fbpx
Forvaltningshuset blogg

Om forvaltningsBloggen

ForvaltningsBloggen, er Forvaltningshusets blogg, som fokuserer på aktuelle temaer knyttet til formuesforvaltning og kapitalforvaltning. Vi tar sikte på å gi leserne faglig og aktuell informasjon fra ulike kilder slik at man kan ta bedre beslutninger knyttet til egen finansiell formue. ForvaltningsBloggen er eid av Forvaltningshuset AS. Bidragsyterne til bloggen er først og fremst ansatte i Forvaltningshuset, i tillegg til eksterne fagmiljøer og samarbeidspartnere.

Mer om Forvaltningshuset

Forvaltningshuset er en frittstående og uavhengig investeringsrådgiver som bistår privatpersoner, investeringsselskaper, stiftelser og andre organisasjoner med forvaltningen av deres finansielle verdier. Forvaltningshuset har tillatelse fra Finanstilsynet til å utføre investeringsrådgivning, aktiv forvaltning, ordreformidling og oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter. Selskapet er medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond og Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere.

Forvaltningshuset har mer enn 70 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Tønsberg. Alle våre formuesforvaltere er autoriserte finansielle rådgivere (AFR).

Vår visjon er å være den ledende uavhengige finansielle rådgiveren og formuesforvalteren i Norge. Vi mener uavhengighet og transparens er ufravikelige forutsetninger for å kunne gi våre kunder de beste anbefalingene. Dette er også fundamentet i rådgivningsprosessen vår.

Uavhengig kapitalforvaltning

Vi skal ivareta klientens formål og interesser på best mulig måte når vi leverer våre tjenester. Forvaltningshuset skal kun ha kunden som oppdragsgiver, og sikre at samfunnsansvaret som bedrift og aktør i finansmarkedet blir ivaretatt på en god og helhetlig måte.

Selskapet ble stiftet i 2006 for å tilby et alternativ til tradisjonell finansiell rådgivning med reell uavhengighet og langsiktighet som fundament.

Ønsker du å vite mer?

Send oss en melding

Kontaktinformasjon

Kontakt oss: Olav Vs gate 6, 3. etg, 0161 Oslo

E-post: post@forvaltningshuset.no

Hjemmeside: forvaltningshuset.no

Nyheter om kapitalforvaltning

1 of 45

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x