fbpx

Kun DNB med sterkere vekst enn Forvaltningshuset i 2019

Kun DNB hadde høyere netto tegning av verdipapirfond

Forvaltningshuset fortsetter den sterke veksten

I 2019 hadde selskapet høyere netto tegning av verdipapirfond fra norske privatinvestorer enn bl.a. Nordea, Danske Bank og Handelsbanken (se oversikt lenger ned). Av storbankene var det kun DNB som hadde høyere netto tegning enn Forvaltningshuset, og heller ingen av konkurrentene blant uavhengige rådgivere var i nærheten av tilsvarende vekst i 2019.

Oversikten under viser at hver 5. krone som netto investeres av privatpersoner i verdipapirfond i Norge ble investert via Forvaltningshuset

SELSKAPERNetto tegning (NOK)
TOTALT6 687 745 000
DNB5 749 360 000
Forvaltningshuset1 359 107 000
Sparebank 1 SR-forvaltning1 108 993 000
ODIN Forvaltning740 719 000
Eika Kapitalforvaltning728 007 000
KLP649 202 000
Handelsbanken593 231 000
SEB- 37 094 000
Nordea- 201 910 000
Storebrand- 414 816 000
Skagen- 1 731 793 000
Danske Bank- 1 855 261 000

Kilde: Markedsstatistikk 2019 fra Verdipapirfondenes Forening. Oversikt viser en sammenligning mot de største bankene og forsikringsselskapene i Norge.

– Forvaltningshuset opplevde i 2019 en sterk økning i tilveksten av kunder, samtidig som investeringer fra bestående kunder økte. Dette var med på å løfte veksten i 2019. På litt over et år har forvaltningskapitalen vår økt fra 5,5 milliarder kroner til over 8 milliarder kroner. Av dette er omtrent 1 milliard ren avkastning for kundene i 2019, sier administrerende direktør i Forvaltningshuset, Michael V. Sivertsen

Fortsetter i 2020

I 2020 planlegger selskapet å fortsette den sterke kundeveksten. Det rekrutteres flere nye erfarne formuesforvaltere som ønsker å jobbe med reell uavhengig rådgivning fremfor å jobbe i storbankene.

– Nye kunder velger Forvaltningshuset fordi de ønsker rådgivning og en personlig formuesforvalter som er tilgjengelig for dem. Etter vårt syn overgår vår rådgivningsmodell den rådgivningen som selgere i storbankene kan gjennomføre. Vi investerer for å stadig forbedre og utvikle tjenestene vi tilbyr, samtidig som vi skal fortsette å ansette de beste rådgiverne i Norge, avslutter Sivertsen.

 

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x