fbpx

Returprovisjoner skaper interessekonflikter

Nå vil Finanstilsynet slå ned på praksisen

Som uavhengig rådgiver mottar ikke Forvaltningshuset returprovisjoner fra verdipapirfond uten at disse går uavkortet tilbake til kundene. Flere selskaper i bransjen beholder imidlertid disse selv, noe som skaper interessekonflikter. Nå vil Finanstilsynet slå ned på praksisen.

I Dagens Næringsliv torsdag 23. januar forteller direktør for avdeling for markedstilsyn Anne Merethe Bellamy i Finanstilsynet at 43 verdipapirforetak bryter reglene for returprovisjoner. Reglene ble innført 1. januar 2018, og strammet til lovverket for finansbransjen med hensikt å redusere interessekonflikter som ikke tjener kundene.

Les hele saken i Dagens Næringsliv her (ekstern lenke)

Når Finanstilsynet undersøkte hvordan de nye reglene fungerer, kom det frem at flere av verdipapirforetakene som mottar returprovisjon i liten grad følger reglene.

– Det ser vi svært alvorlig på. Det er overraskende at foretakene ikke etterlever regelverket som har vært gjeldende siden starten av 2018, sier Bellamy til Dagens Næringsliv.

Nå vil Finanstilsynet følge opp gjennom tilsyn med flere av foretakene, og se om det er grunnlag for sanksjoner.

– Vi vil også vurdere om det er nødvendig å stramme inn reglene ytterligere, for eksempel ved å foreslå et forbud mot returprovisjon, sier Bellamy.

Returprovisjon og andre interessekonflikter

Forvaltningshusets forretningsmodell bygger på tre kjerneverdier: Åpenhet, kompetanse og personlig betjening. Administrerende direktør i Forvaltningshuset Michael V. Sivertsen understreker viktigheten rundt det å være helt åpen og transparent med kunden.

– Dette gjelder også returprovisjoner. Det vil si at rabatter som kommer tilbake fra forvaltere ikke havner hos rådgiveren, men går direkte og uavkortet tilbake til kunden. Returprovisjoner er ikke i kundens interesse da kunden ikke har kontroll på hva rådgiveren mottar av inntekter og hva og hvem det er som påvirker rådgiveren.


Les mer: Er interessekonflikter kilden til dårlig rådgivning?


Uavhengige rådgivere kan riktignok også motta returprovisjoner, men de kan ikke beholdes, noe som hindrer at det oppstår slike interessekonflikter hos uavhengige rådgivere som Forvaltningshuset.

Administrerende direktør i Forvaltningshuset Michael V. Sivertsen

– Vi ønsker alle endringer som bedrer investorbeskyttelsen velkommen. Det nye regelverket fra 2018 bidrar til å klargjøre rollene til selskapene i bransjen vår. Vi forsøker langt på vei å eliminere alle potensielle interessekonflikter, sier Sivertsen.

Hos Forvaltningshuset betaler du et honorar for å bli kunde, og et årlig honorar så lenge du forblir kunde. Dette er de to eneste kostnadselementene.

– Det er en ekstremt viktig forutsetning å være åpen. Både når det gjelder honorarer, rådgivningsprosessen vår og i det hele tatt alt vi foretar oss, sier Sivertsen.

– Alt skal være transparent slik at hvem som helst – media, finanstilsynet eller kunder – lett kan se hvordan vi gjør jobben vår, hvilke prosesser vi gjør internt og vår rådgivningsprosess.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x