fbpx

Hva er aksjesparekonto?

Vil du spare i aksjefond eller aksjer? Da er aksjesparekonto noe for deg

Aksjesparekonto er en løsning som gir privatpersoner tilnærmet de samme fordelene som investeringsselskaper får med fritaksmetoden. Med aksjesparekonto kan du kjøpe og selge børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond uten å betale løpende gevinstbeskatning. Midlene kommer ikke til beskatning så lenge de ikke tas ut av kontoen. Du vil da kunne ha pengene investert i stedet for å betale løpende skatt.

Fordeler med Aksjesparekonto

  • Gunstig overgangsregel. Du kan flytte dine eksisterende aksjefond og enkeltaksjer inn på aksjesparekonto uten at det utløser skatt.
  • Kjøp og selg børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond uten å utløse gevinstbeskatning.
  • Du kan ta ut det du har betalt for aksjefondene/aksjene uten å skatte. Først når du tar ut gevinster fra Aksjesparekontoen, begynner du å skatte.
  • Du kan handle i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis, aksjefond og børshandlede fond (exchange traded funds) i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS.

Aksjesparekonto passer for deg som:

  • Vil begynne å spare i aksjer eller aksjefond.
  • Som sparer i aksjer eller aksjefond i dag og har gevinst på sparingen.
  • Ønsker frihet til å ta ut det du satt inn – uten å betale skatt.
  • Vil kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt – skatt betaler du først når du tar ut gevinsten.

Informasjon om skatt på Aksjesparekonto

Aksjesparekonto hos Forvaltningshuset
Aksjesparekonto hos Forvaltningshuset

Skattereglene som gjelder for aksjesparekonto er spesielt gunstige. Du slipper å betale skatt når du selger aksjer og aksjefond med gevinst, så lenge pengene beholdes innenfor kontoen. Ønsker du å ta penger ut fra Aksjesparekontoen din, kan du ta ut helt opp til beløpet du har satt inn uten å komme i skatteposisjon. Du må først betale skatt når du tar ut mer enn det beløpet du har satt inn.

Anta at du har kjøpt aksjefond for 100 000 kroner. Verdien stiger deretter til 120 000 kr. Da kan du ta ut 100 000 kroner uten at dette utløser noen gevinstbeskatning.

Dette må du vite

Etter loven opptjenes det ikke renter på bankkontoen i aksjesparekontoen. Har du aksjer eller aksjefond med urealisert tap, må du selv vurdere om disse skal overføres til Aksjesparekonto. Salg utenfor Aksjesparekontoen gir rett til tapsfradrag i salgsåret (men skjermingsfradraget bortfaller) og salgsbeløpet kan da eventuelt overføres til aksjesparekontoen. Ved overføring etter overgangsregelen vil inngangsverdien inkludert opparbeidet skjerming bli ny inngangsverdi på Aksjesparekontoen, og øke beløp som kan tas ut skattefritt. Tap ved salg i Aksjesparekontoen føres mot gevinster på andre investeringer.

Ønsker du å vite mer?

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x