fbpx

Påvirker det nye lovverket deg?

Artikkel om MIFID II

Fra nyttår ble det innført et nytt regelverk kalt MIFID II. Men hva er det egentlig, og påvirker det deg?

MIFID II er en videreføring av det første EU-direktivet som har regulerte finansbransjen i detalj allerede siden november 2007. Det nye regelverket er svært omfattende, med over 30 000 sider med informasjon og 1,4 millioner paragrafer og regler.

Det var tidlig klart at det nye regelverket skulle implementeres i Norge, selv om tidspunktet kom relativt brått på de norske aktørene. For å sette ting i perspektiv så er det forventet at implementeringen totalt vil koste finansbransjen over 2,5 milliarder euro.

Alle som handler verdipapirer på det europeiske markedet vil i større eller mindre grad bli påvirket av de nye reglene, enten det er banker, fondsforvaltere, meglere eller privatinvestorer.

Hovedformålet bak det nye regelverket er å verne investorer i enda større grad enn tidligere gjennom at hele bransjen blir mest mulig transparent. Det er et tydelig ønske om å eliminere alt som i det hele tatt kan ligne på interessekonflikter i bransjen.

Må skille mellom analyse og megling

Banker og meglerhus må blant annet nå skille mellom betaling de mottar for analyser og betaling de mottar for megling. Det kan være med å bidra til at tilliten til bransjen generelt øker.

Rådgivningsbransjen påvirkes

Det nye regelverket påvirker også rådgivningsbransjen ved at det stilles strenge krav til hvem som kan kalle seg uavhengige rådgivere. Man kan blant annet ikke kan motta inntekter fra andre enn investor selv. Det betyr at det ikke lenger er anledning til å motta og beholde returprovisjoner og/eller rabatter fra tredjepart, og samtidig kalle seg uavhengig.

Det skal bidra til å synliggjøre hvem du som forbruker til enhver tid forholder deg til.

Verken det ene eller andre alternativet kan sies å være noe mer riktig eller galt, men for tillitten til bransjen er det viktig med transparens. Enten man er kunde hos en aktør som tilbyr ulike produkter og som tar seg betalt gjennom dem, eller hos en rådgiver som tar seg betalt direkte av kunden.

Det er mulig å drive både uavhengig og ikke-uavhengig under den samme konsesjonen. Derfor er det ikke så enkelt for en vanlig forbruker å skille mellom de ulike aktørene. Det stilles imidlertid krav til tydelig merking, blant annet på de ulike aktørenes hjemmesider.

Annen påvirkning for investorer?

Formålet med regelverket er som nevnt å verne investorer gjennom blant annet å gjøre bransjen mer transparent. Det innebærer at all relevant informasjon skal være tilgjengelig på tidspunktet for investering, og samtlige kostnader ved å gjennomføre en transaksjon skal være lagt frem i klartekst før en beslutning tas. Alle råd om å selge eller beholde produkter eller plasseringer skal også ha en faglig begrunnelse.

Alle juridiske enheter som handler finansielle instrumenter (gjelder ikke verdipapirfond) må ha en egen LEI (Legal Entity Identifyer). LEI kan sees på som et slags internasjonalt organisasjonsnummer, og er en global standard for unik identifikasjon av en juridisk enhet.

Tillitsproblemer i finansbransjen

Finansbransjen fikk et stort tillitsproblem etter finanskrisen i 2008. Mange, spesielt eiere og mennesker med høye posisjoner i de store investeringsbankene, beriket seg selv på det mange i etterkant mener var et bedrag. Det gjorde noe med tilliten til hele bransjen.

Man kan derfor se for seg at noe bør gjøres for å gjenskape tilliten til den samfunnsfunksjonen som finansbransjen har. For det er vanskelig å se for seg et samfunn uten en velfungerende finansbransje. Det kan by på problemer med å koble ledig kapital i markedet med gode investeringer. Og det er jo nettopp dette som er grunntanken til finansbransjen – å være et mellomledd mellom de som trenger finansiering og de som har ledig kapital.

MIFID II kan bidra til å styrke den tillitten. Og investorer vil få et klarere bilde på hvem de engasjerer. Fordi alle aktører som ønsker å operer som verdipapirforetak har ikke noe valg – de er nødt til å følge det nye regelverket. Det er en sikkerhet for forbruker, investor og for bransjen generelt.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x