fbpx

Mange får en aha-opplevelse når jeg spør dem: Når ringte banken deg sist – og hva spurte de om?

Investeringsartikkel

Administrerende direktør Michael V. Sivertsen i Forvaltningshuset har 20 års erfaring med å passe på formuer for norske millionærer.

En kjepphest for veteranen er å få flere til å skjønne forskjellen på selgende rådgivning og uavhengig rådgivning.

– Det er mange som får en aha-opplevelse når jeg spør: når ringte banken deg sist? Hva spurte de om? Svaret er som regel at de ringte for å selge en tilleggsforsikring eller reklamere for et nytt spareprodukt, sier Sivertsen.

På samme måte har bankene kunnet anbefale kunder å kjøpe seg inn i fond som er eid av dem selv, uten å opplyse i klartekst om at dette ikke er et uavhengig råd – og at banken har flere interesser i investeringen din.

– Ikke investors mann

– Denne bransjen er full av aktører som gir inntrykk av å være investors mann, men når man kikker litt bak i kulissene, så er det tydelig at det er noen andres interesser som blir ivaretatt, sier Sivertsen.

– For eksempel kan et meglerhus ha fått i oppdrag å hente en milliard for en av sine oppdragsgivere. Megler ringer rundt til hele kundelisten for å sikre tegnere – og denne salgspitchen kan nok oppleves som et velmenende råd, men her har de selskapets interesser i fokus, sier Sivertsen.

En ting som bidrar til at flere kan få øynene opp for hva ekte uavhengig rådgivning er, mener Sivertsen er en bankbransje i endring.

I flere år har trenden i bank og finans vært at stadig flere tjenester flyttes over på nett, samtidig som filialer legges ned.

– For dem som har en formue de vil ivareta, handler mye om å ha tillit til dem som passer på pengene. Da har det stor betydning å kunne møtes ansikt til ansikt, sier Sivertsen.

– Nå som de personlige relasjonene forsvinner i stadig større grad, vil flere oppdage at banken stort sett ringer når de vil selge noe, sier han videre.

Samtidig kommer også nå myndighetene på banen for å tydeliggjøre skillet mellom uavhengige og ikke-uavhengige rådgivere.

Det skjer gjennom en forskriftsendring som trer i kraft 3. januar 2018.

Da strammet finansmyndighetene etter påtrykk fra EU inn lovverket som skal beskytte norske investorer.

Den nye forskriften pålegger blant annet finansielle rådgivere å gjøre tydeligere rede for hvem som tjener på de produktene de anbefaler.

– Ekte uavhengig rådgivning

– En ekte uavhengig rådgiver har ingen annen motivasjon bak anbefalingene sine enn at han tror disse vil skape best mulig avkastning for kunden, forklarer Sivertsen.

Slik fungerer også forretningsmodellen til Forvaltningshuset:

– Den eneste måten vi øker inntjeningen vår, er hvis investeringene vi gjør for kunden, går bra. Det er dette uavhengig rådgivning handler om, sier han.

Forvaltningshuset tar et årlig honorar fra kunden basert på markedsverdien av de midlene kunden har satt til forvaltning. Hvis porteføljen går i pluss, øker størrelsen på honoraret. Dersom avkastningen er negativ, tar Forvaltningshuset et lavere gebyr.

– Vi og kunden har parallelle interesser i å få porteføljen til å vokse, og vi tjener ikke mer på å selge dyrere fond og andre produkter. Forvalterne har heller ikke noe incentiv til å gjøre hyppige transaksjoner for å tjene på transaksjonskostnader.

– Rådgivere som ikke oppfyller disse forutsetningene, kan fra 1. januar 2018 ikke si at de driver med uavhengig rådgivning, presiserer Sivertsen.

Ønsker du å møte oss for å finne ut mer?

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x