fbpx

Handelskrig og børsuro: Kortsiktig støy gir muligheter for langsiktige investorer

Handelskrigen mellom de to stormaktene USA og Kina er et tema som virker å være overalt om dagen.

Handelskrigen mellom de to stormaktene USA og Kina er et tema som virker å være overalt om dagen. Fra TV-nyheter til aviser og nettsider så blåses de siste eskaleringene opp med den ene overskriften verre enn den andre. Det kan jo få selv den mest erfarne investor til å skjelve litt i buksene.

I denne artikkelen vil vi forsøke å skrelle vekk retorikken, og heller se nærmere på hva som faktisk er situasjonen mellom de rivaliserende stormaktene i dag. Har vi en krise? Vil handelskonflikten lede til en lengre nedgangsperiode? Og ikke minst, på hvilken måte gir kriser grobunn for nye muligheter?

USA og Kina sin andel av verdensøkonomien

Det er ingen tvil om at både Kina og USA er store og viktige land, både økonomisk, politisk og basert på antall mennesker. Det kan likevel være greit å minne om at verden er større enn kun USA og Kina.

Vi trenger ikke se lenger enn til vårt eget forhold til Kina for å illustrere dette. Som vi vet har ikke det alltid vært like godt, og Norge ble blant annet plassert i den kinesiske fryseboksen etter den upopulære tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo i 2010.

Det kjølige forholdet førte til at eksporten av laks fra Norge til Kina omtrent stoppet helt opp. Men fikk dette egentlig noen negative følger for Norges del? Sjømatselskapene så jo tross alt ut til å klare seg bedre enn noen gang, mens laksen fant nye markeder, blant annet i Sørøst-Asia.

Kilde: SSB

Overskriftene var store også den gangen, men når de økonomiske dataene fikk snakke for seg så var konsekvensene knapt merkbare. Det viste seg altså at verden var langt større enn kun Kina.

Vi skal selvsagt ikke underdrive Kinas betydning for verdensøkonomien, all den tid landet står for over 19 % av verdiskapningen i verden. Lagt sammen med USA utgjør de to landene nesten 35 % av verdens økonomiske aktivitet. Alt dette i henhold til data fra IMF.

Flere har også trukket frem hvor viktig det kinesiske markedet er og har vært for en rekke vestlige merkevarer. Eksempler som ofte trekkes frem inkluderer både tysk bilindustri, en hel rekke europeiske luksusmerker som Gucci og Louis Vuitton, og ikke minst den ekstremt profitable amerikanske teknologigiganten Apple som mange nordmenn også eier aksjer i.

Finn ut mer om Forvaltningshusets prosess

Ta kontakt med oss

Begge har interesse av å løse konflikten

En viktig faktor som ofte blir glemt i medienes dekning av handelskonflikten, er hvor liten andel av den totale verdenshandelen som blir påvirket av den pågående handelskonflikten.

Holberggrafene viser til at både Kina og USA er relativt lukkede økonomier, hvor summen av eksport og import utgjør rett i overkant av 30 % for Kina og i underkant av 30 % for USA. På verdensbasis har gjennomsnittlig handelstoll på importvarer vært synkende i mange år, og har falt fra ca. 6,5 prosent i 1996 til nær 2,5 prosent i 2018. En marginal økning er derfor kanskje ikke noe annet enn en fartsdump på veien? Som vi tidligere har vært inne på så finner handelen gjerne nye og bedre ruter, dersom det er nødvendig.

Kilde: Holberggrafene

Elefanten i rommet må likevel sies å være president Trump og hans noe uortodokse og uforutsigbare tilnærming til diplomati. Trump har gått langt hardere til verks i handelspolitikken mot kineserne enn noen annen president før han. Det blir lagt merke til i Beijing og har nok gjort kineserne mer usikre.

Det er nettopp uforutsigbarheten i selve situasjonen som nå har lagt seg som en mørk sky over markedene. Selv om vi vet at det er i både Kinas og USAs interesse å løse handelskonflikten dem imellom, så er det svært vanskelig å vite når det vil skje og hva som er nødvendig for å komme frem til en løsning.

Støy gir muligheter

Selv dersom sentimentet skulle forverres ytterligere på kort sikt, så er det viktig å huske på at kortsiktig støy er noe av det som gir muligheter for langsiktige investorer.

For å utnytte mulighetene som støyen kan bringe med seg er du nødt til å holde hodet kaldt. Som vi har vært inne på tidligere på bloggen, så kan frykt gjøre oss irrasjonelle når det kommer til investeringsbeslutninger. Men heldigvis finnes det råd for dette også.

Den kanskje viktigste grunnen til at frykten griper inn er fordi du møter noe ukjent. Dette gjelder også for investorer. En god måte å håndtere slike situasjoner er å forberede deg på forhånd – du bør ha en klar, og gjerne nedskrevet, plan for hva du skal gjøre med investeringene dine.

Hvor store nedturer kan du tåle uten å miste nattesøvnen? Hvordan vil du reagere ved et fall på 10 eller 20 prosent? Dette er spørsmål du bør finne svar på for å finne et passende risikonivå. Du bør også ha tatt stilling til hva du skal foreta deg ved ulike scenarier. Det gjelder både for verdifall så vel som verdistigning. Opprettholdelse av den strategiske allokeringen over tid er gjerne den viktigste driveren for langsiktig avkastning.

Har du planlagt for alle eventualiteter i fred og ro, så vet du nøyaktig hva du skal foreta deg når panikken brer seg i markedet. På den måten vil du kunne dra fordel av din evne til å tenke langsiktig når andre gripes av frykt. Så lenge du klarer å holde deg til planen.

Vil du høre mer om hvordan vi bygger porteføljer?

Ta en uforpliktende prat med oss

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x