fbpx

Forvaltningshuset etablerer allianse med Söderberg & Partners

Den gode veksten fortsetter

Nordens største finansielle rådgiver, Söderberg & Partners, blir nå aksjonær i Forvaltningshuset (21 % eierskap).

– Forvaltningshuset har siden etableringen for 12 år siden vært en utfordrer i det norske finansielle rådgivningsmarkedet og har hatt en svært sterk klienttilvekst de siste årene. Vi ønsker nå å ta steget opp og etablere oss som den ledende utfordreren innen uavhengig rådgivning i Norge. Alliansen med Söderberg & Partners vil gi oss ytterligere styrke og skalafordeler til å gjennomføre denne strategien, sier styreleder i Forvaltningshuset, Tore Malme.

– Vi tar sikte på å bli størst innen uavhengig finansiell rådgivning i Norden og vi ser frem til å jobbe sammen med ledelse og ansatte i Forvaltningshuset for å utfordre storbankene og andre konkurrenter i Norge. Forvaltningshuset har en sterk organisasjon, solid rådgivningsmetodikk og en uavhengig plattform, og sammen med våre ressurser og skalafordeler tror jeg at Forvaltningshuset kan bli en svært sterk utfordrer i Norge i årene som kommer, sier VD i Söderberg & Partners, Gustaf Rentzhog.

Transaksjonen er betinget godkjennelse fra Finanstilsynet.

Forvaltningshuset skal investere 100 MNOK for å bli markedsledende

I 2018 har Forvaltningshuset gjort flere endringer for å tilby markedets ledende rådgivningstilbud for norske formuende, stiftelser og organisasjoner.

– I 2018 har vi redusert prisene for våre kunder og hatt betydelige vekst – og utviklingskostnader. Vårt mål har vært å lage bransjens mest transparente og enkle honorarmodell, i kombinasjon med en grundig rådgivningsprosess basert på faglige råd og personlig oppfølging. Dette er kun første del av de 100 MNOK vi planlegger å investere i årene som kommer. Etter samme modell som Söderberg & Partners har vokst i Sverige, vil Forvaltningshuset fremover øke veksttakten ved oppkjøp og aktiv rekruttering av team fra storbankene og andre konkurrenter, sier administrerende direktør i Forvaltningshuset, Michael V. Sivertsen.

Overtar Zenith Fonds

Zenith Fonds AS har siden 2013 tilbudt investeringsrådgivning og ordreformidling til norske investorer. Nye regelverk og regulatorirske krav har økt kraftig de siste årene for denne type virksomhet og styret i Zenith konkluderte før jul med at kundene vil være best tjent med å videreføre kundeforholdet i et større selskap som ligger i forkant av den stadig økende reguleringen av bransjen. Det er bakgrunnen for at selskapet før jul inngikk en avtale om videreføring av alle selskapets kundeforhold gjennom Forvaltningshuset.

– Etter å ha vurdert en rekke aktører som tilbyr uavhengig investeringsrådgivning, besluttet vi å inngå en avtale med Forvaltningshuset. Zenith har hele tiden fokusert på personlig oppfølging, solid porteføljebygging og god forvalterseleksjon. Vi er trygge på at Forvaltningshuset vil videreføre de tjenestene som Zenith har tilbudt frem til i dag på en god måte, sier styreleder i Zenith Fonds AS, Fredrik Astrup.

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners er Nordens ledende frittstående finansielle rådgiver og formidling av forsikringer og finansielle tjenester. Konsernet har 1800 medarbeidere og omsetter i 2018 for ca. 3,3 mrd. SEK. Söderberg & Partners har virksomheter i Sverige, Finland, Danmark, Nederland og Norge.  Konsernet forvalter 150 mrd. SEK og har 400 mrd. SEK under rådgivning.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x