fbpx

Foreslåtte importtariffer skaper uro

Artikkel om det globale aksjemarkedet

  • Kina og USA har foreslått importtariffer som kan implementeres i løpet av to måneder
  • Uttalelser tilsier at landene er åpne for forhandlinger
  • Forsonlig tone fra president Xi Jinping de siste dagene
  • Vi forventer at dette vil prege nyhetsbildet og kapitalmarkedene i tiden fremover

Det globale aksjemarkedet har den senere tid vært preget av en eskalerende handelskonflikt mellom USA og Kina. I januar annonserte Trump en foreslått økt importavgift på opptil 50 prosent på importerte vaskemaskiner, og 30 prosent på solcellepaneler. Deretter ble det foreslått økte tollsatser på stål og aluminium, fulgt opp av økte tollsatser rettet direkte mot kinesiske varer. Ikke uventet har Kina signalisert økte tollsatser på en rekke amerikanske produkter, deriblant biler, fly, soyabønner og kjemikalier.

Trump ønsker importtariff på en rekke kinesiske varer fordi Kina over lang tid har vist lite respekt for amerikansk teknologi og immaterielle rettigheter (Intellectual Property, IP). Mange er enige med Trump i at kineserne har «tilranet» seg teknologi på flere måter. Blant annet er det er krav for utenlandske selskaper i Kina å samarbeide med kinesiske bedrifter (dette inkluderer overføring av teknologi og kompetanse til sine kinesiske samarbeidspartnere). Kina har også kjøpt opp en rekke utenlandske teknologiselskaper med spesialkompetanse.

Selv om mange eksperter er enige i at kineserne har ført en konkurransevridende politikk, er det samtidig bred enighet om at trusler om en handelskrig ikke er rett medisin for å få Kina til å endre seg. Forholdene i Kina har også bedret seg betraktelig de siste årene, det er blant annet iverksatt en rekke tiltak for å bedre beskyttelsen av intellektuell eiendom, og i større grad åpne opp for utenlandske selskaper.

Neste steg

Selv om presidenten/regjeringen har utøvende makt over handelspolitikk vil ikke eventuelle tariffer bli implementert før etter 60 dager, for å tillate tilbakemeldinger fra «the public», altså amerikanske selskaper og interessenter. Kina på sin side har ikke uttalt noe konkret tidspunkt for iverksettelse av de signaliserte tollsatsene. I mellomtiden er begge parter ved forhandlingsbordet og «handelskrigen» som blir beskrevet i media er foreløpig et politisk spill. Utfallet av forhandlingene er vanskelig å forutsi, og kommer til slutt an på hvor langt begge sider er villige til å strekke seg for å nå et kompromiss, både når det gjelder hvilke tiltak som Kina er villig til å gjøre og hvor lang tid USA gir dem på å gjennomføre.

Under en økonomisk konferanse i øyprovinsen Hainan forrige uke hadde president Xi Jinping en imøtekommende tone og gav lovnader om økt åpenhet i den kinesiske økonomien fremover.

Videre la han vekt på at Kina ikke søker et handelsoverskudd og at de har en genuin vilje til å øke importen og oppnå bedre balanse i internasjonale betalinger på nåværende driftsbalanse. Han snakket også om at intellektuell eiendom i større grad bør beskyttes.

Uttalelsene er i tråd med ønsker fra USA og «markedsvennlige». Samtidig rettet han noen skudd mot Trump, der han advarte mot «kald krig mentalitet» og konsekvensene av en eventuell handelskrig, det han kaller et nullsumspill. Markedene reagerte positivt på Xi Jinpings forsonlige tone som støtter opp under inntrykket av at Kina ønsker en løsning gjennom forhandlinger fremfor handelskrig.

Økonomisk konsekvens

Dette avhenger selvsagt av utfallet på forhandlingene, men effekten av det som analytikere forventer til være den sannsynlige løsningen på den pågående konflikten er relativt minimal for Kina, USA og verden rent økonomisk. Kapitalmarkedet, på den annen side, vil være utsatt for potensiell uro og volatilitet mens forhandlingene pågår.

Analytikere og strateger vil tolke og veie hvert ord som uttales fra offisielt hold på begge sider de neste 2 månedene, mens vi i tillegg må forholde oss til president Trumps krumspring på Twitter. Det er vanskelig å se for seg at partene faktisk ønsker en situasjon som de vet at ingen kommer seirende ut av på lang sikt. Dersom en enighet ikke nås, kan situasjonen fort forverres og utvikle seg til en reel handelskrig med større realøkonomiske konsekvenser.

Hvordan ser vi på konflikten

Bekymringer for en eventuell handelskrig mellom USA og sentrale handelspartnere har skapt volatilitet i markedet de siste ukene. Til tross for tidvis skarp retorikk fra USA, ser vi det som lite sannsynlig at dette eskalerer til en full handelskrig. I våre diversifiserte porteføljer anbefaler vi likevel å ligge posisjonert noe defensivt, og foretrekker å allokere deler av risikobudsjettet mot ulike typer risikable gjeldspapirer over aksjer.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x