fbpx

Pensjon fra første krone? Det er viktigere å være langsiktig!

Avkastning er viktig!

For de fleste lønnsmottakere i privat sektor vil god avkastning på pensjonssparingen veie tyngre enn pensjon fra første krone.

Arbeidsgiverne i privat sektor skal spare pensjon til sine ansatte, men er ikke pålagt å spare fra første lønnskrone. Det skaper temperatur.

Det er helt naturlig at arbeidstakere ønsker seg pensjon fra første krone. Gitt at sparesatsen er den samme, vil det øke pensjonen deres. Men ønsker du deg mer pensjon, må du også undersøke hva som er viktig for å få god pensjon. Det tror vi ikke folk flest gjør, for ellers hadde flere sørget for å få bedre avkastning på pensjonssparingen sin. For pensjon handler om mer enn innskudd, det handler også om avkastning.

Avkastning er viktig

Vår påstand er at avkastningen på pensjonssparingen er en undervurdert størrelse i pensjonsdebatten om pensjon fra første krone. Det er litt merkelig, for god avkastning kan gi mer til pensjonssparingen enn pensjon fra første krone.

For de som tjener lite vil pensjon fra første krone være viktig, da fratrekket på 1 G (Grunnbeløpet i folketrygden som er på 96 883) i lønnen for pensjonssparingen medfører at de ikke får pensjonssparing for en stor del av lønnen.

Innskuddspensjon er i dag den vanligste pensjonsordningen i privat sektor. Ved utgangen av første halvår i år var det over 233 milliarder kroner i innskuddspensjonsløsninger som eies av 1,4 millioner nordmenn.

Slike pengesummer interesserer næringen som passer på pengene, men dessverre ikke hver enkelt av oss. I hvert fall ikke nok. Det kan være at vi ikke forstår nok.

Ellers ville flere av oss sørget for å få en langsiktig forvaltning av pengene hos leverandører med lave kostnader. De fleste av oss ville også sørget for å unngå nedtrappingsmodeller. Det er ifølge de store pensjonsselskapene bare rundt fem prosent av oss som gjør egne valg i pensjonssparingen sin.

Les også:

Sparer du nok for fremtiden? De fleste gjør ikke det

Investeringsselskap, aksjesparekonto eller investeringskonto? Og hva med IPS?


Pensjon = Innskudd pluss/minus avkastning


Så lenge avkastningen er positiv etter kostnader, vil innskuddene dine vokse. Innskuddene og kostnadene på den løpende pensjonssparingen er det arbeidsgiver som betaler. Pass på når du bytter jobb, kostnadene på pensjonskapitalbevisene er det du som betaler.  (Lenke til pensjonskapitalbevis: https://duvi.no/hva-er-et-pensjonskapitalbevis-pkb/)

Avkastningen har du og pensjonsselskapet stor innflytelse på. Du kan påvirke avkastningen ved å velge en langsiktig eller kortsiktig forvaltning, med det tenker vi på hvor stor aksjeandel du velger i sparingen.

Vær langsiktig

Langsiktig pensjonssparing


Pensjonsforvalteren vil påvirke avkastningen gjennom aksjeandelen og de fondene som velges for deg. I dag er det mange leverandører som sier at de har høy aksjeandel for unge ansatte. Men de samme leverandørene opererer også med ulike nedtrappingsmodeller som i praksis fører til at du har høy andel aksjer når du er ung og lavere aksjeandel når du blir middelaldrende.

Du får dermed avkastning de årene du har lite penger på konto. Når du blir eldre og får mer penger på pensjonskontoen får du lavere og lavere aksjeandel og avkastning. Du ender opp med en kortsiktig pensjonssparing – uten at du merker det.- og redusert avkastningen på pensjonssparingen din.

Les også: 

Hvor lenge må jeg jobbe? Er 70 det nye 67?

Slik bør du investere i ulike faser av livet

Et veldig enkelt eksempel

En person har en lønn på 300 000 kroner når hun er 20 år gammel som hun beholder frem til hun blir 67 år gammel. Vi ser bort fra inflasjon, lønnsstigning og at hun bytter jobb eller utsettes for ulike nedtrappingsmodeller.

Hvis hun har valget mellom en kortsiktig eller langsiktig løsning ser vi at hennes langsiktige pensjonsløsning bidrar mer til saldoen på pensjonskontoen, enn pensjon fra første krone. Det beste for henne hadde selvfølgelig vært å få både i pose og sekk – pensjon fra første krone og en langsiktig pensjonsløsning.

 KortsiktigLangsiktig
Vanlig OTP295 000435 000
Pensjon fra første krone400 000645 000

I regnestykket går vi ut fra at hun har to sparealternativer. Den ene er en kortsiktig løsning med 30 prosent aksjer og 70 prosent rentepapirer. Det andre alternativet er langsiktig med 80 prosent aksjer og 20 prosent rentepapirer. I eksemplet har vi gitt rentepapirene en avkastning på én prosent og aksjene en avkastning på fire prosent.


Likte du artikkelen? Del gjerne på Twitter og Facebook!

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x