fbpx

Taper på sparing i bank

Nordmenn har 1.200 milliarder kroner plassert i banksparing

  • Nordmenn har rundt 1.200 milliarder kroner plassert i banksparing
  • Selv på den beste innskuddskontoen vil inflasjon og skatt føre til negativ avkastning
  • Langsiktige penger bør forvaltes langsiktig
  • Ved å spre investeringene kan man oppnå betydelig høyere avkastning over tid, uten å ta unødvendig høy risiko

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at norske privatpersoner har over 1 200 milliarder på bankkonto. For disse kundene er det følgende regnestykket dessverre trist lesing. Inflasjonsmålet i Norge er 2 prosent, den beste renten i banken er per dags dato på 2,05 prosent*, mens offisielle tall viser at Ola Nordmann i snitt har en innskuddsrente på kun 1,06%.

Siden inflasjonsmålet i dag er høyere enn beste renten i markedet, er den reelle forventede avkastningen allerede lite inspirerende. Legger vi på 23 % kapitalbeskatning og formuesskatt på 0,85 %, ender vi opp et godt stykke under streken. Med andre ord, norske bankkunder taper på å ha pengene i banken.Med en avkastning på 2,05 % får man inntrykk av at pengene vokser jevnt og trutt over tid, mens sannheten er at man har mindre penger neste år, når man tar tapt kjøpekraft og beskatning med i beregningen. Inflasjonen svinger over tid og påvirker også realavkastningen på aksjer og obligasjoner, men den langsiktige positive risikopremien man får ved å investere i verdipapirer sørger for at man både beskytter kjøpekraften og historisk sett skaper vekst i formuen. Vi mener at den eneste måten å oppnå det på uten å ta unødvendig høy risiko, er ved bruk av investeringsporteføljer som består av en god spredning av globale og likvide tradisjonelle verdipapirfond.

Les også:

Rentes rente-effekten – den sterkeste kraften i universet?

Hvordan skape god avkastning uten å ta for høy risiko?

For å illustrere hvordan inflasjon slår inn på langsiktig sparing har vi satt opp en forenklet graf med to ulike investeringer. En «oljefondinvestering» med 60 % aksjer og 40 % renter med en forventet realavkastning på 3,5%, kontra bankinnskudd. Antagelsene er følgende, innskuddsrente på 2,05 %, inflasjon lik Norges Banks inflasjonsmål på 2 % og 23 % personskatt (formuesskatt er ikke tatt med i beregningen).

Hva sier denne sammenligningen oss? Gitt antagelser om inflasjon og risikofri avkastning, så er dagens pengeverdi av det oppsparte beløpet negativ. Dette er fordi inflasjonen spiser opp avkastningen over tid. I motsatt tilfelle så kan en «Oljefondsinvestering» normalt sett gi inflasjonsbeskyttelse over en lengre periode og gi positiv realavkastning.

Hør også på Formuespodden

_______

* Tall hentet fra https://www.finansportalen.no/bank/bankinnskudd/

Tall fra finansportalen.no. Innskudd på 150 000 kroner for en 50 år gammel person bosatt i Norge, uten bruksbegrensninger eller produktpakke.

https://www.fno.no/statistikk/bank/

http://www.ssb.no/renter

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x