fbpx

Markedskommentar for november 2019

Håp om en «fase 1»-avtale mellom USA og Kina og forventninger om en stabiliserende global økonomisk veksttakt hjalp aksjemarkedene til å klatre videre til nye toppnoteringer i november. Sprik i globale vekstprognoser, og forsiktig bedring i globale industridata de siste månedene. Superår for aksjer.

Markedene trår vannet i påvente av nyheter om handelskonflikten

Signeringen av en såkalt «fase 1»-avtale mellom USA og Kina har latt vente på seg. Forhandlingsklimaet virker å være bedre enn det har vært tidligere, men det gjenstår fortsatt å se noe konkret. Talsmenn fra det kinesiske handelsdepartementet sa tidlig i måneden at dersom fase 1-avtalen blir underskrevet, vil partene fjerne en lik andel av straffetoll samtidig, noe som ble tatt godt imot av markedene. USA har verken bekreftet eller avkreftet dette, men Trump har understreket at han ikke har gått med på noe enda, og at «kineserne ønsker en avtale mer enn han gjør».

Variasjon i prognosene for de globale vekstutsiktene

OECD (organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) anslår nå at den globale veksten blir 2,9 prosent i både 2019 og 2020. Til sammenligning var veksten 3,5 prosent i 2018. 2020-tallene har blitt forsiktig nedjustert den siste måneden, med begrunnelse i «vedvarende politisk usikkerhet, svekket global handel og svake bedriftsinvesteringer». Det internasjonale pengefondet (IMF) er noe mer optimistisk, og anslår en global vekst på 3,4 prosent i 2020. Utviklingen i handelskonflikten vil kunne gi en pekepinn på hvem som får rett.

Om vi skal lete etter noe svar i aksjemarkedene, så ser de ut til å tro at trenden for den globale veksten vil kunne ha en positiv retning i året som kommer. Etter å ha falt i store deler av 2018 og 2019, har avlesninger av globale PMI-tall (målinger på aktivitet i industrien) også blitt marginalt bedre de siste måneden, selv om det enda er for tidlig å si om det er et vendepunkt og starten på en trend.

Superår for aksjer

Når vi beveger oss inn i årets siste måned, kan vi se tilbake på et sjeldent godt år i aksjemarkedene. Amerikanske aksjer utmerker seg også i år, med en avkastning på over 35 prosent målt i norske kroner. For verdensindeksen er tilsvarende tall 30 prosent. Oslo Børs, som isolert sett også kan vise til et veldig godt år, er til sammenligning opp ca. halvparten. Tallene bør likevel sees i sammenheng med fjoråret. Aksjemarkedene hadde en svak utvikling i siste halvdel av fjoråret, med laveste målepunkt i desember. Avkastningen samlet sett over de to siste årene er derfor ikke så langt unna (den foreløpige) årsavkastningen for 2019.

Det har blitt dyrere for nordmenn å feriere i utlandet gjennom året, men for investorer i globale fond har den svake kronekursen gitt et positivt bidrag. Avkastningsforskjellen mellom verdensindeksen i norske kroner vs. lokal valuta er 7,2 prosent ved utgangen av november.

Rentemarkedene sidelengs i november – lave langrenter har gitt høy avkastning

Globale selskapsobligasjoner av høy kvalitet falt 0,1 prosent i november, i takt med at lange renter steg svakt gjennom måneden. I USA steg renten på tiårs statsobligasjon med 8 basispunkter til 1,78 prosent. Tilsvarende rente i Tyskland steg med 5 basispunkter, til –0,36 prosent (Tyskland har fortsatt negative renter). Kredittpåslaget for selskapsobligasjoner av lavere kvalitet fortsatte utviklingen fra forrige måned og falt videre i november. Effekten av lavere risikopåslag oversteg økte langrenter noe som løftet indeksen med 0,3 prosent.

Samlet sett kan vi se tilbake på et år der globale high yield obligasjoner har gitt over 9 prosent avkastning, og 7,3 prosent for globale investment grade-obligasjoner. Mye av medvinden i obligasjonsmarkedet skyldes at rentenivået er betydelig lavere enn ved inngangen til året.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x