fbpx

Han har passet på formuene til norske millionærer i over 20 år

Artikkel om kapitalforvaltning

– Noen familier har jeg hatt en kunderelasjon med i 20 år nå, sier Michael V. Sivertsen.

– Da begynner man å kjenne folk ganske godt.

For et halvt år siden tok Sivertsen over som administrerende direktør i rådgivningsfirmaet Forvaltningshuset. Mandatet fra styreleder og grunnlegger Tore Malme var klart.

Sivertsen, med 20 års fartstid fra rådgivningsselskap som har betjent de mest velstående i befolkningen, skal gjøre Forvaltningshuset til den ledende rådgiveren i Norge på dette feltet.

– Det handler om å bygge tillit. Det må enhver rådgiver, advokat, lege, revisor eller formuesforvalter, gjøre seg fortjent til. Man må skape et interessant kompetansemiljø, som klientene ønsker å ha kontakt med – hvor de opplever å få verdifulle innspill, råd og god oppfølging. Da utvikler det seg et godt og sterkt samarbeid.

Han forteller at for én gruppe formuende er det viktigst å få formuen til å vokse raskest mulig.

– Det verdipapiret som dobler formuen på to år, det finnes ikke uten risikoen om at du kan tape alt. Det er viktig å forstå, sier Sivertsen. – Slike løsninger gir vi ikke råd på, da må klienten gjøre dette for egen risiko.

– Så ser vi at desto større formue kunden har i utgangspunktet, jo mer endrer holdningene seg fra et ønske om vekst, til et ønske om å ta vare på verdiene. 

Bitcoins-krydder

– Det er min erfaring at mange synes det er kjedelig å bare velge trygt. Mange formuende ønsker gjerne noe «krydder» i tillegg. Men hvis du setter hele formuen på spill etter innfallsmetoden, så går det ofte galt, sier Sivertsen.

Rådgiver må da avklare hva som skal være risikodelen av formuen, og hva som skal være den sikre delen.

– Og ja: risiko betyr mulighet for gevinst, men også tap. Det kommer du ikke bort fra. Du får en premie for å ta risiko, ofte kalt risikopremie. Denne premien er imidlertid ikke garantert.

Administrerende direktør Michael V. Sivertsen
Administrerende direktør Michael V. Sivertsen

– Når du har laget en god plan for hvor mye risiko du vil og kan ta i porteføljen, kan du sette av noe til «krydder-investeringer». Det kan være enkeltaksjer, derivater, bitcoins, valuta eller råvarer, sier Sivertsen med et smil.

– Da kan klienten selv følge opp disse høy-risiko investeringene, så kan vi i mellomtiden ta godt vare på den mer konservative delen, den som skal sikre fremtiden uansett utfall av høyrisiko-investeringene.

Stadig flere superrike nordmenn

Ifølge Sivertsen er tanken om å ha en personlig rådgiver for formuen eller familiens økonomi litt fremmed for mange her i landet. Dette kan ha sammenheng med en kultur der oppfatningen er at rikdom er noe man helst ikke skal snakke om, mener han.

– Det henger nok også sammen med at mange av formuene har blitt skapt de siste tiårene, og det ikke er tradisjon for å sette forvaltningen bort til en profesjonell aktør. 

Man skal ikke lenger enn til Sverige, hvor dette er langt mer vanlig blant de formuende, forteller finansveteranen.

Dette er en problemstilling som blir relevant for stadig flere: Ifølge en CapGemini-rapport som følger utviklingen av de mest velstående, så er nettopp Norge et av landene med høyest vekst i antallet slike individer.

Definisjonen rommer personer som har en nettoformue på én million dollar eller mer, tilsvarende om lag 8 millioner kroner.

Ifølge rapporten var det cirka 155.000 dollarmillionærer i Norge i 2016.

– I 2010 var tallet 86.000, sier Sivertsen.

– Det sier noe om at det er svært mange i Norge som sitter på en betydelig formue, men som enten ikke ønsker eller ikke vet hvordan de kan få rådgivning på sin finansielle formue.

Finne balanse i kapitalforvaltning

Det som har gjort sterkest inntrykk på Sivertsen gjennom karrièren, er når han har fulgt familier over lang tid og blir vitne til at drømmene ikke alltid går i oppfyllelse.

– Hvis du jobber hardt og ikke nyter noen ting, har som mål å ha mest mulig på konto når du blir 65 for å nyte livet… så skjer det jo innimellom at livet plutselig tar en helt annen retning, sier Sivertsen.

– Plutselig kan den ene ektefellen falle fra og da er plutselig gleden over pengene borte.

– Det handler om å finne balansen i livet, mellom å bygge verdiene, kontra det å ha det godt her og nå.

I dette bildet mener Sivertsen at rådgiveren har en tilsvarende rolle som familiens advokat eller lege.

– Vår oppgave er å skape den type relasjon – der du blir den naturlige sparringspartneren i alle økonomiske spørsmål: Det er deg de tar en avsjekk med før datteren skal studere i Storbritannia eller man planlegger å kjøpe en leilighet for sønnen.

Som rådgiver er målet å være den tillitspersonen de tar kontakt med i alle spørsmål som berører familieformuen.

Det betyr også at man kommer inn på spørsmål om organisering av familieselskapene, pensjon, arv, testamente, fremtidsfullmakt og ektepakt og liknende.

–Man må ha tillit for å kunne rådgi her, slår Sivertsen fast. På dette området må vi sette sammen tverrfaglig kompetanse for å løse de utfordringene eller ønskene klienten har.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x