fbpx

Nordmenn flest fremdeles tradisjonelle når det gjelder sparing

E24 gjennomførte i mars i år en undersøkelse blant sine lesere for å finne ut mer om deres sparing og investeringer, og resultatene viser at nordmenn flest fremdeles er veldig tradisjonelle.

Banksparing, nedbetaling av gjeld og fondsparing er, som ventet, de vanligste spareformene. Kun 29 % fokuserer på pensjonssparing. Kvinner og menn virker å prioritere ulike spareformer, der kvinner sparer mer i bank og vesentlig mindre i fond og aksjer. På den annen side tyder svarene på at det er kvinner som har drevet veksten man har sett når det kommer til pensjonssparing fra 2017 til 2018.

Å bygge opp personlig buffer, økt pensjon og ferie er E24-lesernes primære sparemål. 2 av 3 sparer mer enn kr 2 000 per måned, og gjennomsnittlig månedlig sparing er kr 5 300. 1 av 3 planlegger imidlertid å spare mer det neste året.

Når det gjelder kunnskap om sparing og investeringer ser vi klare kjønnsforskjeller. Mens menn anser sin kunnskap som over gjennomsnittet, sier kvinnene at deres kunnskaper ligger på gjennomsnittet.

Kun 17 % av respondentene sier at de har høy tillit til banken sin når det gjelder råd knyttet til sparing og investeringer, og det virker således at man innhenter råd og informasjon fra andre enn banken. Samtidig sier 44 % at de har lav tillit til medias råd om sparing og investeringer.

Når det gjelder typer fond man investerer i så er aksjefond det mest populære, og det er avkastning som er viktigste kriteriet for valg av fond.

I 2017 kom det noen nye spareformer på markedet etter at lovverket knyttet til disse ble vedtatt av Stortinget: Aksjesparekonto og IPS (individuell pensjonssparing). I undersøkelsen svarer 45 % at de allerede har etablert aksjesparekonto, mens 17 % planlegger å åpne aksjesparekonto i år før skatteamnestiet går ut.

Les mer: Hva er aksjesparekonto?

Det er nærmere 40 % som ennå ikke har gjort seg opp noen mening om IPS, og kun 1 av 3 mener IPS er en fornuftig spareform for pensjon.

 

Kilde: E24s investeringsundersøkelse mars 2018

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x