fbpx

IPS-sparingen vokser

Individuell pensjonssparing (IPS) er igjen blitt en populær form for sparing til pensjon. I 2019 kan du få en skatteutsettelse på inntil kr 8.800 for sparingen du gjør.

I 2018 ble det innbetalt vel 1,8 milliarder kroner i IPS, som ble innført i november 2017. Til nå er det spart 3,2 milliarder i IPS.

Man kan spare i ordningen fra fylte 18 år til og med fylte 75 år. Det maksimale årlige sparebeløpet er begrenset til 40 000 kroner. Beløpet du sparer gir en skatteutsettelse tilsvarende skattesatsen på alminnelig inntekt, som for inntektsåret 2019 er 22 %. Det betyr at du kan trekke fra inntil kr 8.800 på skatten i 2019.

Innestående beløp på en IPS-konto er unntatt formuesbeskatning, og det er ingen skatt på avkastningen i spareperioden. All utbetaling av pensjonskapital tilknyttet IPS beskattes som alminnelig inntekt, også de opprinnelig innskutte midlene. Det betyr at denne spareformen er langt mer forutsigbar enn den gamle IPS-sparingen der beskatningen ved uttak var usikker.

Hvem passer ordningen for?

Ordningen passer for deg som ønsker å spare til pensjon og som er innforstått med at midlene som spares i en IPS-ordning er bundet frem til pensjonsalder. Den passer også for deg som ønsker en utsettelse av skatt knyttet til pensjonssparingen, samt mulighet til å redusere formuesskatten.

Det er viktig å merke seg at pensjonskapitalen er bundet til pensjonsalder, og ikke kan utbetales på noen annen måte enn som pensjonsytelser. Man velger selv når man vil starte utbetaling av pensjonskapitalen, og kan tidligst starte utbetalingen fra fylte 62 år. Pensjonskapitalen må også utbetales over minimum 10 år, og minimum frem til fylte 80 år. Det betyr at dersom man starter utbetaling fra fylte 62 år, må midlene som står på en IPS-konto utbetales over minimum 18 år.

Hvem bruker ordningen i dag?

I dag er det personer over 50 år som i størst grad har tatt i bruk løsningen og benytter det maksimale årlige sparebeløpet, og det er de over 60 år som sparer de største beløpene. I antall IPS-avtaler er det riktignok personer mellom 50 og 60 år som tilhører den største gruppen.

47 % av personer mellom 40 og 60 år som sparer i IPS er kvinner, som er en høyere andel enn for andre typer pensjonssparing. Dette er positivt, særlig fordi kvinner har høyere forventet levealder enn menn og i gjennomsnitt lavere pensjon.

Les mer om ordningen her. 

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x