fbpx

Forvaltningshuset går inn i sitt tredje driftsår i Vestfold

Vi har tatt en prat med daglig leder for Forvaltningshuset i Vestfold, Bård Åke Petersson.

Daglig leder Bård Åke Petersson

Året nærmer seg slutten. Hvordan går innspurten?

– Vi opplever sterk kundetilgang, og med kort tid igjen til jul er det mye å gjøre. Vi legger mye kvalitet i rådgivningen, noe vi aldri går på kompromiss med. Det krever tid og fokus. Alle nye kunder gjennomgår den samme strukturerte rådgivningsprosessen for å komme frem til den løsningen som er riktig for den enkelte. Den skal ta utgangspunkt i de store og små målene i livet, der forvaltningen legges på et risikonivå som man er komfortabel med.

Og hvordan har året vært for kundene?

– Hittil i 2019 har våre kunder hatt svært god avkastning, også om man sammenligner med forventet langsiktig avkastning. Dette gjelder selv om man tar hensyn til siste kvartal i 2018, hvor markedene falt både i Norge og Globalt. Men i år har aksjeinvesteringer levert over 20 % avkastning, og selv konservative porteføljer har levert godt. Til sammen har kundene våre, i hele landet, tjent nesten en milliard kroner i avkastning de siste 12 månedene. Dette er i stor grad drevet av den positive utviklingen i globale aksjer, mens det norske aksjemarkedet henger noe etter.

 

– Når man tenker tilbake på overskriftene som har dominert mediebildet dette året, kan man lett få inntrykk av at dette burde vært et dårlig år for markedene; men resultatet er snarere tvert imot. Året så langt er nok en påminnelse om at man bør unngå fristelsen til å prøve å “time” markedet, og heller bruke energien sin på å sette sammen en robust portefølje. Vi hjelper kundene våre med å forstå dette. Sammen tilpasser vi den enkelte kundes investeringsløsning til riktig risikoprofil, og setter sammen løsninger som kan levere gode resultater på tross av støyen i nyhetsbildet. Som en del av tjenesten vi leverer, sørger vi også for å løpende å ta gevinster som oppstår. Skulle det komme en korreksjon i markedet, så er våre investeringsløsninger satt sammen for å kunne navigere gjennom dette, blant annet ved at vi kjøper oss opp i de aktivaklassene som faller mye.

Hvordan har reisen i Tønsberg vært siden oppstart?

– Over all forventning. Jeg har jobbet med formuesforvaltning i en storbank tidligere, men opplever at en uavhengig formuesforvalter som Forvaltningshuset blir mottatt med større interesse. Vestfold har et sterkt næringsliv og en mentalitet som bygger på åpenhet og innovasjon, og slik sett er man nok åpen for å se på forbedringsmuligheter innen finansiell rådgivning. I tillegg har det nok hjulpet oss at det ikke er mange andre uavhengige finansielle rådgivere i regionen, noe vi vet mange har ønsket seg.

Hvordan er det å drive kontoret nå sammenlignet ved oppstarten?

– Nå har vi vokst til å bli en kjent aktør i regionen, noe vi merker godt i det daglige arbeidet vårt. Vi er veldig takknemlige og stolte over tilliten vi nå opplever. Da vi var nye i regionen var vi også forholdsvis ukjente. Nå opplever vi daglig at eksisterende kunder anbefaler oss til personer i sitt nettverk, som de tror kan ha nytte av en samtale med oss. Her på kontoret omtaler vi disse kundene gjerne som aktive ambassadører for Forvaltningshuset. For å vise vår takknemlighet for dette, belønnes aktive ambassadører med en rabatt. Hvis vi etablerer nye kundeforhold som har blitt henvist av eksisterende kunder, legges den samlede forvaltningskapitalen til grunn ved beregning av årlig honorar for begge parter. Det betyr at både den aktive ambassadøren og den som blir henvist kan nyte godt av ordningen.

– At vi blir anbefalt til våre kunders venner, familie og profesjonelle nettverk er noe vi aldri kommer til å ta for gitt. Det nivået av tillit er noe vi jobber hver dag for å opprettholde.

Hvordan ser du på framtiden?

– Vi tror det er mange som trenger en rådgiver og at flere får opp øynene for forskjellen mellom en uavhengig rådgiver og en som selger produkter. Antall individer med behovet for rådgivning er også økende. For mange oppleves det som krevende å manøvrere i jungelen av finansielle instrumenter, og som investor blir man i dag oversvømt med informasjon og nyheter som kan være både mer eller mindre relevant. Har man et langsiktig perspektiv på kapitalen sin, er det nok trygt å si at mesteparten av informasjon er irrelevant. Den teknologiske utviklingen kan gjøre det enklere å få tak i informasjon, men det kan også gjøre det vanskelig å ha gode beslutningsprosesser, noe som forsterker behovet for rådgivning. Forvaltningshuset vil være et godt alternativ for de som ser verdien av rådgivning, og som selv mangler interesse, kapasitet eller faglig kompetanse til å gjøre jobben selv. For de fleste vil det være en fordel med profesjonell og uavhengig rådgivning for å sikre at man kan nå de finansielle målene man har satt seg.

– Jeg ser for meg at så lenge vi fortsetter å sette kunden først, så vil vi fortsette å vokse. Vi har kapasitet til å ta imot flere kunder, og vi har planer å rekruttere ytterligere. Når det er sagt er oppfølgingen og ivaretagelsen av våre eksisterende kunder det aller viktigste for oss. Vi opplever å få gode tilbakemeldinger fra kundene våre på dette, som kanskje kan være med å forklare hvorfor vi har så mange aktive ambassadører hos oss.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x