behov. Fondene som porteføljene består av vil også forsøke å posisjonere seg i henhold til deres syn på utfordringer og muligheter som oppstår i perioder med markedsbevegelser.

Det er også verdt å merke seg at en bred kronesvekkelse er positivt for norske investorer som er investert i globale ikke-valutasikrede fond, noe de aller fleste aksjefondene i våre kunders porteføljer er. Dette bidrar til å dempe fallet for våre kunder.

Rebalansering av porteføljene

Perioder med markedsfall kan føre til at fordelingen i en portefølje avviker fra strategien, og dersom avvikene er store nok vil det føre til en rebalansering. Dette blir allerede ivaretatt for kunder med en aktiv forvaltningsavtale eller som har organisert porteføljen sin gjennom en fond-i-fond-løsning. Det sikrer god risikostyring og disiplin, uten at følelser påvirker beslutninger som må tas.

Rebalansering gjøres for å styre risikoen og ivareta den opprinnelige strategien, ikke for å forutse markedets retning fremover. Når det er sagt så kan rebalansering bidra til å utnytte svingningene i markedet på en effektiv måte.

Hva bør man gjøre?

Unngå panikk

De fleste investorer er som oftest tjent med å sitte helt i ro, og la slike stormer som dette passere. Markedsfall kan inntreffe, og er noe alle investorer må være forberedt på å takle.

Når man har et langsiktig perspektiv, er det ikke rasjonelt å gjøre endringer basert på kortsiktige markedsbevegelser. Mislykkede forsøk på å selge på vei ned og kjøpe på bunn er hovedgrunnen til at privatinvestorer ikke klarer å oppnå markedsavkastning*.

Gitt hastigheten på markedsbevegelsene og fortsatt mye usikkerhet, er det vår anbefaling å motstå fristelsen til å prøve å «time» markedet. Med mindre det er noe som har endret seg i din økonomiske situasjon, vil det være fornuftig å holde seg til din investeringsstrategi.

Bør man investere nå?

For investorer med langsiktig perspektiv og frisk kapital som skal investeres i markedet, kan perioder med markedsuro by på gode muligheter. Om akkurat er riktig tidspunkt å investere friske midler er, som vi tidligere har vært inne på, umulig å vite.

Det man derimot må finne svaret på (om man ikke allerede har det) er hvor mye man ønsker å være eksponert i markedet over tid gjennom å definere sin risikoprofil. Dette er en øvelse som bør gjøres uavhengig av hvordan finansmarkedene beveger seg fra en dag til en annen. Deretter er det fornuftig å implementere det i markedet i den farten man er komfortabel med.

er åpenbart et tidspunkt å investere, men om det er det rette tidspunktet å investere vet man ikke. Uvissheten om hva fremtiden bringer er som kjent prisen man må betale ved å være eksponert i markedet, men det er også det man får betalt for over tid som langsiktig investor.

*“Quantitative Analysis of Investor Behavior (QAIB), 2016”, DALBAR, INC. www.dalbar.com

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x