fbpx

Kvinner er fortsatt underrepresentert på sparing og investering – men går det riktig vei?

I fjor ble det klart at menn eier 80 prosent av de private verdiene på Børsen, og at over 80 prosent av aksjeutbyttet i 2018 gikk til menn. Skjevfordelingen mellom kjønn når det kommer til sparing og investering er stor, på tross av at kvinner stadig forvalter mer kapital. Vil det snu?

Stadig flere viser økonomisk interesse

Senior formuesforvalter Henrik Thidemansen

Som økonomiske rådgivere ser også Forvaltningshuset at menn er overrepresentert når det kommer til både sparing og investering i fond og aksjer.

– Om lag 30 prosent av kundene våre i dag er kvinner. Men vi ser at interessen hos kvinner er økende, og stadig flere par er like delaktige i forvaltningen av økonomien, spesielt når det er familieformuer som forvaltes. Vi oppfordrer alltid begge parter å sette seg inn i dette og delta aktiv i prosessen, så utviklingen er positiv, sier senior formuesforvalter i Forvaltningshuset Henrik Thidemansen.

Han tror ydmykhet er noe av forklaringen på hvorfor det primært har vært menn som har tatt de finansielle beslutningene i hjemmet.

– Jeg tror kvinner generelt er mer ydmyke enn menn rundt egen kompetanse på dette området. Det handler også om en interesse for feltet og en tradisjon for at mannen har styrt økonomien. Men vi ser at stadig flere kvinner opparbeider seg kunnskap og tar mer kontroll over egen økonomi. Vi ser også en tendens nå til at stadig flere kvinner sitter med hovedansvaret for familiens formue.

Samtidig tror Thidemansen at kvinner i fremtiden vil forvalte vesentlig mer kapital. Nettopp derfor er det viktig at flere tar del i egen sparing og forvaltningen av egen formue.

– Flere kvinner går inn i styreverv, lederposisjoner og driver egen gründervirksomhet, som selvfølgelig er veldig positivt. I tillegg går vi nok inn i en periode der vi ser kanskje det største generasjonsskiftet målt i verdier gjennom tidene. Dette vil forhåpentligvis også øke fokuset blant kvinner til å ta mer fatt i egen sparing, i tillegg til å øke kompetanse innenfor hvilke muligheter man har, understreker Thidemansen.

Innhent kompetanse

Uansett kjønn ser Thidemansen en tendens når det kommer til sparing.

– Det er en gjennomgående tanke at det kun finnes to alternativer: banksparing eller noe som innebærer hundre prosent risiko. Det er mange som ikke ser eller har satt seg inn i alternativene som faktisk finnes for å kunne oppnå en god risikojustert avkastning tilpasset den enkeltes risikoprofil. Med potensielle kunder prøver vi derfor alltid å avdekke dette i rådgivningsprosessen vår.

Bli med på webinar: Kvinner som investerer

Trykk her for å melde deg på

Økt kunnskap rundt sparing er noe alle kan ha godt av, men kanskje spesielt kvinner, slik pensjonstallene ser ut. Tall fra SSB fra 2017 viser at kvinner utgjorde 71 prosent av de med lav inntekt som har fylt 60. I 2018 ble det færre minstepensjonister i Norge, men fortsatt er kvinner overrepresentert. 26 prosent av de kvinnelige alderspensjonistene var minstepensjonister, blant menn var det kun fire prosent.

– Kvinner lever statistisk sett lenger enn menn, og får dermed også flere år som de må fordele tidsavgrensede pensjoner over. Det man sitter igjen med som kvinne ved pensjonsalder kan være skremmende lite, så behovet for sparing på privat hånd er absolutt stort. Jeg håper flere ser nødvendigheten av dette fremover, sier han.

– Det vil også være stadig flere kvinner som får hovedansvaret for å forvalte store familieverdier, både for forbruk i dag men også til neste generasjon. I slike tilfeller vil kanskje ikke pensjon fra staten og tjenestepensjonen være det man først og fremst fokuserer på, men behovet for ekstern bistand fra noen med spesialkompetanse på feltet blir neppe mindre av den grunn.

I den forbindelse mener Thidemansen det kan være lurt å ta en uforpliktende prat med en rådgiver på feltet, for å få oversikt over mulighetene man har. Både med tanke på sparing og investering i dag, samt det å ivareta verdier på best mulig måte med neste generasjon i tankene.

– Om det skorter på tid, du føler du mangler kompetanse eller erfaring på området, anbefaler vi alltid å kontakte en rådgiver som kan ufarliggjøre investeringer og bistå med å legge opp en plan som er tilpasset dine mål og behov.

– Alle har behov for en plan tilrettelagt for nettopp deres eller familiens behov. Hva er tidshorisonten på kapitalen, hvilken grad av risiko ønsker man å ta, hva er formålet med sparingen, hvilke temaer eller fremtidige situasjoner er viktig å ta hensyn til. Dette varierer ikke bare fra kunde til kunde, men også mellom kjønn, avslutter han.

Bli med på webinar: Kvinner som investerer

Trykk her for å melde deg på

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x