fbpx

Kan Trump bli gjenvalgt i 2020?

Opp gjennom historien er det få eller ingen presidenter som har vært så omdiskutert som Donald Trump. Overskriftene preges i stor grad av presidentens engasjement og utspill på Twitter. Bak denne fasaden av støy har Trump gjennomført en typisk republikansk politikk med skatteletter. I tillegg har vi vært vitne til en amerikansk alenegang i utenrikspolitikken, blant annet overfor Iran.

Det er mye som tyder på at den kommende valgkampen vil bli svært hard og polarisert. Det kan virke som om det amerikanske samfunnet er delt i to, der for eller imot Trump har blitt en viktig kulturell markør. Det er enda ikke bestemt hvem som blir Trumps motkandidat (første primærvalg er i Iowa den 3. februar 2020, motkandidaten blir klar før sommeren).

Presidentvalget i 2020 kan utvikle seg til å bli et valg for eller imot den sittende presidenten, med mindre demokratene stiller med en kandidat som har en klar, og etter amerikansk målestokk radikal, agenda.

Les også: 

Hva om Trump-administrasjonen fører en vekstvennlig politikk?

Hva har Trump fått til?

Det er få som er i tvil om at det amerikanske samfunnet har blitt ytterligere politisk polarisert under Trump. Spørsmålet er i hvilken grad Trump har gjennomført sin politikk, og om dette har gitt resultater?

Bortsett fra immigrasjonspolitikken og den mye omtalte muren, må man nesten si at Trump har gjennomført det meste av sin politiske plan. Svekket miljøvern, store skatteletter og fornyelse av landets handelsavtaler er alle saker Trump-administrasjonen har jobbet for, hvor de kan hevde at de har oppnådd resultater.

Under presidentdebatten mellom Jimmy Carter og Ronald Reagan forklarte Reagan enkelt hva valget dreide seg om – «It’s the economy, stupid». Dette er en klassiker i amerikansk politikk. Trump vil kunne hevde det samme, denne gangen med omvendt fortegn.

USAs økonomi går svært bra og arbeidsledigheten er på det laveste nivået på flere tiår. Selv om han ikke har løst de underliggende problemene som handelsunderskuddet og statsgjelden, vil Trump påstå at den økonomiske veksten man opplever er hans fortjeneste.

Hvor store er sjansene for at Trump blir gjenvalgt?

Det var mange som hevet øyenbrynene da de så resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført av magasinet Barron’s blant amerikanske fondsforvaltere, hvor 67 % svarte at de tror det er mer enn 50 % sannsynlighet for at Trump vil bli gjenvalgt. Kanskje er dette ren ønsketenkning, men fondsforvalterne er gjerne vant til å skille mellom det de ønsker ønsker og det de objektivt ser på som mest sannsynlig.

Undersøkelsen forteller trolig noe om fondsforvalternes syn på den amerikanske økonomien, og at de har troen på at den sterke økonomien kan føre til at Trump blir gjenvalgt.

For øvrig kan man se til markedet og bookmakere når man skal vurdere sannsynligheten for ulike utfall av fremtidige hendelser. Når mennesker legger penger på bordet, så er det rimelig å anta at de faktisk prøver å være objektive. Summen av mange aktører som er uavhengige av hverandre gir gjerne den beste prognosen (Wisdom og crowds). Ifølge internasjonale bookmakere er det rundt 44 % sannsynlighet for at Trump vinner presidentvalget i 2020 (svakt opp fra tidligere i vår).

Les også: 

Hvorfor handelsunderskudd ikke nødvendigvis er et onde

Finansmarkedene gir ikke noe direkte svar på spørsmålet om Trump vil bli gjenvalgt eller ikke, men det finnes egne markedsplasser hvor man kan ta posisjoner hvor resultatet er basert på fremtidige hendelser, såkalte predictive markets. Der er sannsynligheten for valgseier til Trump anslått til å være 41 %.

Ifølge den amerikanske meningsmålingsguruen Nate Silver er det rundt 70 % sannsynlighet for at en president gjenvelges om økonomien går godt. Når Nate Silver justerer for velgernes relativt dårlige oppfatning av Trump som president (approval rate), kommer han til at sannsynligheten for gjenvalg er om lag 50 %. Dette begrunner han med historiske data.

Når det gjelder fondsforvalterne i Barron’s spørreundersøkelse, er det viktig å huske på at 67 % mente at det var mer enn 50 % sannsynlig at Trump ble gjenvalgt. Det betyr ikke at de mener det er 67 % sannsynlighet for at han faktisk blir gjenvalgt. Akkurat det sier ikke den undersøkelsen noe om.

Det som er helt sikkert er at valgkampen vil bli tøff, og at valget trolig vil avgjøres av Trumps motkandidat og vedkommendes evne til å mobilisere mot Trump. Av sine motstandere vil Trump kunne fremstilles som en som bryter ned det internasjonale samarbeidet, mens hans tilhengere vil påstå at han har tvunget frem nye, og for USA, langt bedre avtaler.

Til syvende og sist dreier moderne politikk seg i økende grad om hvordan man oppfattes, og ikke nødvendigvis om hva man har oppnådd eller hva man ønsker å gjennomføre.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x