fbpx

Verdien av fokus

Viktig tema for de fleste

For å gjøre det best innen enhver disiplin, enten det er i sport, musikk, akademia eller i business, er det viktig å være ekstremt fokusert. Man kan rett og slett ikke bli verdensmester i både skihopping og sykling samtidig. Dette er ikke minst tilfellet innen kapitalforvaltning.

Ved hjelp av et forstørrelsesglass kan man lære mye om verdien av fokus. Ved å holde et forstørrelsesglass foran en planke og la solstrålene lyse gjennom forstørrelsesglasset så vil planken etter hvert begynne å brenne. Men dersom man tar bort forstørrelsesglasset så kan solen lyse på den samme planken i hundrevis av år uten at planken begynner å brenne. Kraften av fokusert energi er enorm i naturen, men kraften av fokus er minst like sterk på andre områder i livet.

Daniel Goleman påpeker i boken «Focus: the hidden driver of excellence» at det å være ekstremt fokusert er noe som kjennetegner de fleste top-performers innen alle disipliner. Man skal ikke lengre enn til Ole-Einar Bjørndalen eller Petter Northug for å se gode eksempler på dette.

Innen kapitalforvaltning dreier fokus blant annet om hvor mange investeringsprodukter (les: fond) organisasjonen tilbyr. Et fellestegn på mange av de aller beste kapitalforvalterne i verden er at de har svært få investeringsprodukter. Grunnen til det er at det ligger enorm kraft i at alle hodene i en organisasjon er fokusert mot kun ett fond. Da er det ingen andre forretningsområder eller investeringsprodukter som kan «stjele» fokus.

Men det er ikke bare i forhold til antall investeringsprodukter hvor fokus er viktig innen forvaltning. To andre områder er spesielt viktige: 1) hvordan ser eierskapet ut, 2) hvordan har forvalteren investert sine egne midler og 3) i hvilke områder forvalteren investerer.

Eierskapet til et kapitalforvaltningsselskap har mye å si for fokuset til de som står for forvaltningen. Om det er en stor finansinstitusjon eller andre eksterne eiere som eier forvaltningsselskapet, er det lett at forvalterne blir mest opptatt av hvor mye lønn og bonus de kan motta på kort sikt. Mens dersom det er forvalterne som eier forvaltningsselskapet, fører det ofte til at forvalterne blir mer langsiktige; den kortsiktige bonusen blir mindre viktig sammenliknet med den langsiktige verdiskapingen. Forvalteren ender dermed opp med å ta beslutninger som mer langsiktig tjener fondet og forvaltningsselskapet. Dette er som regel i kundenes interesse.

Hvordan forvalter har investert sine egne midler er også svært viktig i forhold til fokus. Dersom forvalter har mye av sine egne midler plassert i andre investeringer enn sitt eget fond, er det lett at forvalters oppmerksomhet og engasjement i større eller mindre grad tilflyter disse sideinvesteringene. Men dersom forvalter har hele eller i hvert fall størstedelen av sin formue investert i sitt eget fond er det ikke tvil om hvor engasjementet og fokuset ligger.

Dette viser også empiriske studier. Det anerkjente fondsanalyseselskapet Morningstar har i en større studie sett på sammenhengen mellom avkastning og i hvor stor grad fondsforvalteren har investert i sitt eget fond. Konklusjonen fra studiet er entydig: uavhengig av geografi og hvilke typer selskaper som forvalteren har investert i, så er det signifikant høyere suksessrate for fond der forvalteren har investert en betydelig del av sine egne midler.

Dette er også viktig i forhold til troverdighet. For hvorfor skal en investere i et fond dersom ikke forvalteren selv har tro på fondet?

Fokus er også viktig i forhold til hvor forvalteren investerer kapitalen. En rekke studier (Kilder: Hua 2001, Choe, Khoe, Stulz 2005 m.fl.) har vist at forvaltere som er fokusert geografisk også gjør det bedre.

Dette er noe som de aller mest profesjonelle investorene i verden har forstått. Når Oljefondet, amerikanske universitetsfond og andre tilsvarende profesjonelle investorer ser etter eksterne forvaltere, ser de etter forvaltere med et krystallklart fokus; kun ett fond, 100% uavhengige og hvor forvalterne har investert en betydelig andel av sine egne midler og som er geografisk fokuserte.

For akkurat som i naturen ligger det også enorm kraft i konsentrert energi innen kapitalforvaltning.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x