fbpx

Markedskommentar for april 2019

Sjelden god start på året – aksjer steg videre

Lite inflasjonspress, gode inntjeningstall og lave renter la til rette for nok en positiv måned for globale aksjemarkeder.

Globale aksjer steg videre, støttet opp av gode inntjeningstall i USA og utsikter til en fortsettelse av lavrentepolitikk fra toneangivende sentralbanker. Makrodataene har vært noe svakere enn forventet, men viser tegn til å stabilisere seg.

Utvikling utvalgte indekser mai 2019
Utvikling utvalgte indekser mai 2019

Sidelengs for globale statsrenter, Riksbanken overrasket

Etter overraskende svake arbeidsmarkedstall i februar, viste tallene for mars (som ble sluppet i april) at arbeidsmarkedet er tilbake på rett spor. Tallene (såkalt Non-Farm Payrolls) viser at arbeidsmarkedet fortsatt er sterkt, og over det som var forventet. Avviket i februar antas å ha blitt påvirket av nedstengningen av offentlig sektor, og effektene av dette var unaturlig sterk sysselsetting i januar, og tilsvarende svak vekst i februar. Timelønnsveksten var riktignok litt svakere enn forventet. Den gjennomsnittlige timelønnen steg med 0,1 prosent i mars, som gir årsvekst på 3,2 prosent. Lønnsveksten, som har vært markant det siste året, har ikke ført til noe inflasjon å snakke om. Amerikansk kjerneinflasjon har avtatt fra over 2 prosent i desember til 1,6 prosent i mars. Fraværet av inflasjon støtter opp om den amerikanske sentralbankens «tålmodige» tone i den siste tiden.

Hos våre svenske naboer falt renten og svenskekronen betydelig etter at Riksbanken den 25. april overraskende kunngjorde en forsiktig tone for pengepolitikken fremover, med blant annet nedjustert rentebane og signaler om at de vil kjøpe statsobligasjoner fra juli 2019 og ut 2020. På det meste svekket svenskekronen seg over 1,5 prosent mot amerikanske dollar. Bakgrunnen var blant annet lite inflasjonspress.

Globale statsrenter mai 2019
Globale statsrenter mai 2019

Aksjemarkeder videre opp, gode inntjeningstall

Det brede aksjemarkedet, målt ved verdensindeksen (MSCI ACWI) steg med 3,7 prosent i april, målt i amerikanske dollar. Avkastningen målt i norske kroner var 3,9 prosent, hjulpet av en sterkere dollar (dollaren styrket seg med 0,4 prosent). I løpet av årets fire første måneder har globale aksjer steget over 16 prosent, en sjeldent god start.

9 av 10 selskaper notert på S&P 500 (de 500 største selskapene i USA) har rapportert tall fra første kvartal. Samlet sett ser det ut til at inntjeningsveksten holder seg, men det er forskjell på hvilke selskaper som leverer gode tall. Blant annet er det tydelig at selskaper som har majoriteten av inntektene sine fra utlandet leverer svakere tall enn de selskapene som har majoriteten av salgsinntektene fra innlandet (USA). Dette kan sees opp mot effekten av en sterk dollar, lavere global økonomisk vekst og virkningen handelskonflikten har på børsnoterte selskaper med global omsetning. Samlet sett har 7 av 10 selskaper levert tall som har vært bedre enn forventningene, dette har støttet opp under den positive kursutviklingen i amerikanske aksjer i år.

Fremvoksende markeder (MSCI EM) var opp 2,6 prosent målt i norske kroner. Hittil i år er indeksen opp 12,1 prosent, og henger dermed litt bak utviklingen i industrilandene. Asiatiske børser har falt tilbake i starten av mai i takt med uroen knyttet opp til den pågående handelskonflikten mellom USA og Kina.

Norske aksjer, målt ved fondsindeksen, endte måneden opp 1,9 prosent. Utviklingen for norske aksjer er svakere enn for utviklede markeder i år, til tross for en sprek oppgang i oljeprisen (+ 40 prosent). De største positive bidragsyterne i april var Tomra, Aker BP, og Telenor og Borr Drilling.

Renter

Det har vært lite nyheter fra sentralbankene i april, og tilsvarende små bevegelser i rentemarkedene. Renten på amerikanske statsobligasjoner med 10 års løpetid falt med 10 basispunkter til 2,50 prosent. Tilsvarende rente i Tyskland steg med 8 basispunkter til 0,01 prosent.

Den brede obligasjonsindeksen, Bloomberg Barclays Global Aggregate, falt med 0,1 prosent i april. Kredittpåslaget har gått videre inn og har påvirket obligasjoner av lavere kvalitet (high yield) positivt. Indeksen for globale høyrenteobligasjoner er opp over 6 prosent i årets første kvartal, og 0,8 prosent i april.

Utvikling utvalgte indekser HIÅ
Utvikling utvalgte indekser HIÅ

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x