fbpx

Flere nye frister for næringsdrivende nå under koronakrisen

Dette bør næringsdrivende sjekke før sommerferien.

Det kan arbeidende styreleder i Forvaltningshuset, Tore Malme, fortelle. Forvaltningshuset har mange kunder som er ledere eller eiere av bedrifter.

– Mange frister er utsatt ettersom myndighetene ønsker å være mer fleksible nå under koronakrisen, men for mange innebærer dette at noe av sommeren kanskje må brukes til meldinger til det offentlige. Forhåpentligvis gir det mer tid til å ferdigstille regnskaper samt at flere selskaper som har blitt rammet av inntektsbortfall har kunnet håndtere krisen ved at faste utbetalinger har blitt utsatt, sier Tore.

På skatteetatenes nettsider kan vi lese følgende om utsatte frister for næringsdrivende og bedrifter nå i år:

 • Forskuddsskatt
  • Innbetaling av forskuddsskatt for næringsdrivende 2. termin er utsatt fra 15. mai til 15. juli
 • Arbeidsgiveravgift
  • Innbetaling av arbeidsgiveravgift for 2. termin er utsatt fra 15. mai til 17. august
  • Innbetaling av arbeidsgiveravgift for 3. termin er utsatt til 15. oktober
 • Merverdiavgift
  • Fristen for innbetaling av 1. termin er flyttet fra 14. april til 10. juni
 • Skattemelding for næringsdrivende og selskaper
  • Leveringsfristen for skattemeldingen 2019 er utsatt fra 31. mai til 31. august. Det er ikke mulig å søke om ytterligere utsettelse

I tillegg til dette har myndighetene besluttet å ikke pålegge bøter for sen innlevering av meldinger frem til og med juni, dog anbefales det at dette ikke utnyttes. Stortinget har også innført en egen ordning der næringsdrivende, selskaper og privatpersoner som opplever likviditetsproblemer kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav på generelt grunnlag. Slik søknad kan innleveres fra 10. juni. Det er også mulig å be om å få tilbakebetalt skatt og avgifter som er innbetalt før de nye utsatte fristene.

Kompensasjonsordningen for næringslivet er nå forlenget og gjelder frem til og med august måned, og det vil være mulig for bedrifter med store inntektsbortfall å søke månedlig støtte frem til det. Den 29. mai la Regjeringen frem videre planer om en ny midlertidig ordning med lønnstøtte til bedrifter som tar permitterte tilbake i jobb, og denne vil kunne gi støtte i juli og august. For begge løsningene vil det måtte innleveres søknader gjennom sommeren.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x