fbpx

Ni grunner til at strategiinitiativ feiler

Kan man lære nok om strategi?

Kan norske styrer og ledergrupper nok om strategi? En analyse Strategic Consulting Group utførte mot 600 norske næringslivsledere for en tid tilbake tyder på at ledere av norske virksomheter har en stor oppside i å øke sin strategiforståelse. Analysen viser at kun 25 % av norske virksomheter har et definert konkurransefortrinn. Det er rart når vi vet at det er veldig klare sammenhenger mellom tydelige forretningsstrategier og lønnsomme virksomheter. I denne artikkelen redegjør vi for ni grunner til at strategiinitiativ i mange norske virksomheter feiler.

Strategi i fire faser

Helt overordnet består en strategiprosess av to hovedfaser. Nemlig utvikling av forretningsstrategien og implementeringen av den. Nedenfor vil vi redegjøre for hvorfor strategiinitiativ feiler. Men la oss begynne med strategiens fire faser, slik vi har definert det i SCG. Punktene en og to er relatert til strategiutviklingen, og punktene tre og fire inngår i strategiimplementeringen.

 1. Analyse av markedet, interne ressurser og virksomhetens unikhet
 2. Definering av forretningsstrategi og målsettinger
 3. Implementering av strategen internt
 4. Eksekvering av strategien eksternt

Når vi jobber med våre kunder så pleier vi å si at strategiutvikling (fase 1 og 2) utgjør ca. 25 prosent av prosessen. Det som virkelig setter virksomheten på prøve er de øvrige 75 prosentene, nemlig strategiimplementeringen. Vår erfaring, etter å ha jobbet med en rekke norske virksomheter, er at styret og ledelsen alt for ofte tar for lett på strategiimplementeringen og i mange tilfeller mangler kunnskap.

Så hvorfor feiler strategiinitiativ?

Nedenfor lister vi ni grunner til at strategiinitiativ feiler. Under de ni punktene kommer vi med en anbefaling på hva styrer og ledere kan fokusere mere på for å ta ut strategipotensiale som ligger i virksomheten.

 1. Ledelsen har ikke tilstrekkelig kompetanse innen forretningsstrategi.
 2. Ledelsen har ikke tydelig nok definert hvilke ressurser og kompetanser som skal bidra til implementering av strategien.
 3. Ledelsen har ikke lykkes god nok i å kommunisere strategien, målene og visjonen til ansatte.
 4. Ledelsen feirer ikke de små seierne, eller markere at de er på rett vei.
 5. Ledelsens rolle i strategiimplementeringen er ikke godt nok definert.
 6. Ledelsen greier ikke å tilpasse kulturen til den definerte strategien. Sagt på en annen måte så bygger ikke den besluttede forretningsstrategien godt nok på virksomhetens identitet og kultur.
 7. Ledelsen har ikke implementert rutiner og prosedyrer som underbygger strategien.
 8. Ledelsen gir ikke strategiimplementeringen nok oppmerksomhet. Operasjonelle oppgaver tar overhånd.
 9. Organisasjonen mangler endringsvilligheten som skal til for å gjennomføre strategien.

Les også:

Konkurransefortrinn og lønnsomhet

Fem avgjørende spørsmål i strategi

Fire anbefalinger til styret og ledelsen

Hvordan kan man så styrke strategiutviklingen i norske virksomheter?

For det første så må styrene sette strategikompetanse opp som et toppkriterium når de ansetter toppleder. Ved bare å styre etter finansielle strukturer går virksomheten glipp av lønnsomhet.

For det andre bør styrerepresentanter og toppledere sette seg tydeligere inn i rammebetingelsene for lønnsomme og vellykkede strategiprosesser, og hvilke enorme muligheter gode forretningsstrategier gir.

For det tredje bør øvrige ledere og ansatte i virksomheten sette som et krav til topplederen at hun initierer en tydelig forretningsstrategi som bygger på definerte konkurransefortrinn.

For det fjerde må ledelsen, gjerne initiert av styret, systematisk invitere strategimiljøer inn i ledermøte for å utfordre på virksomhetens strategi og dens svakheter.

Det er til syvende og sist styrene i norske virksomheter som er ansvarlig for virksomhetens strategi. Vår analyse viser at mange styrer har en stor oppside ved å settes seg bedre inn i fundamentet for god strategiutvikling og bidra til nettopp dette i virksomheter de representerer.

Les også:

Konkurransefortrinn og lønnsomhet

Fem avgjørende spørsmål i strategi

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x