fbpx

Markedskommentar for oktober 2019

Små lyspunkter i handelskonflikten mellom USA og Kina, samt rentekutt fra den amerikanske sentralbanken løftet globale aksjemarkeder videre opp i oktober.

Fed kuttet, ny ECB-sjef og lyspunkter i handelskonflikten

Den amerikanske sentralbanken, Fed, kuttet som ventet renten til området 1,50 -1,75 prosent. Dette er det tredje kuttet i 2019. Til tross for at amerikanske BNP-tall for tredje kvartal var noe bedre enn forventet, og arbeidsledighetstallene er på sitt laveste i siden 1969, var det andre momenter i økonomien som veide for ytterligere et rentekutt. Målinger for aktivitet i industri og tjenestesektoren (PMI) som falt videre i september (tallene slippes påfølgende måned), indikerte svakere utvikling i amerikansk industri, men også globalt. Handelspolitisk usikkerhet og lav inflasjon er fortsatt momenter som trekker i retning at det lave rentenivået vil holde seg en stund fremover, selv om markedet ikke priser inn flere kutt med det første.

Avtroppende sjef for den europeiske sentralbanken, Mario Draghi, holdt sitt siste rentemøte i oktober. Draghi benyttet sitt siste møte til å argumentere for videre ekspansiv pengepolitikk og la vekt på at eurosonen fortsatt har behov for negative renter, og at effektene vil være sterkere enn de potensielle bivirkningene. Draghi blir erstattet av den franske politikeren Christine Lagarde, som har vært sjef for IMF siden 2011. Flere medier sier spøkefullt at hun arver en tom verktøykasse etter Draghi, med henvisning til at Draghi i hans periode har «brukt opp» mange av de pengepolitiske virkemidlene for å få opp aktiviteten og inflasjonen i eurosonen.

Spenningen i handelskonflikten avtok noe gjennom måneden etter at President Trump annonserte at en «Fase 1»-avtale mellom partene nærmet seg. Avtalen, uten at det fremkom noen spesifikke detaljer fra verken Washington eller Beijing, skal visstnok innebære at Trump går tilbake på en del av de eksisterende tollsatsene, og at Kina på sin side skal kjøpe flere jordbruksprodukter fra USA, samt åpne de finansielle markedene for amerikanske aktører i større grad. Trump kalte avtalen for «substantial», og markedene så ut til å ane en positiv retning i forhandlingene.

Aksjemarkedene videre opp

Fornyet optimisme i handelskonflikten overskygget svakere økonomiske data, og løftet globale aksjer, både i utviklede og fremvoksende markeder. I lokal valuta var verdensindeksen opp 2 prosent, Europa opp 0,4 prosent og USA var opp 2 prosent. Den norske kronen svekket seg i oktober, og avkastningen for norske investorer ble derfor høyere med 3,8 prosent i verden, 4,3 prosent i Europa og 3,2 prosent i USA. Fremvoksende markeder (MSCI EM) var opp 3 prosent målt i lokal valuta (5,3 prosent målt i NOK da EM valuta styrket seg mot NOK), mens norske aksjer (målt med Oslo Børs fondsindeks) endte opp 1,7 prosent.

Den norske kronen har fått juling i høst. Det er vrient å gi noen spesifikk grunn til at kronen har vært så svak det seneste året, og for så vidt de siste årene også. En nærliggende forklaring kan være at utlendinger har mistet troen på norsk økonomi i det lange løp, med utfordringene knyttet til petroleumsindustrien og hvordan Norge skal gjøre seg mindre avhengig av denne fremover. En euro kostet i slutten av oktober rekordhøye 10,3 kroner.

Rentemarkedene

Globale selskapsobligasjoner av høy kvalitet falt noe i verdi (- 0,2 prosent). På den andre siden så vi en reduksjon i kredittpåslaget, noe som løftet obligasjoner av lavere kvalitet (high yield) høyere, med 0,4 prosent.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x