fbpx

Er Brexit-spørsmålet nå avgjort?

Boris Johnson og det Konservative partiet får rent flertallet i Underhuset.

Overveldende valgseier for de Konservative

Britene som gikk til valgurnene i går kan langt på vei ha avgjort Brexit-spørsmålet ved å gi de Konservative en overveldende valgseier og rent flertall i Underhuset. Med 650 valgkretser trengte de 326 seter, men ender nok opp med 365 etter at alle stemmene er talt opp.

Usikkerheten knyttet til Brexit har plaget finansmarkedene og ikke minst britene i årene som har gått etter folkeavstemningen 23. juni 2016. Først var det sjokket om at et av de sentrale medlemslandene i EU ville tre ut av unionen som preget nyhetsbildet, mens det etter hvert ble den lange føljetongen av forhandlinger, avtaler, nederlag i Underhuset m.m. som skapte usikkerhet og frustrasjon. Det har gått så langt at Sky News har etablert en egen nyhetskanal Sky News Brexit Free.

Med gårsdagens brakseier og lovnad om å “get Brexit done”, så kan det nesten ikke tolkes som annet enn at britene ønsker å bli ferdig med prosessen og komme seg videre. Det forventes derfor at Boris Johnson relativt snart vil legge frem et slikt forslag i Underhuset, og at britene vil forlate EU innen 31. januar 2020.

Knusende nederlag for Jeremy Corbyn

På den andre siden av det politiske spekteret tapte Labour over 40 seter i valget og gjør dermed sitt dårligste valg på mange tiår. De EU-positive Liberaldemokratene gikk også svakt tilbake. Det å være motstander av regjeringens Brexit-avtale var med andre ord ingen god strategi i dette valget. På den annen side så fikk ikke Brexit-partiet til den profilerte Nigel Farage noen medlemmer i Underhuset, så velgerne var heller ikke interesserte i slike en-saks-partier. I Skottland gjorde det skotske nasjonale partiet (SNP), som er EU-positive, rent bord og oppnådde rekordresultater. Det viser de ulike holdningene til EU også innenfor Storbritannia.

Les også: Markedskommentar for november 2019

Hva nå?

Selv om mange dagen etter valget har slått fast at Brexit-spørsmålet nå endelig er avklart, så er dette (dessverre) bare starten på Brexit. Regjeringens avtale om å forlate EU har en overgangsperiode, og nye forhandlinger der flere forhold skal diskuteres vil finne sted før endelig løsning er på plass. Videre er det først nå Storbritannia skal starte forhandlingene om å finne en ny permanent avtale med EU – vil det bli en frihandelsavtale, skal Storbritannia få en EØS-lignende avtale eller er det andre løsninger som vil komme på bordet? Dette blir nok en prosess som kommer til å vare noen år.

Kanskje vil vi se en lettelse i finansmarkedene nå når ting ser ut til å falle på plass (lavere usikkerhet kan virke positivt på finansmarkedene), noe som kan forsterkes globalt dersom også USA og Kina enes om en “fase 1”-avtale som det ryktes om at de nærmer seg.

Les også: Frykten for å tape penger gjør oss irrasjonelle

Internt i Storbritannia vil nok valgresultatene gi nye rammer for hvordan de vil utvikle seg politisk over de neste årene. De Konservative vil med rent flertall sannsynligvis gjennomføre sin valgte politikk, ettersom de ikke lenger er avhengig av støtte fra mindre partier i parlamentet. Labour sin leder, Jeremy Corbyn, har allerede annonsert at han ikke vil lede partiet ved neste valg. Flere politiske kommentatorer holder dagens Labour for å være det mest radikale på mange tiår, og neste leder vil muligens forsøke å bevege partiet nærmere det politiske sentrum for å etter hvert kunne utfordre de Konservative.

Nye interne spenninger i Storbritannia?

Gjennom høsten har det protestantiske partiet i Nord-Irland, som tidligere samarbeidet med de Konservative, valgt å gå egne veier i Brexit-spørsmålet. Gitt utfallet av gårsdagens valg, så er kanskje den tidligere alliansen brutt for godt. Ettersom spørsmål rundt Nord-Irland fortsatt er sentralt i Brexit-avtalen, vil nok dette fortsette å være en verkebyll i det politiske Storbritannia.

Med valgseier i Skottland vil SNP ledet av den skotske statsministeren drive frem spørsmålet om selvstendighet på nytt, og krav om ny folkeavstemning for å forlate Storbritannia kan fort komme på bordet. Hvis de Konservative setter seg på bakbeina, så blir kanskje dette den neste store kampsaken i Storbritannia, spesielt ettersom Skottland er EU-positive.

Britisk politikk blir nok neppe noe kjedeligere fremover, selv etter at Brexit mot all formodning finner sted i januar 2020. Men noen av usikkerhetsmomentene er imidlertid tatt av bordet for denne gang.

 

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x