fbpx

Skatteamnesti for deg med aksjer og aksjefond

Fristen for overføring til aksjesparekonto nærmer seg.


Forvaltningshusets frister for når overføring til aksjesparekonto må være igangsatt:
– Fra eksterne leverandører: torsdag 29. november 2018
– Interne overføringer: torsdag 20. desember 2018


Eier du børsnoterte aksjer eller egenkapitalbevis som du egentlig ønsker å kvitte deg med, men som du vegrer deg for å selge fordi det betyr at gevinsten kommer til beskatning? Eller kanskje du eier andeler i et eller flere aksjefond som har blitt en for stor del av totalporteføljen din, men som du tenker at du like gjerne kan beholde på grunn av skatteposisjonen din? Hadde det ikke vært fint om du kunne organisert porteføljen slik du ønsket, uten å ta hensyn til skatt før du faktisk skulle ta pengene ut og bruke dem på noe annet? 

Da bør du opprette en aksjesparekonto. Hvis du eier en eller flere investeringer som kvalifiserer for en aksjesparekonto, og ikke allerede har opprettet en konto, så begynner du å få dårlig tid. Overgangsordningen, som kan beskrives som et skatteamnesti, gjelder nemlig kun frem til 31.12.2018.  Våre frister for når overføring til aksjesparekonto må være igangsatt finner du lenger opp i artikkelen.

Ønsker du å vite mer?

Fordeler med aksjesparekonto:

  • Kjøp og selg børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond og aksjefond uten å utløse gevinstbeskatning
  • Innskutte midler tas ut først uten at det utløser skatt for opptjente midler
  • Gir rett til skjermingsfradrag
  • Skattemessig kontinuitet ved arv, gave og overføring til ektefelle
  • Gunstige overgangsregler ut 2018

NB: Regjeringen foreslår fra 2019 at også utbytte skal omfattes av ordningen, slik at det ikke lenger er slik at utbytter skattlegges umiddelbart, mens gevinster får utsatt beskatning. Det foreslås også mer fleksible regler ved at man skal kunne overføre verdipapir mellom egne kontoer uten beskatning, samt at en andel av verdipapirene kan overføres til ektefelle og arvinger i forbindelse med skifte (til forskjell fra nå hvor aksjesparekontoen må overføres i sin helhet).

De siste forslagene er svært gode nyheter for våre kunder, både fordi man nå står friere til hvor man vil plassere aksjebeholdningen sin, og fordi planlegging av generasjonsskifter blir lettere. Ordningen er allerede gunstig og god, og blir nå enda bedre. Vi krysser fingrene for at forslagene blir vedtatt!

Gunstige overgangsregler 

Investorer som allerede eier børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis eller aksjefond bør vurdere å benytte seg av gunstige overgangsregler som gjelder ut året 2018. I denne overgangsperioden kan man flytte ovennevnte investeringer inn på en aksjesparekonto uten å realisere eventuell gevinst – og på den måten utsette skatten på allerede opptjent gevinst. Når aksjene og aksjefondene først er inne på kontoen, kan man kjøpe og selge uten å tenke på skatten før pengene skal tas ut av kontoen. Man tar også med seg ubenyttet skjermingsfradrag når eksisterende investeringer overføres til en aksjesparekonto. 

Investeringer som står i tap kan overføres til en aksjesparekonto med tapsfradrag. 

Forvaltningshuset kan hjelpe deg med å sørge for at flyttingen av aksjer og aksjefond inn på en aksjesparekonto eller mellom aksjesparekonti går sømløst og enkelt. Selve flyttingen tar normalt ti virkedager, men på grunn av stor pågang blant aktører i bransjen kan det ta noe lengre tid. Våre frister for når overføring til aksjesparekonto må være igangsatt finner du lenger opp i artikkelen. Ta kontakt med Forvaltningshuset i dag hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon. 

Ønsker du å vite mer?

Les også: 

Hva er aksjesparekonto? 

Investeringsselskap, aksjesparekonto eller investeringskonto? Og hva med IPS? 

Aksjesparekonto 

Ordningen ble introdusert høsten 2017. Aksjesparekonto er en løsning som gir privatpersoner tilnærmet de samme fordelene som investeringsselskaper får med fritaksmetoden. Med aksjesparekonto kan man kjøpe og selge børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond uten å betale løpende gevinstbeskatning. Skatt oppstår først når uttak fra kontoen overstiger innskuddet man totalt har foretatt (i tillegg til skjermingsfradraget). 

Aksjesparekonto
Aksjesparekonto

Flest fordeler, men også noen utfordringer 

Aksjesparekonto er en fornuftig løsning for veldig mange. Spesielt for de som ønsker å komme i gang med sparing eller de som sitter «fastlåst» i gamle investeringer som de vegrer seg for å selge på grunn av urealiserte gevinster. Ordningen med aksjesparekonto er enkel, og den gir stor grad av fleksibilitet i fremtiden for rebalansering innenfor det kvalifiserte universet av mulige investeringer. I tillegg er det billig å opprette og drifte en aksjesparekonto (dette er kostnadsfritt hos de fleste tilbyderne). 

Det finnes imidlertid også noen ulemper og utfordringer med aksjesparekonto. 

Investeringsuniverset er begrenset til å omfatte børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond. Det betyr at aksjer i private/unoterte selskaper ikke kan inngå på en aksjesparekonto. Rentefond må også holdes utenfor, uten at dette kan sies å være en direkte ulempe. Det vil imidlertid kunne være noe mer krevende å holde oversikten over den totale risikoeksponering man har i sin totale portefølje, avhengig av hvordan den blir rapportert. 

For de som investerer i enkeltaksjer som betaler utbytte, er det en ulempe at utbytte blir beskattet løpende på en aksjesparekonto. Dette gjelder selv om utbytte ikke tas ut av kontoen. 

Aksjesparekontoen kan by på noen utfordringer ved et fremtidig generasjonsskifte. Kontoen kan riktignok overføres med skattemessig kontinuitet. Men i motsetning til et investeringsselskap hvor eierstrukturen i mange tilfeller kan optimaliseres skattefritt, så kan ikke en aksjesparekonto deles mellom flere arvinger.

NB: Som nevnt tidligere i artikkelen, er det i Statsbudsjettet for 2019 foreslått endringer som vil medføre at de to siste ovennevnte utfordringene ikke vil være gjeldende lenger. La oss krysse fingrene for at endringene blir vedtatt!

Klikk her for å bli kontaktet av Forvaltningshuset

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x