fbpx

Forvaltningshuset fortsetter veksten

Sterk vekst gjennom året 2017

Sterk vekst gjennom året 2017

Rådgivningsselskapet Forvaltningshuset fikk i 2017 mange nye kunder og forvalter nå over 5 milliarder kroner på vegne av norske privatpersoner, investeringsselskaper og stiftelser. Dette betyr en økning på 1,8 milliarder kroner i løpet av 2017. Selskapet har ansatt flere nye formuesforvaltere, og har nå 75 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og kontorer i Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Tønsberg og Stjørdal.

I 2017 vokste selskapets inntekter med 25 % til 90,1 millioner kroner (72,5 i 2016) og EBITDA (driftsresultat før avskrivninger, finansposter og skatt) økte med 17 % til 6,9 millioner kroner (5,9 i 2016).

(MNOK)20172016Endring %
Salgsinntekter90,172,525 %
EBITDA6,95,917 %

 

Forvaltningshuset har siden etableringen gitt sine kunder solide investeringsporteføljer basert på langsiktige råd og uavhengig kapitalforvaltning. Selskapets mål er å gi kundene best mulig risikojustert avkastning, og å være en langsiktig utfordrer til bankene. I 2017 hadde Forvaltningshusets kundeporteføljer av anbefalte fondsforvaltere en svært sterk utvikling.

Forvaltningshuset har fortsatt veksten også inn i året 2018 og har hatt en sterk start på året med 25 % høyere nytegning i 1. kvartal sammenlignet med 2017.

Forvaltningshuset en av få uavhengige rådgivere i henhold til MIFID II

Ved nyttår ble det i Norge innført et nytt EU-regelverk kalt MIFID II. Regelverket har som formål å verne investorer i enda større grad enn tidligere. Dette inkluderer bl.a. krav som må oppfylles for at verdipapirforetak skal kunne markedsføre seg som en uavhengig investeringsrådgiver. Forvaltningshuset er en av svært få som nå har erklært seg som uavhengig rådgiver i henhold til dette nye regelverket.

– Forvaltningshuset oppfyller alle kravene for å kunne fortsette som en uavhengig investeringsrådgiver under de nye MIFID II-reglene. Vår forretningsmodell har alltid vært basert på prinsippene for uavhengig rådgivning, og det var aldri noe spørsmål hvorvidt vi skulle fortsette med det. Kunden er og skal alltid være vår eneste oppdragsgiver, og den som betaler for de tjenestene vi utfører, sier administrerende direktør Michael Vågen Sivertsen.

4 av 10 formuende nordmenn bruker en finansiell rådgiver – uavhengige rådgivere vokser i Norge

Norstat har 1. kvartal undersøkt i hvor stor grad nordmenn med finansielle verdier over 1 million kroner bruker en finansiell rådgiver. Det viser seg at vel 4 av 10 bruker en fast finansiell rådgiver, og at nesten halvparten av disse bruker en uavhengig finansiell rådgiver. Denne trenden fra utlandet med uavhengige rådgivere som viktigste partner for formuende ser altså nå ut til å ha slått rot også i Norge.

Bruk av finansiell rådgiver
Bruk av finansiell rådgiver, bank og rådgivningsselskap. Kilde: Norstat undersøkelse februar 2018

– I flere år har trenden i bankbransjen vært at stadig flere tjenester flyttes over på nett samtidig som filialer legges ned. Når de personlige relasjonene i banken forsvinner, merker vi at flere søker en personlig rådgiver som de kan ha et langsiktig forhold til, og som de kan møte ansikt til ansikt, sier Sivertsen.

Forvaltningshuset best kjente uavhengige rådgiver i Norge

I Norstats undersøkelse av uavhengige rådgivere i 1. kvartal i år kom Forvaltningshuset ut som den uavhengige finansielle rådgiveren som var mest kjent blant norske formuende med over 1 million kroner i finansielle verdier (både uhjulpen og hjulpen kjennskap). Dette viser at Forvaltningshuset har fått en sterk posisjon i det norske markedet.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x