fbpx

Fem avgjørende spørsmål i strategi

Artikkel om forretningsstrategi

Mange formuende i Norge har bygget opp sine formuer på hardt arbeid, entreprenørskap og bedriftseierskap. Virksomheter som lykkes har ofte en ting felles, nemlig en tydelig strategi. Hva er så de viktigste spørsmålene i utviklingen av en sterk strategi?

Av Arne Harket, CEO Strategic Consulting Group AS

Sosiale medier og økt grad av digitalisering gir virksomheter mange muligheter. Samtidig så medfører denne utviklingen at forbrukere utsettes for stadig flere inntrykk. Aldri før har det derfor vært viktigere for virksomheter å definere en tydelig strategi og løfte frem virksomhetens konkurransefortrinn. For aldri har det vært vanskeligere for virksomheter å trenge igjennom markedsstøyen.

Virksomhetens ressurser avgjør

En virksomhet kan ses på som en bunt med ressurser. Teorien ble første gang presentert i Edith Penroses klassiker fra 1959, The Theory of the Growth of the Firm. Boken utgjør en av grunnstenene i det som senere har blitt kalt ressursbasert tilnærming til strategi. Det at en virksomhet kan ses på som en bunt med ressurser betyr at ressursene i Danske Bank, er forskjellige fra ressursene i DNB, som igjen er forskjellige fra ressursene hos den digitale aktøren Sbanken. Ressursenes heterogenitet og immobilitet, det at de ikke bare kan flyttes fra en virksomhet til en annen, medfører at virksomheter kan ha ressurser som er verdifulle, sjeldne, vanskelig å imitere samt godt organisert i virksomheten. På disse ressursene bør virksomhetens strategi og konkurransefortrinn bygges. Forenklet kan man si at en virksomhet ikke kan bygge en tydelig forretningsstrategi på ressurser den ikke har. Eller sagt på annen måte, så må virksomheten kikke inn i egne ressurser, samt forstå industriene den opererer i, når konkurransefortrinn og forretningsstrategi skal defineres.

Fem avgjørende spørsmål i strategi

For å utvikle konkurransefortrinn og tydelige forretningsstrategier er det viktig med godt rammeverk. Følgende spørsmål bør inngå i en strategiprosess:

  1. I hvilke markeder og segmenter skal virksomheten operere?
  2. Hvilke ressurser og kapabiliteter har virksomheten som kan bidra til konkurransefortrinn, eller vedvarende konkurransefortrinn?
  3. Hvordan ser industrien ut? Og på hvilken måte kan virksomhetens ressurser og kapabiliteter bidra til at den tar en tydelig strategisk posisjon her?
  4. En strategi lykkes ikke med mindre definerte aktiviteter følger strategien. Hvordan skal virksomheten sikre at det er sammenheng mellom aktiviteter som utføres og virksomhetens strategi?
  5. Hvordan kan virksomheten utvikle interne kompetanser å sikrer nødvendig innovasjon, slik at den sikrer at den står i strategisk posisjon over tid?

Disse fem spørsmålene er grunnleggende i strategisk utvikling. Utvikles det en prosess i virksomheten som tar utgangspunkt i disse, så er virksomheten allerede på vei i retnings av et godt strategisk løp med god lønnsomhet.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x