fbpx

Nytt om Skattemeldingen i 2020

De aller fleste privatpersoner skal nå ha fått helt ny skattemelding i 2020 for inntektsåret 2019. Næringsdrivende får fremdeles skattemeldingen i gammelt format.

En viktig endring i år er at ikke alle fikk skattemeldingen samtidig, og flere av dere har kanskje fått skattemeldingen allerede 18. mars. En annen nyhet er at lønnstakere og pensjonister får en ny skattemelding som gjør det enklere å sjekke opplysninger. Postene slik vi kjenner de fra før er erstattet av temaer som hører sammen, og endrer du nå et tall så ser du oppdatert skatteberegning i skattemeldingen med en gang.

I skattemeldingen får du nå veiledning og enkelte svar underveis og dette gjør det enklere å levere korrekte opplysninger og få riktig skatt. Leveringsfristen er som før 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende. Som tidligere trenger du ikke som privatperson å levere skattemelding dersom du ikke ønsker å endre noe på mottatt skattemelding. Nytt av året er at ditt skatteoppgjør kan være klart en til to uker etter at du leverer skattemeldingen. Dette krever at du og eventuell ektefelle bruker ny skattemelding, du må ha skatt til gode, ingen ubetalte skattekrav og skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut for kontroll.

Endringer i skatt for inntektsåret 2019

Skattesatsen på alminnelig inntekt er satt ned fra 23 prosent til 22 prosent, mens satser for trinnskatt er endret. Personfradraget er økt til kr 56.550.

Det innføres en samlet, øvre beløpsgrense for reisefradrag på kr 97.000.

Det er innført nye regler om skattelegging av naturalytelser og personalrabatter, og dette kan nå dukke opp på skattemeldingen for første gang.

Grensen for skattefradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner er hevet fra kr 40.000 til kr 50.000.

Verdsettelsesrabatten for aksjer, driftsmidler mv. økes fra 20 % til 25 %.

Fra og med 2019 gjelder nye skatteregler for investering i aksjer og andre verdipapirer gjennom kapitalforsikring/fondskonto/unit link og skatteleggingen blir nå likestilt med investeringer i verdipapirfond.

Tips til årets skattemelding

Finn frem dine årsoppgaver og kontroller disse mot informasjonen som er allerede registrert i skattemeldingen. Gjør eventuelle endringer, legg til ny informasjon og legg inn tekstforklaring om du mener skatteetaten bør ha mer informasjon enn tallene du fører inn i skattemeldingen. Husk også at du kan endre opplysninger i tidligere leverte skattemeldinger i tre år etter leveringsfristen for skattemelding dersom du nå finner ut at det er noe du skulle ha tatt med tidligere år.

Dersom du har spørsmål til tallene i skattemeldingene i tilknytning til investeringene dine gjennom Forvaltningshuset eller andre skattemessige spørsmål så kan du ta kontakt med din personlige formuesforvalter.

Endringer i skatt etter koronakrisen?

Ingen endringer er foreslått til nå som påvirker skatteoppgjøret for privatpersoner eller næringsdrivende for inntektsåret 2019, men betalingsfrist av forskuddsskatt for privatpersoner og bedrifter har blitt utsatt. For næringsdrivende er det innført nye regler som åpner for midlertidig adgang for å tilbakeføre underskudd i 2020 mot beskattet overskudd i 2018 og 2019, utsatt betaling av formuesskatt for bedriftseiere for inntektsåret 2020. I tillegg vil bedriftseiere for skatteåret kunne få utsatt betalingsfrist for formuesskatt for inntektsåret 2020.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x