fbpx

Markedskommentar juni 2018

Forvaltningshusets markedskommentar for mai 2018

  • Politisk uro i Italia skapte turbulens i rentemarkedet
  • God måned for globale aksjer, men regionale forskjeller
  • Veksten i USA fortsetter
Utvikling i utvalgte aksjeindekser siden nyttår
Utvikling i utvalgte aksjeindekser siden nyttår

Blandet i aksjemarkedene

Det globale aksjemarkedet lot gode selskapsresultater og avtakende frykt for handelskrig veie tyngre enn geopolitisk uro, og fortsatte dermed den positive utviklingen fra april. Verdensindeksen (MSCI ACWI) steg med 0,9 prosent i lokal valuta i mai, og er dermed opp 1,1 prosent hittil i år. Justert for valuta er verdensindeksen opp 0,4 prosent i norske kroner. Det var betydelige regionale forskjeller. Europeiske aksjer falt mot slutten av måneden, preget av den politiske situasjonen i Italia og noe svakere nøkkeltall for europeisk økonomi. Globale vekstmarkeder har hatt en svak utvikling relativt til andre markeder i år. Dette kan muligens forklares med en sterkere amerikansk dollar. Dollarstyrkelse kan påvirke selskaper i fremvoksende økonomier negativt ved at lånekostnadene til mange selskaper går opp (selskapene har ofte lån i amerikanske dollar) eller ved at innkjøpskostnadene øker. MSCI Emerging Markets er ned 0,2 prosent i lokal valuta hittil i år (-2,4 prosent målt i norske kroner).

USA var sterkeste region i mai, med en oppgang på 2,2 prosent målt i dollar. Amerikanske makrotall peker i riktig retning, blant annet bikket PMI (innkjøpssjefenes forventning) over 58 i mai, hvor tall over 50 indikerer forventning om økonomisk ekspansjon. Selskapsrapporteringen har også vært solid i USA, der tre av fire selskaper notert på S&P 500 har levert bedre enn markedets forventninger. Estimatene på selskapenes inntjening har i tillegg blitt justert opp for kommende år.

Norske aksjer, målt ved Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX), fortsatte den sterke utviklingen fra april og steg 2 prosent i mai. Hittil i år er OSEFX opp 6,9 prosent ved utgangen av mai.

Bevegelser i statsrenter

Den politiske krisen i Italia skapte dramatikk i mai og sendte Italienske statsrenter kraftig opp. To populistpartier vant valget tidligere i år, Femstjernersbevegelsen (M55) og Legaen. Partiene er i seg selv ganske ulike, men en fellesnevner er skepsis til EU og eurosamarbeidet. Bakgrunnen for de store markedsreaksjonene er bekymringer for partienes foreslåtte budsjettplaner, som kan føre til en økning i italiensk statsgjeld (som allerede er bekymringsverdig stor). I tillegg er en rekke av budsjettforslagene ikke overens med EUs retningslinjer, hvilket kan skape uenigheter og turbulens mellom Italia og EU på sikt.

Bevegelsene i statsrenter smittet over på deler av kredittmarkedet, og spesielt i europeiske høyrenteobligasjoner innen bank og finans. Den brede obligasjonsindeksen Bloomberg Barclays Global Aggregate endte likevel opp med 0,1 prosent i mai på grunn av fallende rentenivå (amerikanske 10-årsrenter falt med 10 basispunkter).

Italienske statsrenter steg kraftig i mai
Italienske statsrenter steg kraftig i mai

Handelskonflikt av og på

Et av de store temaene i år har vært trusler om handelshindringer og økt proteksjonisme. I midten av mai ble USA og Kina enige om å sette den potensielle handelskrigen på vent, ordlyden var at landene har kommet «til enighet om å gjennomføre effektive tiltak for å redusere USAs handelsunderskudd med Kina betydelig». Selv om myndighetene fra begge sider har kommentert avtalen med positiv tone har det blitt klart at foreslåtte tariffer kan bli iverksatt likevel og at det kan bidra til svingninger i finansmarkedene.

NØKKELTALL OG INDEKSERMAI2018
Oslo Børs Fondsindeks – OSEFX2,0 %6,9 %
Globale Aksjer (NOK)12,4 %0,4 %
Fremvoksende markeder (NOK)2-1,5 %-2,4 %
Globale obligasjoner (NOK)30,1 %-0,7 %
Crude Oil spot4,0 %16,4 %
USD/NOK42,0 %-0,1 %
EUR/NOK4-1,2 %-2,9 %
Tall og data hentet fra Thomson Reuters Datastream

1MSCI World 2MSCI EM 3Barclays Gl. Agg. 4positivt tall = svekkelse av NOK

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x