fbpx

Tjene penger eller redde verden – kan du gjøre begge deler?

Bærekraftige investeringer for en bærekraftig fremtid

Er det mulig å gjøre gode investeringer og samtidig være med på å gjøre kloden til et bedre sted?

Investeringene må være investerbare

– Det aller viktigste når det gjelder bærekraftige investeringer er at de faktisk er investerbare, sier finansmannen Christian Thommessen. Han har gjennom sin karrière engasjert seg i tradisjonell bistand, blant annet som styreleder i Redd Barna og som direktør i UNDP. Nå sitter han i styret i responsAbility Investments, som forvalter 30 milliarder kroner gjennom såkalte «impact investeringer».

– Vi investerer i den tredje verden, og bare i virksomheter som har en inkluderende effekt på den fattige befolkningen og som bidrar med et positivt klimaavtrykk, forteller han.

Verden trenger mennesker som arbeider for å gjøre verden til et bedre sted, eller «do gooders», som Thommessen kaller dem. Likevel er han soleklar i sin tale: for å virkelig gjøre verden til et bedre sted behøves det kapital. Og private selskaper og personer som ønsker å investere i bærekraftighet.

– Impact investeringer er i dag et konsept bedrifter og privatpersoner omfavner, og som alle vil delta i. Utfordringen er at veldig mange som kaller seg impact investorer i realiteten driver med «soft kapital»; virksomheter som bidrar positivt, men som ikke gir finansiell avkastning.

Derfor er det i følge Thommessen særlig viktig å være tydelige overfor investorer, og følge en ordinær investeringsdisiplin.

– Jeg er for både bistand og filantropi, men det er ikke det som skal til å løfte kapitalen i bærekraftige investeringer, sier han. Dette gjøres ved å sikre at investeringene høster markedsmessig finansiell avkastning.

En bærekraftig fremtid

Bærekraftighet er et vidt begrep, som omfatter alt fra fornybar energi til klima og fattigdom. Thommessen mener at alle disse aspektene henger sammen, og henviser til FNs bærekraftsmål.

– Vi trenger enorme kapitalressurser for å løse bærekraftutfordringene vi står overfor, sier han. For å oppnå FNs mål behøves det 1400 milliarder dollar årlig i investeringer, og 600 av disse må komme fra det private næringsliv. Den eneste måten å få til dette er å tilby solide investeringsmuligheter der det oppnås både bærekraftig og finansiell avkastning.

I fremtiden vil, i følge Thommessen, bedriftenes bærekraftige profil forme deres fremtid. I dagens marked kan du som virksomhet overleve uten en bærekraftig profil, og som investor er det fortsatt mye å hente i slike sektorer. I fremtiden vil dette ifølge Thommessen være helt umulig, og dermed lite lønnsomt for investorer.

– Jeg mener at dersom du ikke har bærekraftighet som en sentral del av strategien din, så vil du heller ikke være finansielt attraktiv for investorer. Olje og gass er i ferd med å bli en solnedgangsindustri, sier han.

Utviklingsmarkeder med stort potensiale

Thommessen er overbevist om at utviklingsmarkeder er veien å gå. Han påpeker at for å løse FNs bærekraftsmål må vi se problemene under én lupe. Klima, fattigdom og fornybar energi henger sammen, og derfor kan de også løses sammen.

– I Europa og Amerika legges det mye vekt på å bytte fra fossilt brensel til fornybar energi. Dette er vel og bra, men hvorfor fokuserer vi ikke på markedene som mangler energi i stedet? Spør han.

Det er 2 milliarder mennesker i den tredje verden som enda ikke lever med energi i hjemmene sine, og jakten på varmen medfører jakt på brensel. Store skogområder hugges ned, for at befolkningene skal ha mulighet til å varme seg. Her ligger det et enormt potensiale for bærekraftige investeringer med god avkastning.

– Vi må se på utviklingsmulighetene der det faktisk er behov, avslutter han.

Om Impact investment

  • Investeringer i bedrifter, organisasjoner og fond med formål om å gi investorene såkalt “blended value”, både sosiale resultater og finansiell avkastning.
  • 208 respondenter fra verdens ledende investeringsorganisasjoner, herunder fondforvaltere, stiftelser, banker, finansieringsinstitusjoner, familiekontorer, pensjonsfond og forsikringsselskaper, kunne fortelle at de håndterer investeringer innen Impact Investment for 114 billioner USD.
  • Det overveldende flertallet av respondentene rapporterte at deres investeringer har møtt eller overskredet deres forventninger til både innvirkning (98%) og finansiell ytelse (91%).

___

KildeThe GIIN’s 2017 Annual Impact Investor Survey

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x