fbpx

Solgte på vei ned og kjøpte tilbake for sent?

Statistikk fra Verdipapirfondenes forening kan tyde på det.

Statistikk fra Verdipapirfondenes forening viser at norske personkunder solgte aksjefond for netto 3,9 milliarder kroner i mars, en måned der aksjemarkedet ble preget av store svingninger og hvor Oslo børs endte ned 17,3 %. I april, en måned der Oslo børs steg med 9,6 %, ble det nettokjøpt aksjefond for 2,7 milliarder kroner.

Tallene kan tyde på at mange investorer tok vesentlige tap på fondsinvesteringene sine i mars, uten nødvendigvis å få med seg oppgangen fra bunnpunktet 23. mars og gjennom april. Bare i perioden 23. mars og frem til 31. mars steg Oslo børs med 11,2 %. Hadde man ikke rukket å komme seg inn i markedet igjen innen utgangen av april, kunne man i verste fall ha gått glipp av så mye som 21,9 % avkastning om man solgte på bunn. Gikk man glipp av mai-avkastningen også, er potensiell tapt avkastning over 30 % fra bunnpunktet.

Profesjonelle investorer er heller ikke i stand til å forutse markedets retning, og gjennomfører derfor heller systematiske rebalanseringer der følelser slipper å spille en avgjørende rolle

Utviklingen hittil i år for ulike aksjeindekser målt i lokal valuta (tom. 03.06.2020)
Utviklingen fra bunnpunktet 23. mars for ulike aksjeindekser målt i lokal valuta (tom. 03.06.2020)

Dette er stikk i strid med adferden til profesjonelle investorer, som eksempelvis Oljefondet. Profesjonelle aktører benytter heller anledningen til å investere mer i aktivaklasser som har falt, og får på den måten med seg oppgangen fra bunnen og oppover. Dessverre virker det som norske personkunder har gjort det motsatte.

Undersøkelser fra USA viser at de fleste privatpersoner som investerer i fond ikke klarer å oppnå markedsavkastning med sine fondsinvesteringer. Det er flere årsaker til det, men den viktigste forklaringen er en manglende evne til å gjette markedets retning. Som konsekvens av at man likevel prøver å gjette retningen oppnår flertallet av private investorer dårligere avkastning. Profesjonelle investorer er heller ikke i stand til å forutse markedets retning, og gjennomfører derfor heller systematiske rebalanseringer der følelser slipper å spille en avgjørende rolle.

Legg en plan, og søk råd om nødvendig

Vi anbefaler alle å etablere en langsiktig strategi for plassering av langsiktig finanskapital. Det viktigste man gjør er å legge en strategi som stemmer overens med ens egen langsiktige risikoprofil, og som man er komfortabel med å stå fast ved i alle slags markeder. Både oppgangsmarkeder og turbulente markeder.

En oversikt over Forvaltningshusets kunder sin adferd viser at både nye og bestående kunder nettoinvesterte betydelige beløp i mars. De som ikke har hatt friske midler å investere, har benyttet anledning til å rebalansere porteføljene sine for å kunne utnytte oppturen som kommer etter markedsfall på en best mulig måte. Og viktigst av alt så har de gjenopprettet sin langsiktige risikoprofil.

Vil du høre mer om våre tjenester?

Trykk her

For enkelthetens skyld har vi i denne artikkelen brukt tall fra Oslo børs i eksemplene over. Hadde vi heller brukt tall fra USA og S&P 500, så ville potensiell tapt avkastning vært enda høyere.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x