fbpx

Hva er implikasjonene av virusutbruddet i Kina?

Hvordan påvirkes økonomien og de finansielle markedene vanligvis av slike utbrudd?

Det som startet som et utbrudd på et marked i Hubei-provinsen i millionbyen Wuhan, har utviklet seg til en nasjonal krise for Kina. Mandag 27. januar 2020 meldes det om at over 2700 nå er smittet av Coronaviruset, og at 80 personer er døde. De aller fleste dødsfallene er personer over 65 år med svekket helse.

Infeksjon med Coronavirus forårsaker normalt vanlig forkjølelse, men kan forårsake influensalignende symptomer.

Det er hovedsakelig Kina som er rammet, men vel 5 millioner mennesker skal ha reist fra Wuhan i Kina før myndighetene stoppet all utreise fra regionen nå som kineserne feirer nyttår. Det meldes nå om smittede også i Europa og USA, men ingen dødsfall. I dagens globale samfunn må man nok regne med at smittede vil bli oppdaget over hele verden.

Trenger jeg å gjøre noe her i Norge?

Nå anbefales det å ikke reise til Kina med mindre reising er nødvendig. Flyselskapene tillater kanselleringer og endringer av flybilletter uten gebyrer. Dersom man må reise til Kina så anbefales det spesielt å unngå reiser til regioner nær Wuhan. Hvis man har besøkt denne regionen den siste tiden bør man følge opp eventuelle sykdomstegn nøye og ta kontakt med helsemyndighetene ved feber eller luftveissymptomer. Norske myndigheter bekrefter at de er forberedt på å håndtere smittede i Norge og sier de er godt forberedt for slike tilfeller.

Hvordan startet Coronavirsuet i Wuhan, og hva er gjort for å stoppe utviklingen?

Virusutbrudd i Kina

Viruset som nå spres kalles 2019-nCoV, og ble først rapportert til WHO 31. desember 2019. Den første smittede er estimert til å være registrert 8. desember 2019. Allerede nå er viruset genetisk kartlagt, og nye tester for å diagnostisere sykdom er allerede produsert. Myndighetene i Kina har gått ut med detaljerte hygieneanbefalinger til befolkningen samt innført strenge reiserestriksjoner for områdene der utbruddet ble oppdaget tidlig. Over 60 millioner mennesker er omfattet av reiserestriksjoner i Kina, og de kinesiske myndighetene virker villige til å ta nødvendige tiltak for å stoppe dette virusutbruddet.

Hva skjedde sist Kina opplevde et tilsvarende utbrudd?

I november 2002 ble den første smittede av det såkalte SARS-viruset, som også var et Coronavirus, oppdaget i Kina. Legepersonalet forsto ikke hva dette var, men så at det var en influensasykdom som lignet på lungebetennelse. Det tok flere måneder før utbruddet ble meldt til Verdens helseorganisasjon (WHO) i februar 2003, og da var smitteantallet kommet opp i over 300. Selve utbruddet varte i ca. 7 måneder frem til juni 2003 og resulterte i mer enn 8000 smittede og 774 døde.

Hvordan påvirkes vanligvis økonomien og de finansielle markedene av slike hendelser?

I tillegg til SARS som primært rammet Kina og Asia, bør to andre utbrudd som har inntruffet i vårt århundre nevnes. Svineinfluensa (H1N1) i 2009 (rammet hele verden) og MERS-Coronavirus i 2012 (rammet primært Midtøsten og Sør-Korea), men markedene reagerte ikke i stor grad på tross av omfanget.

I forbindelse med SARS-utbruddet i 2002-2003 ble BNP i Kina redusert med 1 % (se graf under), men utover dette hadde det små effekter for landet. Det påvirket heller ikke den globale veksten vesentlig, selv om transport- og reiselivsbransjen ble påvirket mens utbruddet var på sitt mest alvorlige. Helsesektoren opplevde vekst. Man opplevde at konsum og reiseaktiviteter ble utsatt, og veksten økte igjen etter at utbruddet var avsluttet.

Effekten av SARS på BNP i Kina

Finansmarkedene reagerte også i forbindelse med SARS utbruddet med uro, men markedet hentet seg raskt inn igjen ettersom dette ikke ga varige påvirkning på selskapenes resultater.

Effekten av SARS på aksjemarkedet i Kina

Det er selvsagt for tidlig å konkludere med hvordan dette utbruddet vil utspille seg og hvilke effekter det vil ha på økonomien og kapitalmarkedene denne gangen, men hvis vi bruker historien som pekepinn har sykdomsutbrudd relativt begrenset effekt på langsiktig avkastning.

Selv om vi på forhånd ikke kan vite noe om varigheten eller omfanget av utbruddet, så er slike hendelser vanligvis å anse som kortsiktig støy for den langsiktige investor. Så lenge den langsiktige planen ikke har endret seg, bør man derfor være forsiktig med la seg påvirke til å gjøre noe (på tross av følelsene som kan forsøke å tvinge frem en reaksjon). Frykten kan som kjent gjøre oss irrasjonelle..

Kilder:

Reuters

NHI

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x