fbpx

Hvordan investerer den yngre generasjonen?

De som er født mellom tidlig 1980-tallet og sent på 1990-tallet er unike individer.

Aldersgruppen kalt Millennials eller Generasjon Y er de som er født mellom tidlig 1980-tallet og sent på 1990-tallet. Det er en stor gruppe mennesker med enorm påvirkningskraft for verdensøkonomien. I tillegg er de unike i måten de sparer på, samt hvordan de velger å investere sine penger.  

Her gir vi deg et innblikk i hvordan denne generasjonen investerer og hvordan deres sparevaner ser ut. 

Pensjonssparing er viktig  

I 2014 var det bare 23 prosent av unge mellom 30 og 39 år som sparte til pensjon. Fire år senere melder Finans Norge at 37 prosent av de som er i 30-årene sier de sparer til pensjon. 

Disse tallene viser at det går riktig vei, og at unge begynner å få et forhold til pensjon. Tanken om at staten sikrer en økonomisk romslig pensjonisttilværelse for deg er på vei til å fases ut. Det er positivt å se at stadig flere unge blir klar over at de selv må ta grep om egen økonomi allerede i dag for å få kunne opprettholde levestandarden som pensjonister. 

Likevel er det langt fra alle som sparer nok.

Les også: 

Sparer du nok for fremtiden? De fleste gjør ikke det

Slik bør du investere i ulike faser av livet 

De skyr risiko

Mange i denne målgruppen har kanskje finanskrisen fra 2008 friskt i minne. Kanskje husker noen av dem også da boblen sprakk tidlig på 2000-tallet. Til tross for et blomstrende marked i nyere tider, kan disse erfaringene påvirke deres investeringsstrategier og få dem til å handle forsiktig.  

En undersøkelse gjort av Bankrate avslørte at 30 prosent av Millennials ser på kontanter som sine favoritt-investeringer. Alle andre generasjoner før dette, har oppgitt aksjer som sine foretrukne investeringer.

Les mer om hvordan man bør forholde seg til risiko når det kommer til investeringer:

Strategisk allokering – det langsiktige valget

Forberedt på å jobbe lenger

Generasjon Y er allerede innstilt på at de kommer til å jobbe lengre enn tidligere generasjoner. ManpowerGroup har nylig gjennomført en global undersøkelse blant 19 000 mennesker fra generasjon Y i 25 land, hvor det blant annet kommer frem at halvparten er forberedt på å jobbe til de har passert 65 år. 12 prosent av de som har svart på undersøkelsen, mener at de forventer å jobbe til de dør. I Norge oppgir 9 prosent av de spurte at de kommer til å jobbe livet ut.  

I et arbeidsmarked i stadig endring, ser man at oppdrags- og prosjektdrevet virksomhet vil gjøre oss kapable til å jobbe og ta på oss oppdrag så lenge man lever, forutsatt at man har den rette kompetansen som kreves.

De forventer å leve lenger

Millennials forventer å ha en lengre pensjonstid enn tidligere generasjoner.  

Transamarica Survey avslører at 18 prosent av Millennials forventer å leve til de er over hundre år. Mens, kun 13 prosent av generasjon X og 10 prosent av Baby Boomers forventer å være levende så lenge.  

I samfunnsdebatten har diskusjonen rundt økningen i forventet levealder blitt tilknyttet forventet økning i antall eldre, med tilhørende økning i etterspørselen etter helsetjenester og et behov for å reformere pensjonssystemet. Med basis i de oppdaterte prognosene, vil dette sannsynligvis bli en stor politisk utfordring i tiårene som kommer.

Les også:  

Over halvparten av dagens 10-åringer vil bli over 105 år gamle

Planlegging blir viktigere og viktigere

Nye prognoser for forventet levealder viser at halvparten av dagens 10-åringer vil bli over 105 år gamle. Dette vil ha dramatiske konsekvenser på hvordan vi lever og planlegger våre liv, og hvordan våre samfunn vil bli organisert. 

Det er nok ingen overraskelse at det for de fleste er vanskelig å spare nok til fremtiden. Spesielt når man skal ta hensyn til at man i fremtiden vil leve vesentlig lenger enn i dag. 

En av de største endringene for folk flest vil nok likevel bli hvordan vi planlegger og lever livene våre. Den vanlige tankegangen med et “tredelt liv” hvor man er ung frem til midten av tyveårene, før man er en del av arbeidsstokken frem til pensjonsalder ved fylte 67 år og deretter lever den siste delen av livet som pensjonist, må nok revurderes. 

Ferske tall fra Finans Norge viser også at stadig flere unge sparer til nettopp pensjon. I 2014 var det kun ni prosent av de mellom 18 og 29 år som tok ansvar for egen pensjonssparing. Fire år senere er tallet mer enn doblet; 22 prosent av unge i dag sier de sparer til pensjonistlivet.

Les også:

Slik bør du investere i ulike faser av livet 

Bærekraftige investeringer står høyt på listen

Bærekraftige investeringer
Bærekraftige investeringer – viktig for generasjon Y

Det er en økende interesse for bærekraftige investeringer, som tar for seg sosiale og miljøvennlige påvirkninger for deres investeringer. Dette er drevet av et økende nummer av Millennials som har startet å investere. I fjor kunne Morgan Stanley rapportere at 86 prosent av Millennials-investorer er interesserte i bærekraftige investeringer. Sammenlignet med 75 prosent av resten av verdens befolkning.

Les også:

Elbil-revolusjonen

Pådriver for passiv forvaltning

Når Generasjon Y investerer, liker de å unngå komplikasjoner. Millennials er en stor pådriver for indeksfond på grunn av sitt fokus på kostnader. Indeksfond har som eneste oppdrag å følge utviklingen til et bestemt marked uten å ta hensyn til andre aspekter. Passiv forvaltning utgjør nå rundt 30 prosent av markedet, ifølge tall fra Bankrate.

Les også:

Aktiv, passiv eller begge deler?

Tjene penger eller redde verden – kan du gjøre begge deler? 

Mangler midler til uforutsette utgifter

På generelt grunnlag kan man si at det vil være fornuftig med en bufferkonto tilgjengelig, med midler som kan dekke leve- og bokostnader i minst et par måneder. Dette er penger som kan dekke eventuelle skader i hjemmet, helseutgifter slik som tannlegetimer og andre uforutsette utgifter.

Transamarica Survey kan vise til at en fjerdedel av generasjon Y har mindre enn 10 000 kr i bakhånd til slike utgifter. Sammenligner man med mediannivået, som ligger på 20 000 kr, så har de en lang vei å gå, før de kan kalle seg økonomisk uavhengige.  

Den gode nyheten er imidlertid at generasjon Y begynner sparingen tidligere enn andre generasjoner. Millennials setter av penger fra 24-års alderen og oppover, sammenlignet med generasjonen før, som startet i midten av 30-årene. 

Veien videre for generasjon Y

Generasjon Y


Så hvordan ser utsiktene ut for tusenårsgenerasjonen? Vel, de gjør det bra så langt! De står overfor store utfordringer, som ikke nødvendigvis er deres feil, slik som klimaendringer og økt levealder. Unge nyutdannede forventer å måtte jobbe lenge og mye, samtidig er de også opptatt av å få tid til å kople av med fritidsaktiviteter, reiser og ferier.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x