fbpx

Formuen er penger du ikke vil leke med

Artikkel om kapitalforvaltning

Mange ville sovet bedre om formuen deres var investert på en måte som gjør at pengene vokser over tid. Ved investeringsrådgivning gir vi deg tilgang til analyser, markedssyn og anbefalinger, men du tar selv beslutningen.

Formuesforvaltning handler om å legge en langsiktig plan for fremtiden. Vi jobber systematisk gjennom vår rådgivningsprosess hvor vi analyserer og kartlegger dine forventninger, slik at vi finner en løsning som er tilpasset dine behov.

Valget er ditt

Vi jobber med utgangspunkt i dine ønsker og behov ved sammensetningen av din portefølje. Du bestemmer selv investeringsstrategi og rammer for forvaltningen.

Som kunde hos Forvaltningshuset får du profesjonell og individuell forvaltning, uten at du behøver å bruke verdifull tid på å analysere og overvåke finansmarkedene.

Vi tilbyr en rekke investeringsmandater med forskjellige egenskaper, strategier og aktivaklasser. Vår løsning er basert på aktiv forvaltning med betydelig rom for taktisk allokering i tråd med vårt gjeldende markedssyn.

Hos et forvalterselskap vil du få desidert best utgangspunkt for å øke formuen du vil se vokse. Vi produserer oversiktlige rapporter som viser deg status og utvikling på din portefølje. Sammen går vi regelmessig gjennom investeringsstrategien for å sikre at den fortsatt passer til din situasjon, dine krav og dine overordnede mål.

Kundevennlig uavhengig rådgivning

En uavhengig rådgiver vil ha kundens interesser i fokus. De sitter på samme side av bordet som kunden, noe som gjør at kunden kan være trygg på de rådene som blir gitt.

Forvaltningshuset er et frittstående og uavhengig finanskonsern. Vi skal ivareta kundens formål og interesser på en best mulig måte når vi leverer våre tjenester. Kunden skal til enhver tid være vår eneste oppdragsgiver.

Uavhengighet er en viktig forutsetning for å kunne gi gode råd og ivareta kundens kapital på best mulig måte. Forvalterseleksjon påvirkes av endringer i markedet og forvalter-universet.

Når vi vurderer fondsforvaltere, så skjer det etter en metodisk prosess. De historiske resultatene blir vurdert opp mot kvalitative aspekter i organisasjon, team og forvaltningsfilosofi. Målsetningen er å finne fondsforvaltere som ikke bare har oppnådd god historisk avkastning, men også har et potensiale for fremtidig avkastning.

Alle kunder er unike, og det krever at det gjøres individuelle vurderinger basert på situasjon og behov. Med en personlig rådgiver er man som kunde trygg på at investeringsstrategien blir ivaretatt.

Bankene er i dag ikke som de var for 20 år siden. Tidligere kunne en gå inn og få uavhengige råd om sin økonomi. Men det har skjedd enorme endringer, og bankene har budsjetter de må forholde seg til, og produkter de skal selge. Dette gir et stort rom i markedet for aktører slik som oss her i Forvaltningshuset.

Vi forvalter den formuen som en ikke ønsker å leke med. Vi jobber med investeringer, ikke spekulasjon.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x