fbpx

Personvern og cookies

Personvern

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte knyttes til en fysisk person. Personopplysningene omfatter elektronisk og fysisk dokumentasjon, samt telefonopptak.

Forvaltningshuset Norge AS («Forvaltningshuset» eller «Selskapet») gjennomfører en egnethetsvurdering på bakgrunn av personopplysninger som er innhentet og behandlet av selskapet for å kunne yte investeringsrådgivning og aktiv forvaltning i henhold til verdipapirhandelloven § 10-11 (4).

For en trygg og helhetlig investeringsrådgivning forutsettes det at Forvaltningshuset innhenter informasjon om kundens finansielle plasseringer, økonomisk situasjon, personlig forhold, investeringsmål og risikovillighet. Opplysningene føres inn i formuesplanen som er personlig utarbeidet for hver kunde.

Hva brukes personopplysninger til

Formålet med behandling av personopplysninger er å oppfylle kundens avtaler og å gi kunden best mulig service, oppfølging og kommunikasjon. I tillegg er behandling av dataene nødvendig for å overholde informasjonsplikten som pålegges ved lov eller avtaler med myndighetene, verdipapirregistre og andre virksomheter (databehandlingsvirksomheter) som behandler personopplysninger sammen med eller på vegne av Forvaltningshuset.

Når du melder deg på vårt nyhetsbrev eller et av våre arrangement, legger vi deg inn som abonnent i våre epost-lister. Du kan når som helst melde deg av ved å følge lenken i bunn av siste epost du har mottatt, eller gi oss beskjed på personvern@forvaltningshuset.no.

Behandling av personopplysninger

Forvaltningshuset anvender eksterne IT-leverandører som kan behandle eller oppbevare personopplysninger. Behandling og oppbevaring av personopplysninger vil foretas innen EØS-området.

Forvaltningshuset oppfyller meldeplikten til Datatilsynet for oppbevaring av informasjon som gjelder Kunden. Forvaltningshuset kan som et ledd i å forbedre tjenesteleveransene anvende personopplysninger til analyseformål.

Forvaltningshusets kunderegister inneholder følgende opplysninger om kunden:

 • Navn
 • Fødselsnummer og bankkontoinformasjon
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Kontaktopplysninger
 • Hvilke tjenester og produkter du har avtale om

Utlevering og registrering av andre personopplysninger i kunderegisteret krever samtykke fra kunden, samtykke kan trekkes tilbake når som helst.

Taushetsplikt

Ansatte og tillitsvalgte i Forvaltningshuset plikter å bevare taushet om den informasjon vedkommende mottar i forbindelse med kundeforhold. Taushetsplikten omfatter ikke opplysninger som er offentlig tilgjengelig, opplysninger som pliktes gitt til domstolene eller offentlige myndigheter og opplysninger som åpenbart ikke er av konfidensiell natur.

Informasjonskapsler (cookies)

Formål:

Informasjonskapsler (cookies) er små filer som lagrer informasjon om hvordan du bruker en internettside. Informasjonen lagres i den nettleseren du bruker, altså hos deg.

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for å

 • Lære av din adferd, slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold
 • Tilpasse innholdet, slik at det blir mest mulig relevant for deg
 • Gi deg relevant og tilpasset markedsføring på andre nettsteder du besøker

Du kan oppleve å se annonser fra oss på andre nettsteder, basert på innhold og sider du har besøkt på nettsidene våre. Informasjonskapslene som brukes for å få til det inneholder kun informasjon om hvilke sider du har besøkt på nettstedet vårt, og ikke opplysninger som kan identifisere deg som kunde.

Opplysningene vi innhenter i forbindelse med bruk av våre nettsider kan i visse tilfeller bli kombinert med informasjon fra ditt øvrige kundeforhold.

De fleste nettlesere er innstilt slik at de aksepterer informasjonskapsler. Ved å benytte Forvaltningshuset sine nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser.

Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at enkelte tjenester på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Slik kan du trekke tilbake ditt samtykke for:

Dersom du ønsker mer innsikt og mulighet til å endre hva som kartlegges av dine bevegelser på nettet, anbefaler vi nettleserinnstikket Ghostery.

Husk: Benytter du flere Internett-browsere, må du slette cookies i hver enkelt.

Forvaltningshuset.no bruker følgende informasjonskapsler

 • WordPress

  • En informasjonskapsel settes av publiseringsløsningen WordPress for å styre hvordan innhold vises og ivaretar forskjellige data om inneværende brukersesjon.
 • Google Analytics

  • For å gi oss informasjon og statistikk om hvordan nettstedet brukes, settes en informasjonskapsel av Google Analytics.
 • Google Tag Manager

  • For å hjelpe oss å distribuere forskjellige kodesnutter, bl.a. ovennevnte Google Analytics, tar vi i bruk Google Tag Manager, som setter en informasjonskapsel for å ivareta informasjon om inneværende brukersesjon.
 • Pardot

  • Pardot sin informasjonskapsel brukes til å registrere informasjon om bruken av nettsiden på samme måte som Google Analytics. Dersom du registrerer deg på våre nettsider vil vi med hjelp av Pardot sin informasjonskapsel lettere kunne tilby deg relevant informasjon ved senere besøk.

Telefonopptak

Vi gjør oppmerksom på at Forvaltningshuset tar lydopptak av alle telefonsamtaler med kunder (inkl. mobiltelefon) som følge av lovkrav som gjelder for verdipapirforetak i Norge. Opptakene vil bli lagret i minimum tre år i henhold til Verdipapirhandelloven.

Samtaler kan gjennomgås i kontrolløyemed av compliance i Forvaltningshuset. Forvaltningshuset kan bli pålagt å utlevere lydopptak og eller annen dokumentasjon knyttet til andre kommunikasjonskanaler til norske offentlige myndigheter og andre som kan kreve dette i medhold av lov.

Mer informasjon om lydopptak finner du her.

Kundens rettigheter

Innsyn

Respektive har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. En god del av den informasjonen vi har kundeforholdet, får står på personlige sider.

Retting

Det er viktig at opplysningene vi har om vedkommende er riktige og at de er nødvendige for å iverksette avtalene vi har inngått sammen og kunne gi god service. Kunden kan kreve at selskapet retter og sletter opplysninger, hvis de er mangelfulle eller unødvendige.

Sletting

Forvaltningshuset sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, lagrer vi opplysningene frem til foreldelsesfristen for det aktuelle formålet utløper jf. verdipapirhandelloven.

Reservasjonsregister

Vi gjør oppmerksom på at vedkommende kan reservere seg mot telefonmarkedsføring. Se link her.

Ved mistanke om hvitvasking og terrorfinansiering

Forvaltningshuset er forpliktet til å behandle personopplysninger for å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Opplysningene blir innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Forvaltningshuset er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x