fbpx

Revidert nasjonalbudsjett 2019

Økt bruk av oljepenger og ellers mindre endringer

Tirsdag 14. mai la Regjeringen ved Finansminister Siv Jensen frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019. I løpet av den siste uken har flere av de økte bevilgningene blitt offentliggjort.

Etter fremleggelsen har oppmerksomheten fra mediene og den politiske diskusjonen fokusert på den økte bruken av oljepenger. Ettersom det ligger lite omstridt innhold i forslaget for øvrig, var nok dette som ventet.

Regjeringen forventer at veksten i norsk økonomi fortsetter over langsiktig veksttakt både i år og neste år. Arbeidsledigheten forventes å falle både i år og neste år. For 2019 vil økningen i oljepengebruken øke veksten i økonomien.

Endringer

Av endringer i skatter og avgifter foreslås momsfritak på elektroniske bøker og tidsskrifter, reduserte avgifter for sider fra småskalabryggerier, redusert engangsavgift for motorsykkel og bortfall av engangsavgifter for kjøretøy eldre enn 20 år. Det foreslås flere forenklinger i skatteloven som i praksis ikke vil medføre endringer i skattenivået, men kun tilpasse regelverket til tidligere gjennomførte endringer.

Av økte bevilgninger, så er de mest omfattende økningene til klimatiltak, til Politiet, til Forvaret i forbindelse med forliset av KNM Helge Ingstad, reduksjon i bompengeselskapenes gjeld, økt antall omsorgsplasser samt økning i tilskuddet til utbyggingen av bredbåndsnettet.

Ser fremover mot Statsbudsjett for 2020

Med bakgrunn i at Regjeringen er støttet av et flertall på Stortinget samt at det reviderte nasjonalbudsjettet kun inneholder mindre endringer, vil nok ikke dette forslaget måtte gjennomgå vesentlige forhandlinger. Regjeringspartiene er allerede i gang med å planlegge Statsbudsjettet for 2020, som skal legges frem til høsten. Med krav om redusert oljepengebruk kombinert med økte kostnader vil det bli spennende å se hvordan firepartiregjeringen klarer å prioritere.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x