fbpx

Markedskommentar oktober 2018

Forvaltningshusets markedskommentar for september 2018

Børsoppgangen fortsatte for globale aksjemarkeder i september, men en sterkere norsk krone gav negativ avkastning for en norsk investor. Oslo Børs løftet seg med over 3 prosent, ledet an av sterkere oljepris og oppgang for energisektoren. Flere sentralbanker hevet som forventet renten i september, inkludert Norges Bank.


Avkastning utvalgte indekser hittil i år


Oppgang i globale aksjemarkeder, Oslo Børs løftes av energisektoren

Det brede aksjemarkedet, målt ved verdensindeksen (MSCI ACWI) steg med 0,6 prosent i september, målt i amerikanske dollar. Avkastningen i norske kroner var minus 2,2 prosent på grunn av en sterkere krone (kronen styrket seg med over 2 prosent mot både amerikanske dollar og euro). Japan var sterkeste region, mens USA og Europa begge endte måneden opp litt over en halv prosent. Fremvoksende markeder fortsatte den svake utviklingen fra august, og falt tilbake med en halv prosent.

Det norske aksjemarkedet utmerker seg i form av avkastning hittil i år. Ved utgangen av september var hovedindeksen på Oslo Børs opp litt over 15 prosent. Oljeprisen, som har steget til høyeste nivå på over fire år, må tilskrives noe av æren. Dette ser vi blant annet på sektoravkastningen for energiselskaper (+ 36 prosent), og på utviklingen i Equinor (tidl. Statoil), som utgjør nesten 1/5 av Oslo Børs, som alene har steget over 30 prosent i år.


Energi løfter Oslo Børs til nye høyder


(Nesten) som forventet fra sentralbankene

Den amerikanske sentralbanken, Fed, hevet som forventet styringsrenten med 25 basispunkter til intervallet 2,0 – 2,25 prosent på møtet den 26. september. Det er den 8. rentehevingen i denne rentehevingssyklusen. Fed, med sentralbanksjef Jerome Powell i spissen, signaliserer fortsatt gradvise rentehevinger fremover, med én renteheving til i 2018, tre i 2019 og en i 2020. USA har dermed kommet et godt stykke på vei i normaliseringen av rentenivået, i takt med solid økonomisk vekst, lav arbeidsledighet og god lønnsomhet i bedriftene.


Lange renter tikket oppover


Norges bank leverte også en forventet renteheving i september. Styringsrenten ble satt opp med 25 basispunkter til 0,75 prosent. Sentralbanksjef Øystein Olsen har varslet rentehevingen siden juni, så den kom ikke overraskende på markedet. Det som likevel overrasket, var at rentebanen (prognosen for renten frem i tid) ikke ble oppjustert slik som mange forventet, men faktisk ble svakt nedjustert. Rentehevingen er blant annet et resultat av at oppgangen i norsk økonomi fortsetter, det er gradvis mindre ledige ressurser i økonomien og kapasitetsutnyttelsen nærmer seg et normalnivå. Underliggende prisvekst (inflasjon) er nær målet på 2 prosent. Nedjusteringen av rentebanen begrunnes med noe svakere vekstutsikter enn kommunisert ved tidligere rentemøter.


Hevet renten, men senket rentebanen


NøkkeltallSeptemberHittil i år
Oslo Børs fondsindeks (OSEFX)3,2%14,1%
Verdensindeksen (MSCI ACWI) (USD)0,6%6,0%
Verdensindeksen (MSCI ACWI) (NOK)-2,2%3,8%
Fremvoksende markeder (MSCI EM) (USD)-0,5%-7,4%
Fremvoksende markeder (MSCI EM) (NOK)-3,1%-7,8%
Amerikanske aksjer (S&P500) (USD)0,6%10,6%
Amerikanske aksjer (S&P500) (NOK)-2,1%10,1%
Europeiske aksjer (EUROSTOXX) (USD)0,3%1,5%
Europeiske aksjer (EUROSTOXX) (nok)-2,5%-2,3%
Globale obligasjoner (Barclays Global Agg.) (NOK)-0,5%-0,9%
Globale høyrenteobligasjoner (Barclays Global Agg.) (NOK)1,3%-0,8%
Oljepris (Crude Oil U$/BBL)7,9%24,0%
NOK til USD (positivt = svakere krone)-2,6%-0,4%
NOK til EUR (positivt = svakere krone)-2,8%-3,7%

Utvikling i utvalgte indekser (YTD)


Hva synes du om markedskommentaren for september? Del dine meninger på Facebook og Twitter!

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x