fbpx

Markedskommentar september 2018

Forvaltningshusets markedskommentar for august 2018

Børsoppgangen fortsatte for utviklede markeder i august, ledet an av amerikanske aksjer. Fremvoksende markeder og europeiske aksjer utviklet seg negativt, i en måned der handelskonflikt og Tyrkia var i fokus.


Avkastning utvalgte indekser hittil i år


Variert i aksjemarkedene

Det brede aksjemarkedet, målt ved verdensindeksen (MSCI ACWI) steg med 3,5 prosent i august. Hittil i år er verdensindeksen opp 6,1 prosent. Avkastningsforskjellene har vært betydelige på tvers av regioner. Det amerikanske aksjemarkedet, som utgjør ca. halvparten av verdensindeksen, har utviklet seg positivt etter sommeren, noe som kan ha sammenheng med god selskapsinntjening (tallene for andre kvartal overrasket positivt), lavere skatt for selskaper og en marginal økning i forventet BNP-vekst.

I motsatt tilfelle har vi sett svakere resultater i både europeiske aksjer og fremvoksende markeder. Fremvoksende markeder har vært tynget av en sterkere dollar gjennom hele året. I august var overskriftene preget av markedsuroen i Tyrkia og Argentina, to land som sliter med store budsjettunderskudd, kapitalflukt og høy inflasjon. Bekymringene rundt Tyrkias økonomiske stabilitet ble ytterligere forverret gjennom måneden, blant annet på grunn av sanksjoner (dobling av importtariff på stål og aluminium) iverksatt av USA på grunn av en fengslet amerikansk pastor, og en valuta i fritt fall. Verdt å merke seg er at disse landene i seg selv har svært liten eller ingen (Argentina) vekt i investerbare indekser, så det er i hovedsak negativt sentiment og frykten for at dette skal spre seg til andre fremvoksende økonomier som har ført til en nedgang på indeksnivå. Krisene i Tyrkia og Argentina har heller ingen sammenheng med hverandre, annet enn at det er land som er økonomisk vanstyrt på hver sin måte. Fremvoksende markeder falt med ca. 2,7 målt i dollar, justert for valuta ble fallet 0,1 prosent i norske kroner.


Valuta i fritt fall


Norske aksjer, målt ved Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX), steg med 1,1 prosent i august, og er hittil i år opp 10,6 prosent. På indeksnivå var det det store selskaper innenfor finanssektoren og materialer som la mest på seg. Energisektoren falt i måneden, til tross for en stigende oljepris.

Renter

Sommerstillheten i rentemarkedene fortsatte i august, både internasjonalt og hjemme i Norge falt lange renter marginalt. Handelskonflikten har skapt økt etterspørsel etter «trygg havn-plasseringer» som amerikanske statsrenter, men etterspørselen har i stor grad blitt møtt av økt tilbud og utslaget blir marginalt.


Globale statsrenter, 10 år - sidelengs.


NØKKELTALLYTDAUGUST
Oslo Børs fondsindeks (OSEFX)10,6%1,1%
Verdensindeksen (MSCI ACWI) (USD)3,8%0,8%
Verdensindeksen (MSCI ACWI) (NOK)6,1%3,5%
Fremvoksende markeder (MSCI EM) (USD)-6,9%-2,7%
Fremvoksende markeder (MSCI EM) (NOK)-4,8%-0,1%
Amerikanske aksjer (S&P500) (USD)8,5%3,0%
Amerikanske aksjer (S&P500) (NOK)11,0%5,8%
Globale obligasjoner (Barclays Global Agg.) (NOK)-0,4%0,2%
Globale høyrenteobligasjoner (Barclays Global Agg.) (NOK)-2,0%-1,1%
Oljepris (Crude Oil U$/BBL)14,9%3,4%
NOK til USD (positivt tall betyr svakere krone)2,2%2,6%
NOK til EUR (positivt tall betyr svakere krone)-0,9%2,1%

___

Tall og data hentet fra Thomson Reuters Datastream og FactSet.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x