fbpx

Markedskommentar august 2018

Forvaltningshusets markedskommentar for juli 2018

  • Opptur i aksjemarkedene
  • Solid selskapsrapportering i USA
  • Handelskonflikten fortsatt i fokus

 

Markedskommentar


Opptur i aksjemarkedene

Globale aksjemarkeder utviklet seg positivt gjennom sommeren, til tross for den pågående handelskonflikten mellom USA og Kina. Verdensindeksen (MSCI ACWI) steg med 3 prosent i lokal valuta i juli, og er dermed opp 4,2 prosent hittil i år. Justert for valuta er verdensindeksen opp 2,5 prosent i norske kroner hittil i år.

Sommerens høydepunkt har vært selskapsrapporteringen i USA. Fire av fem selskaper notert på S&P 500 har hittil rapportert tall for andre kvartal, og så langt har inntjeningsveksten overrasket på den positive siden. Inntjeningsveksten for S&P 500 selskapene er foreløpig på 24 prosent, det nest høyeste tallet siden tredje kvartal i 2010. Vi ser også en betydelig andel av selskaper (4 av 5) som rapporterer inntjeningsvekst over forventning, og 6 av 8 selskaper rapporterer omsetningsvekst som overstiger forventningene. Den brede aksjeindeksen S&P 500 steg med 3,6 prosent i juli, målt i NOK.

Fremvoksende markeder (MSCI EM) steg med over 2 prosent i juli. Globale vekstmarkeder har hatt et svakt første halvår (-4,7 prosent hittil i år), noe som delvis kan forklares med en sterkere dollar.

Norske aksjer, målt ved Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX), steg med 2,2 prosent i juli og avsluttet måneden like under toppnotering. Hittil i år er OSEFX opp 9,4 prosent. Sjømatselskapene bidro mest til oppgangen i juli, og sjømatindeksen steg med over 14 prosent. I motsatt ende trakk lavere oljepris ned energisektoren. I likhet med første kvartal så blir selskaper som leverer under forventningene straffet hardt i markedet.

Markedskommentar


Dette så vi blant annet med XXL-aksjen (sportskjeden) som viste til svakere omsetningsvekst og bruttomargin sammenlignet med fjoråret. Aksjeverdien av selskapet falt med over 24 prosent på fremleggelsesdagen.

Rolig sommer i rentemarkedene

Det har vært få overraskende nyheter fra sentralbankene i sommer. Hjemme i Norge har de økonomiske nøkkeltallene stort sett vært i tråd med forventningene, og utsiktene til en renteheving i september er fortsatt uendret. Det var knyttet spenning til om Bank of Japan (BoJ), som driver svært ekspansiv pengepolitikk, i likhet med andre sentralbanker ville lette litt på gasspedalen. Men pressemeldingen som ble sluppet 30. juli viste at fraværet av inflasjonstrykk fortsatt gir behov for «storstilte pengepolitiske lettelser». Sentralbanken justerte ned inflasjonsanslagene for de kommende årene og signaliserte at det vil ta lenger tid å nå det langsiktige inflasjonsmålet på 2 prosent. Banken kommuniserte også at det ville være «behov for svært lave renter i en lengre periode fremover».

Markedskommentar


USA og EU enige, konflikten med Kina fortsetter

Toppmøtet mellom EUs Jean Claude Juncker og USAs president Donald Trump den 27. juli hadde et positivt utfall. De to ble enige om rammene for en fremtidig handelsavtale som innebærer at de vil jobbe frem mot null tollsatser, null tollbarrierer og null subsidier på industrivarer utenom biler. Partene ble også enige om å la være å innføre ny toll så lenge forhandlingene foregår. Handelskonflikten mellom USA og Kina er derimot ikke satt på vent, og her har vi gjennom sommeren sett stadige uttalelser om straffetoller fra begge landene, der Trump har gått så langt som å indikere at USA vil legge toll på alle varer fra Kina.

NØKKELTALL OG INDEKSERJULI2018
Oslo Børs Fondsindeks – OSEFX2,2 %9,4 %
Globale Aksjer (NOK)13,0 %2,5 %
Fremvoksende markeder (NOK)22,2 %-4,7 %
Globale obligasjoner (NOK)3-0,3 %-0,6 %
Crude Oil spot-6,4 %11,3 %
USD/NOK40,2 %-0,6 %
EUR/NOK40,2 %-3,2 %
1MSCI World 2MSCI EM 3Barclays Gl. Agg. 4positivt tall = svekkelse av NOK

___

Tall og data hentet fra Thomson Reuters Datastream og FactSet.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x