fbpx

Koronaviruset har ledet til nye kanaler for god rådgivning

Vår digitale rådgivningsplattform har virkelig kommet til nytte

For å begrense smitte

Basert på råd fra myndighetene besluttet vi i Forvaltningshuset torsdag 12. mars at alle ansatte som kunne gjøre det skulle arbeide fra hjemmekontor. Etter to uker er selskapet fortsatt i tilnærmet vanlig drift på denne måten. IT-infrastrukturen til selskapet muliggjorde at alle kunne gjøre de samme oppgaver effektivt og sikkert hjemmefra ved bruk av sikre VPN-linjer. Alle planlagte møter på kontorene ble avlyst og erstattet med telefon- og videomøter.

Vi har tatt en prat med to formuesforvaltere om denne nye arbeidsdagen

Utrolig hvor raskt man tilpasser seg

Partner Chris Hauge har de siste 14 dagene befunnet seg på hjemmekontor på Fornebu, men har vært svært aktiv fra hjemmekontoret disse dagene.

– Jeg har hatt mange telefon- og videomøter med mine kunder, og det er utrolig hvor raskt man har blitt vant til å møtes på denne måten. Nå er arbeidsdagene på en måte blitt like som før, bare at vi møtes via telefon eller videomøte. Til å begynne med var det litt rart å sitte hjemme og ha møter på denne måten, men nå har det blitt normalt, og det virker som om dette gjelder for mine kunder også, sier Chris.

Partner Chris Hauge fra hjemmekontor

Den nye hverdagen innebærer også at han i løpet av dagen må ut for å få fysisk aktivitet, enten det er gåturer, joggeturer eller fisketurer. Dette for å erstatte den daglige gåturen han normalt har til og fra jobb.

Rådgivningsverktøyene er egnet for å deles digitalt

Forvaltningshusets digitale rådgivningsverktøy egner seg godt til deling via video- og telefonmøter, og gjør det enkelt for kunde og rådgiver å kunne følge med på rådgivningen selv om man fysisk befinner seg på forskjellige steder.

Deling av dokumenter skjer via kundenettet der kunder logger seg på ved bruk av BankID, som sikrer sikkerheten rundt deling personlig informasjon. Signering av dokumenter gjøres på også ved bruk av BankID gjennom Forvaltningshusets digitale signeringsløsning. Alt i alt har hele kundeprosessen vært klar for å kunne skje på en god måte selv uten at man fysisk må treffes. Dette har vært en del av selskapets beredskapsplan for å sikre sikker drift selv i krisesituasjoner.

– Vår rådgivningsprosess fungerer veldig godt også digitalt, selv om jeg nok foretrekker personlige møter. Det er godt å vite at vi har systemer og løsninger som fungerer selv i slike situasjoner vi opplever nå. Jeg har måttet tilpasse meg til en ny hverdag, hvor både min samboer og jeg jeg har hjemmekontor og et barnehagebarn hjemme her hos oss, men det har gått fint. Jeg har allerede hatt møter med både bestående og nye kunder, og det er artig å se hvor raskt både vi og kunder tilpasser seg nye måter å kommunisere på, sier senior formuesforvalter Pål Paust-Andersen.

Senior formuesforvalter Pål Paust-Andersen fra hjemmekontor

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x