fbpx

Er rådgivning i banken gratis?

Det er mange som tror at rådgivningen du får i banken er gratis, men er den egentlig det? Det korte svaret på det er nei. Du betaler for rådgivningen indirekte gjennom produktene du kjøper.

Bare for å ha det klinkende klart med en gang: en rådgiver i banken er ikke nødvendigvis en dårlig rådgiver.

– Prosessen knyttet til kartlegging og analyse kan gjerne gjøres bra hos en bankrådgiver, men de har litt andre rammebetingelser enn det en uavhengig rådgiver har, sier administrerende direktør i Forvaltningshuset Michael Sivertsen.

Hvordan tar banken betalt for rådgivningen?

Når man kjøper spare- eller investeringsprodukter i en bank betaler man ikke direkte for den eventuelle rådgivningen som leder til kjøpet, men indirekte gjennom gebyrer på produktene man kjøper. Det kan gjøre det vanskelig å få en fullstendig oversikt over hva man faktisk betaler for.

I tillegg kan det eksistere enkelte interessekonflikter i prosessen. Ulike produkter har gjerne ulike kostnader. Det kan medføre at en rådgiver favoriserer produktene som gir høyest inntjening.

– Hvis banken har aksjefond med forvaltningskostnader som varierer fra én til to prosent, sier det seg selv at det kan være fristende å anbefale noen av de dyrere alternativene. For en uavhengig rådgiver er inntekten helt lik, upåvirket av valg av produkter, sier Sivertsen.

– Det er kanskje den største og viktigste forskjellen på et uavhengig miljø og et produktdrevet miljø, legger han til.

Les også: 

Har du forbrukslån og mange kredittkort?

Nordmenn flest fremdeles tradisjonelle når det gjelder sparing

Returprovisjon og andre interessekonflikter

Forvaltningshusets forretningsmodell bygger på tre kjerneverdier: Åpenhet, kompetanse og personlig betjening. Sivertsen understreker viktigheten rundt det å være helt åpen og transparent med kunden.

Dette gjelder også returprovisjoner. Det vil si at rabatter som kommer tilbake fra forvaltere ikke havner hos rådgiveren, men går direkte og uavkortet tilbake til kunden. Uavhengige rådgivere kan riktignok også motta returprovisjoner, men de kan ikke beholdes, noe som hindrer at det oppstår en interessekonflikt. Dette er nedfelt i forskriften til verdipapirhandelloven, og reglene knyttet til EU-direktivet MiFID II som trådte i kraft i Norge 1. januar 2018.

Administrerende direktør i Forvaltningshuset Michael Sivertsen.

– Vi vil alltid ønske alle endringer som bedrer investorbeskyttelsen velkommen. Det nye regelverket bidrar til å klargjøre rollene til selskapene i bransjen vår. Vi forsøker langt på vei å eliminere alle potensielle interessekonflikter, sier Sivertsen.

Hos Forvaltningshuset betaler du et honorar for å bli kunde, og et årlig honorar så lenge du forblir kunde. Dette er de to eneste kostnadselementene.

– Det er en ekstremt viktig forutsetning å være åpen, både når det gjelder honorarer, rådgivningsprosessen og i det hele tatt alt vi foretar oss, sier Sivertsen.

– Alt skal være transparent slik at hvem som helst – media, finanstilsynet eller kunder – lett kan se hvordan vi gjør jobben vår, hvilke prosesser vi gjør internt og vår rådgivningsprosess.

Les også: 

Slik bør du investere i ulike faser av livet

Dette er podcastene du bør høre innen økonomi

– Vi tror på skreddersøm og personlig betjening

Hva dine investeringsbehov er, påvirker gjerne også din beslutning for valg av rådgivningstjenester. Om du har kompetanse, tid og lyst, er det ikke sikkert du har behov for en rådgiver i det hele tatt. Hos Forvaltningshuset betaler man for kompetansen til å gjøre noen fornuftige valg som baserer seg på kunnskap og erfaring, fritatt for alle potensielle interessekonflikter.

Rådgivningstjenester fra banken kan ofte bli påvirket av hvilken rådgiver du møter, dine personlige interesser og produktmiljøet rådgiveren jobber i. Det kan resultere i suboptimale investeringsløsninger.

– Det finnes selvfølgelig en standardløsning, men vi tror ikke det passer for alle investorer der ute. Vi tror på skreddersøm og personlig betjening, sier Sivertsen.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x