fbpx

Skatteamnesti for deg med aksjer og aksjefond

Fordeler og gunstige overgangsregler for aksjesparekonto

Eier du børsnoterte aksjer eller egenkapitalbevis som du egentlig ønsker å kvitte deg med, men som du vegrer deg for å selge fordi det betyr at gevinsten kommer til beskatning? Eller kanskje du eier andeler i et eller flere aksjefond som har blitt en for stor del av totalporteføljen din, men som du tenker at du like gjerne kan beholde på grunn av skatteposisjonen din? Hadde det ikke vært fint om du kunne organisert porteføljen slik du ønsket, uten å ta hensyn til skatt før du faktisk skulle ta pengene ut og bruke dem på noe annet? 

Da bør du opprette en aksjesparekonto. Et flertall i finanskomiteen er blitt enige om å forlenge overgangsperioden med ett år, til 31.12.2019.

Fordeler med aksjesparekonto:

  • Kjøp og selg børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond og aksjefond uten å utløse gevinstbeskatning
  • Innskutte midler tas ut først uten at det utløser skatt for opptjente midler
  • Gir rett til skjermingsfradrag
  • Skattemessig kontinuitet ved arv, gave og overføring til ektefelle
  • Gunstige overgangsregler

Gunstige overgangsregler 

Investorer som allerede eier børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis eller aksjefond bør vurdere å benytte seg av gunstige overgangsregler som gjelder. I den nye overgangsperioden kan man flytte ovennevnte investeringer inn på en aksjesparekonto uten å realisere eventuell gevinst – og på den måten utsette skatten på allerede opptjent gevinst. Når aksjene og aksjefondene først er inne på kontoen, kan man kjøpe og selge uten å tenke på skatten før pengene skal tas ut av kontoen. Man tar også med seg ubenyttet skjermingsfradrag når eksisterende investeringer overføres til en aksjesparekonto. 

Investeringer som står i tap kan overføres til en aksjesparekonto med tapsfradrag. 

Forvaltningshuset kan hjelpe deg med å sørge for at flyttingen av aksjer og aksjefond inn på en aksjesparekonto eller mellom aksjesparekonti går sømløst og enkelt. Selve flyttingen tar normalt ti virkedager, men på grunn av stor pågang blant aktører i bransjen kan det ta noe lengre tid. 

Ønsker du å vite mer?

Les også: 

Hva er aksjesparekonto? 

Investeringsselskap, aksjesparekonto eller investeringskonto? Og hva med IPS? 

Aksjesparekonto 

Ordningen ble introdusert høsten 2017. Aksjesparekonto er en løsning som gir privatpersoner tilnærmet de samme fordelene som investeringsselskaper får med fritaksmetoden. Med aksjesparekonto kan man kjøpe og selge børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond uten å betale løpende gevinstbeskatning. Skatt oppstår først når uttak fra kontoen overstiger innskuddet man totalt har foretatt (i tillegg til skjermingsfradraget). 

Aksjesparekonto
Aksjesparekonto

Flest fordeler, men også noen utfordringer 

Aksjesparekonto er en fornuftig løsning for veldig mange. Spesielt for de som ønsker å komme i gang med sparing eller de som sitter «fastlåst» i gamle investeringer som de vegrer seg for å selge på grunn av urealiserte gevinster. Ordningen med aksjesparekonto er enkel, og den gir stor grad av fleksibilitet i fremtiden for rebalansering innenfor det kvalifiserte universet av mulige investeringer. I tillegg er det billigere å opprette og drifte en aksjesparekonto (dette er kostnadsfritt hos de flere tilbyderne av aksjesparekonto).

Det finnes imidlertid også noen ulemper og utfordringer med aksjesparekonto

Investeringsuniverset er begrenset til å omfatte børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond. Det betyr at aksjer i private/unoterte selskaper ikke kan inngå på en aksjesparekonto. Rentefond må også holdes utenfor, uten at dette kan sies å være en direkte ulempe. Det vil imidlertid kunne være noe mer krevende å holde oversikten over den totale risikoeksponering man har i sin totale portefølje, avhengig av hvordan den blir rapportert.

Mens andre tidligere ulemper er fjernet

Da ordningen ble lansert var det noen ulemper som i senere tid har blitt rettet opp i. Utbytte som blir utbetalt på en aksjesparekonto er nå inkludert i ordningen, som betyr at det ikke skattlegges løpende. Man kan se på det som urealisert gevinst på lik linje som øvrig urealisert gevinst.

I tillegg kan man nå overføre verdipapirer mellom aksjesparekontoer uten beskatning.

Da ordningen ble lansert, ble det tidlig klart at den kunne by på noen utfordringer blant annet knyttet til fremtidige generasjonsskifter – selv om kontoen kunne overføres med skattemessig kontinuitet, så måtte den overføres i sin helhet. Dette er nå endret, slik at man kan overføre deler av kontoen til en annen aksjesparekonto. Det gjør kontoen enklere å håndtere ved eksempelvis et samlivsbrudd eller arveoppgjør med flere arvinger.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x