fbpx

Hva betyr det for din økonomi at renten stiger?

Slik blir hverdagen påvirket

Få gode tips til hvordan du best mulig forholder deg til en renteøkning ut fra din økonomiske situasjon.

Hva betyr det for din økonomi dersom renten stiger?


Ikke alle er like klar over hva en renteøkning faktisk vil innebære for deres økonomi, og det er gjerne nettopp den økonomiske situasjonen man er i som avgjør hvordan man bør forholde seg til endringen.

Slik blir hverdagen påvirket

Først og fremst er det viktig å ha kunnskap om hva det betyr at renten stiger og hvilken rente det er snakk om.

For de fleste av oss betyr renteøkning at lånene våre blir dyrere, det er altså lånerenten det er snakk om, forklarer Tore Malme, arbeidende styreleder i Forvaltningshuset.

– Innskuddsrenten påvirkes også, noe som betyr at de som har penger i banken og sparer gjennom blant annet pengemarkedsfond vil få løpende høyere avkastning. Det er disse to typene rentene som påvirker hverdagen vår mest, sier han.

Her kan du se en oversikt over Forvaltningshusets tjenester innen uavhengig rådgivning

I tillegg hører man gjerne snakk om pengemarkedsrenten som bankene låner penger til mellom seg samt styringsrenten som nasjonalbanken setter, enten her til lands eller i USA.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

De fleste har et boliglån og renteøkningen vil påvirke dette slik at lånet blir dyrere noe som kan oppleves negativt. Samtidig er det andre mekanismer som også påvirkes og kan være gunstig for økonomien. (Foto: Istock).
De fleste har et boliglån, og en renteøkningen vil påvirke dette slik at lånet blir dyrere noe som kan oppleves negativt. Samtidig er det andre mekanismer som også påvirkes og kan være gunstig for økonomien. (Foto: Istock).

Hvilke mekanismer er det som gjør at renten stiger eller synker?

Det er en sammenheng mellom renteendring og aktivitetsnivået i økonomien for øvrig. Malme forklarer at det fra nittitallet og frem til nå har vært en lang nedgang i inflasjonen som også har gjort at renten har kommet ned.

– For å illustrere det som skjer, kan man se på økonomien som en trykkoker. Dersom aktiviteten i den blir veldig høy samtidig som arbeidsledigheten går ned, skapes et press på at lønningene må stige fordi det blir en kamp om arbeidskraften. Stiger lønningene, begynner gjerne også prisen på varene i markedet å stige når selskapene skal ta igjen tapte kostnader. Priskarusellen snurrer og inflasjonen går opp. Da er det ofte nødvendig at staten benytter sitt såkalte rentevåpen, altså at den regulerer renten for å holde aktiviteten på et fornuftig nivå. Oppsummert blir renten gjerne satt opp når økonomien går veldig bra, og satt ned når inflasjonen er under kontroll, sier han.

Utgangspunktet for at det snakkes om en renteøkning er med andre ord at økonomien går bra, noe som i og for seg er et positivt tegn.

Les også: 

Hvor lenge må jeg jobbe? Er 70 det nye 67?

Har du forbruksgjeld og mange kredittkort?

Slik påvirker renten gjeld og investeringer

De fleste har et boliglån og renteøkningen vil påvirke dette slik at lånet blir dyrere og man må betale mer per måned. Men samtidig som dette kan oppleves negativt, fremholder Malme at det også er andre ting som påvirkes:

– Boligprisene stiger og husleien øker gjerne samtidig som rentene stiger. Har man derimot ikke lån, men sparer i bank eller pengemarkedsfond, vil en renteoppgang være utelukkende positiv. For dem som sitter på lange obligasjoner, det vil si at man har lånt ut penger til noen andre og låst renten, vil det innebære at de synker i verdi siden man kunne fått høyere rente dersom man hadde hatt pengene tilgjengelig selv når renten stiger, forklarer Malme, og legger til:

– Derfor anbefales det gjerne ikke å låne ut penger i lange obligasjoner nå som renten spås å stige.

– Hvordan påvirkes så aksjemarkedet eller aksjefond?

– En moderat renteoppgang henger ofte sammen med at økonomien går bra, og kunder kjøper varene bedriftene selger slik at det veier opp for de økte kostnadene. Det er med andre ord ikke noe negativt ved dette i utgangspunktet. Det er derimot kraftig renteoppgang som kan være negativt for aksjemarkedet, sier Malme.

Ha en diversifisert portefølje

Han understreker at det også er viktig at man ikke investerer alle pengene på ett sted, men sprer dem for å minske risikoen ved rentesvingninger eller andre markedskrefter som kan påvirke børsen og økonomien for øvrig:

Personer som investerer bør ha en diversifisert portefølje, det vil si at man ikke bare investerer i aksjer eller i obligasjoner og pengemarked, men har en god balanse og sprer investeringene. På den måten vil ikke alt påvirkes av markedskrefter på en og samme tid og man får redusert risikoen i sin totale investeringsportefølje.

– Et spørsmål blant boligeiere går ofte igjen; skal man binde renten eller velge flytende?

– En økonom vil si at en flytende rente vil gi det beste resultatet i kroner og øre på lang sikt, men samtidig er det slik at ikke alle er økonomisk i stand til å leve med de endringene som kan komme. Derfor er mitt beste råd å sørge for at man får sove godt om natten fri for økonomiske bekymringer, og dersom det å binde renten sørger for det; velg det, råder Malme.

Fikk du med deg disse?: 

Hva skjer dersom vi får et kontantløst samfunn?

De glemte milliardene.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x