fbpx

Slik sikrer du barnas økonomiske fremtid!

Viktig tema for alle familier

Sparer du til barna? Her får du tipsene du trenger for å sikre at poden får en god start på sitt voksne liv!

– Mulighetene er mange, men alle er ikke like gode, sier Victoria Nyhus Terjesen, spare- og investeringsøkonom hos ODIN Forvaltning. Hun forteller at omtrent halvparten av alle norske foreldre sparer til barna sine. Likevel er det ikke alle som er klar over hvilke muligheter som faktisk lønner seg, og hvilke du bare kan glemme.
– Starter du tidlig med sparing til barna, får de mer å rutte med når de trenger det mest. Her er det store muligheter for å gi barna en god start på livet, sier hun.

Hjelp dem i gang  

Har du en god økonomi, og sitter du kanskje på større verdier som skal investeres, kan det være greit å ha tenkt igjennom hvordan dette skal overføres til neste generasjon.

– Med mindre du skal gi bort til veldedige formål eller har begunstiget andre i testamentet, så vil barna på et tidspunkt arve en stor del av pengene uansett. Hvorfor ikke da gi en del av denne arven på et tidspunkt der barna er i en livsfase de trenger penger for å etablere seg eller studere i utlandet? sier Nyhus Terjesen.

Det er gjerne fra barna er 19 til 35 år at de trenger litt drahjelp for å komme i gang med sitt voksne liv. I denne perioden vil mange studere, kjøpe leilighet og stifte familie, og her kommer ekstra kapital godt med.

– Vi ser at boligmarkedet, særlig i større byer, har strammet seg til, og det er vanskelig for mange unge å komme inn på boligmarkedet uten oppspart egenkapital. Regler for å få boliglån er maksimalt fem ganger inntekt, men her må du trekke fra blant annet studielån og i tillegg ha minst 15 prosent egenkapital, forteller hun.

(Saken fortsetter under bildet)

Slik sikrer du barnas fremtid. (Bilde: Pixabay).
Slik sikrer du barnas fremtid. (Bilde: Pixabay).

Mulighetene er mange, men alle er ikke like gode  

Skal du spare til barna er første bud å ha en lang tidshorisont. Nyhus Terjesen er krystallklar i sin anbefaling; velg bort bankkonto, høyrentekonto, rentefond og kombinasjonsfond. Heller ikke invester i en bolig, som du tenker å leie ut. Skal du spare i syv år eller mer er det aksjefond som gjelder.

– Enkeltaksjer må følges opp jevnlig, og krever god kunnskap. Sparer du derimot i aksjefond, har du noen profesjonelle forvaltere som tar hånd om investeringene, sier hun. Utsagnene støtter hun opp med et eksempel om formueskatt, hvor hun henviser til statsbudsjettet.

– En av fordelene med å investere i aksjer eller aksjefond hvis du selv eller barna er i formuesposisjon er at 80 prosent av aksjeformuen din vil inngå i beregningen av formueskatt. Dette er en dobling av formuerabatten på aksjer fra i fjor, sier hun. Har du dermed en million kroner i aksjefond, vil kun 800 000 av disse pengene gå inn i beregningen av formueskatten for 2018.

Utleiebolig på sin side er fra 2017 blitt mindre attraktivt, da verdsettelsen inn i beregningen av formuesskatten ble satt til 90 prosent av reell verdi. Til sammenligning var den i 2013 satt til 50 prosent av estimert salgsverdi.
– Tanken er at en investering i utleie- og fritidsbolig i større grad skal likestilles med andre investeringer, forteller hun.

For å underbygge argumentene henviser hun til oljefondets investeringsmønster.

–  Tall fra VFF viser at per mai 2018 så har norske personkunder totalt 233 milliarder kroner i fond. Allikevel er dette lite i forhold til hvor mye penger vi har på bankkonto og i eiendom. Ser vi på nordmenns fordeling av formue så ligger 86 prosent i eiendom, mens bare to prosent ligger i aksjer og aksjefond. Oljefondet på sin side har 65 prosent i aksjer og bare to og en halv prosent i eiendom. Det er jo noe å ha i bakhodet når man ser på fordelingen av sin totale formue, avslutter hun.

Les også: 

Hvor lenge må jeg jobbe? Er 70 det nye 67?

Rentes rente-effekten – den sterkeste kraften i universet?

Nyhus Terjesens 5 beste tips for sparing til barna

– Start tidlig 

Desto tidligere du investerer desto større er sannsynligheten for at gevinsten blir god. Da vil du også kunne nyte godt av renters rente-effekten.

– Lag en investeringsplan og hold deg til den 

Lag en plan for sparing eller investeringen til barna/barnet og hold deg til den. Investerer du i aksjefond vil du i perioder kunne merke store svingninger og da er det viktig å holde seg til planen og stole på valget du tok. Historie viser at de som gang på gang prøver å time kjøp og salg i markedet kommer dårligere ut enn de som sitter rolig i båten.

– Spare med høy aksjeandel 

Sparing til barn har gjerne en lang tidshorisont, for mange minst 18 år. Da lønner det seg å sitte i aksjefond, fordi det over tid vil gi bedre avkasting. Aksjer og aksjefond skal beskattes først når du realiserer andelene, ikke hvert år som på bankkonto. Denne utsatte skatten har god effekt på avkastningen.

– Kickstart sparingen 

Start sparingen til barna med et større beløp i tillegg til månedlig sparing. Dette vil gi store utslag i kroner og øre når alt realiseres.

– Bruk en klausul dersom du sparer/investerer i barnas navn

Velger du å spare større beløp i barnas navn kan det være et godt forslag å opprette en klausul. På den måten kan du sikre deg at pengene brukes når de trengs, ikke når barnet har lyst. I klausulen kan det for eksempel stå at pengene utelukkende skal gå til boligkjøp, eller tidligst kan realiseres ved fylte 25 år.

Les også:

Nå er det 170.000 dollarmillionærer i Norge.

Slik fordeler du arven din uten å risikere konflikter.

Hvordan forvalte familieformuen best mulig?

___

Kilder:

https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/Dokumenter/Budsjettdokumenter/skatter-avgifter-toll/Prop-1-LS-/Del-2-Narmere-om-forslagene-/4-Formuesskatt-/

https://www.vff.no/news/2018/solgte-aksjefond-kjopte-rentefond-i-mai 

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x