fbpx

Hvordan vet du at du «redder verden» med dine investeringer?

Er de du investerer i grønne helt gjennom?

Både grønne fond og sosiale investeringer generelt er i vinden som aldri før. Men det kan være grunn til å stille spørsmål ved om man faktisk får den sosiale gevinsten man ønsker av sine investeringer.

Både Forvaltningsbloggen og andre har i det siste beskrevet en trend der investorer og firmaer ønsker å gjøre mer av det som kalles ansvarlige investeringer.

Samtidig kan det være vanskelig å vite om pengene du investerer faktisk bidrar til renere luft eller mindre fattigdom. Det er nemlig ikke til å underslå at mange fond og investeringsselskaper er interessert i å skape et inntrykk av at de er grønnere enn det som er realiteten.

Så hvordan kan du egentlig vite at det du har investert i faktisk bidrar til å gjøre verden litt bedre?

Matthew Smith, lederen for bærekraftige investeringer i Storebrand, mener det er tre fallgruver du må passe deg for i forbindelse med grønne fond.

Ikke stol blindt på rating

Du har bestemt deg for å gå over til mer ansvarlige investeringer. Du ser utsagnet “Vi investerer i de beste selskapene i verden” hos en forvalter og blir inspirert til å investere i noen av de selskapene som topper listene for bærekraft. Men hva som defineres som “best” varierer fra forvalter til forvalter og fra ratingbyrå til ratingbyrå. Ratingbyråer er forøvrig byråer som gir en rating på hvor troverdig det er at et selskap eller en organisasjon faktisk vil gi både den moralske avkastningen de lover.

Men hvordan disse byråene måler dette varierer. Om du velger ut ifra det som er klassifisert som “best” kan det hende du velger noe som kanskje ikke er bærekraftig på den måten du ønsker. Et selskap kan score høyt på for eksempel miljøvennlige ressurser, men det de produserer er i seg selv veldig miljøskadelig.

Soleklare eksempler her er Repsol og Neste Oil, mener Smith. Veldig ofte kommer disse selskapene ut på topp i bærekraft i sin sektor, fordi de har effektive prosesser og tar miljøhensyn i prosessene. Men produktene de leverer, altså fossilt brennstoff, er på ingen måte miljøvennlige.

Er det fremtiden du er interessert i å investere i er altså ikke slike selskaper veien å gå. Derfor kan det lønne seg å se litt nærmere på hva som er klassifiseringen hos den forvalteren du velger, og du bør gjøre deg opp tanker på forhånd om hvordan du definerer bærekraft.

Les også: 

Nanoplast – en trussel for oppdrettsnæringen?

Elbil-revolusjonen

Ny teknologi kan gi  høy risiko

Matthew Smith - Storebrand
Matthew Smith – Storebrand

En annen ting Smith trekker frem er fond som går helt i den andre retningen. Det går faktisk an å være for fremtidsrettet og nyskapende. En del grønne fond satser hardt på ny teknologi, slik som vann-, vind- og solkraft. Dette er spennende temaer, men i noen tilfeller er det ikke alltid modent for investeringer. Ofte medfører disse fondene en høy risiko for kunden.

-Bærekraft skal også være lønnsomt. Det må derfor være en balansegang mellom cutting edge teknologi og godt etablerte selskaper. Noen satser for mye på ny teknologi for tidlig, og kan derfor gå på en avkastningsmell, forteller Smith.

Hans beste råd er derfor å ikke sette hele pensjonen eller formuen din i “spisse” bærekraftfond, men å heller ha hoveddelen i mer etablerte fond og selskaper.

Er de du investerer i grønne helt gjennom?

Å investere i fond og selskaper som har fokus på teknologisk bærekraft og en bedre verden er vel og bra, men kunden må også kreve av forvalteren å få vite om det helhetlige bildet til fondet/selskapet. Selv om de er miljøvennlige som bare det kan de fortsatt være en bedrift som for eksempel bidrar til brudd på menneskerettigheter.

-Man kan investere i spennende og fremoverlente selskaper som likevel ikke oppfyller alle krav. Det blitt litt tosidig, mener Smith.

Smith trekker frem giganten Tesla som et eksempel.

– Tesla er best i klassen på det de gjør og er både et spennende og suksessrikt selskap med mye fokus på god bærekraft og fremtidsrettet teknologi. Men likevel har dette enorme, internasjonale selskapet vist seg å ha mange problemer knyttet til arbeiderne sine.

Smith legger til at kunden selv ikke har noen sjanse til å finne ut av slike ting, derfor anbefaler han å velge en forvalter som har en systematisk og profesjonell screening av selskaper og fond. Undersøkelsen skal kunne bevise at det du som kunde investerer i faktisk ikke lurer deg.

Les også: 

Tjene penger eller redde verden – kan du gjøre begge deler?

Vil disse jobbene utgå fra fremtidens næringsliv?

Hvordan bør du gå frem for å sikre at du faktisk investerer i fremtiden?

Styreleder for responsAbility Nordics AS og nestleder i repsonsAbility Investments AG, Christian Thommessen, mener man må se på om fond er “aktivt impact”-orienterte eller ESG-orienterte.

-ESG-fond fokuserer i stor grad på å unngå negative utfall. Med det menes utfall som for eksempel er definert i NBIMs etiske råds retningslinjer. Men spørsmålet er om det å unngå negative utfall egentlig er noe annet enn “etisk common sense”, sier Thommessen.

Han utdyper.

-De aktive, mer impact-orienterte fondene søker aktivt positive utfall. Disse utfallene kan enten basere seg på sosial bærekraft, som å sørge for mer arbeid til kvinner eller fattigdomsbekjempelse, eller på grønn bærekraft, som å redusere CO2-utslipp og lignende. På den måten vet du at du investerer i bærekraft.

Forskjellen på ESG-fond og aktivt impact-fond er altså at førstnevnte unngår ting som bryter med bærekraft, mens sistnevnte aktivt oppsøker bærekraftige investeringer. Begge fondene sørger for at du ikke putter pengene dine i noe som faktisk ikke er “grønt”, men hvorvidt du også bidrar til bærekraft kommer an på fondet, ifølge Thommessen.

Matthew Smith har også noen enkle oppfordringer til kunder som vil forsikre seg om at de ikke putter penger på “falske” bærekraftfond.

-Steg én er å være sikker på valget av forvalter. De må kunne forsikre deg om at de har gode systemer som følger opp bærekraft kontinuerlig. Heldigvis er de fleste forvaltere i dag seriøse, men det er fortsatt en liten fare for at man kan bli lurt.

-Det finnes også en del kunder som ikke ønsker å investere i fossilt brennstoff i det hele tatt, verken gjennom produksjon eller distribusjon. Da bør man satse på plussfond. Disse ekskluderer hele energisektoren, og i tillegg erstatter den med mer bærekraftige selskaper, sier Smith.

Hans siste oppfordring går ut til uheldige kunder som har oppdaget at investeringene deres ikke er så grønne som de trodde.

-Flytt pengene dine! Ikke bli sittende med penger i et fond som ikke gjør det du ønsker. Trekk deg ut av fondet – det gir også forvalteren din et sterkt signal om at du er misfornøyd.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x