fbpx

Myndighetenes tiltak for å dempe de økonomiske konsekvensene

Artikkelen blir løpende oppdatert etter hvert som nye tiltak blir foreslått.

Mange av våre kunder er arbeidstakere, ledere eller bedriftseiere. Under finner du derfor en oppsummering av den siste ukes forslag fra regjering og Stortinget for krisetiltak rettet mot bedrifter og arbeidstakere for å dempe de økonomiske effektene av krisen vi står i nå. Ettersom et samlet Storting står bak disse forslagene kan vi nok legge til grunn at dette blir gjennomført umiddelbart og samtidig blir i dag en fullmaktslov godkjent på Stortinget som vil gi regjeringen fullmakt uten Stortingets til å gjennomføre krisetiltak.

Sist oppdatert: 19. mars 2020

Dersom situasjonen vedvarer, er det videre sannsynlig at regjeringen vil gjennomføre nye tiltak og at det blir nye forhandlinger på Stortinget om forlengelse av bestående tiltak og mulige nye tiltak.

Permittering

 • Stortinget ber regjeringen sikre full lønn (inntil 6G som utgjør ca. 581.000 kroner) i minimum 20 dager fra permittering; det vil si at staten dekker lønnen fra dag 3 til og med dag 20. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
 • Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringsperioden. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
 • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
 • Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlinglønnen. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Sykepenger

 • Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-viruset reduseres til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
 • Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Omsorgspenger

 • Stortinget ber regjeringen doble ordningen med omsorgspenger, det vil si en økning fra 10 til 20 omsorgsdager for foreldre med 1-2 barn under 12 år. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
 • Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
 • Stortinget ber regjeringen innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

 • Regjeringen foreslår at alle selvstendige næringsdrivende og frilansere skal ha rett på sosialhjelp fra dag 1 uten at dette behovsprøves. Dette for dekke inntektstapet for disse gruppene frem til mandagens forslag om 80 % av inntektene dekket av NAV fra dag 17.

Arbeidsgiveravgift og moms

 • Stortinget har foreslått at betaling av arbeidsgiveravgift og moms for 2. termin i 2020 utsettes.
 • Stortinget har videre foreslått at arbeidsgiveravgiften skal reduseres med 4 prosentpoeng i en termin (to måneder)

Utsatt skattebetaling/tilbakebetaling av tidligere betalt skatt

 • Regjeringen har foreslått endringer i skatteregler slik at bedrifter som går med underskudd i 2020 kan tilbakeføre underskuddet mot tidligere beskattet overskudd fra tidligere år. Dette vil si at man i 2021 vil få tilbakebetalt tidligere betalt skatt.
 • Regjeringen har foreslått at eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020 skal kunne få utsettelse på betaling av formuesskatt.
 • Regjeringen har foreslått at betaling av forskuddsskatt kan utsettes

Egenandel for aktivitetsskole og barnehage skal ikke betales for perioden disse er stengt

 • Regjeringen foreslår også at egenandel for aktivitetsskole og barnehage ikke skal betales under perioden disse ordningene er stengt.

Ekstra støtteordning for studenter gjennom lånekassen

 • Stortinget foreslår en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av corona-epidemien.

Egenandel for aktivitetsskole og barnehage skal ikke betales for perioden disse er stengt

 • Regjeringen foreslår også at egenandel for aktivitetsskole og barnehage ikke skal betales under perioden disse ordningene er stengt.

Kompensasjon for kultur og idrettssektoren

 • Regjeringen har foreslått en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x