fbpx

En gladnyhet for private aksjeinvestorer

Forlenger overgangsperioden for Aksjesparekonto med ett år

Det borgerlige flertallet på Stortinget går inn for å forlenge overgangsperioden for Aksjesparekonto med ett år. Det ble klart etter et møte mellom finanspolitikerne i Høyre, Venstre, FrP og KrF tidligere denne uken.

Det betyr at det vil være mulig å flytte børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond man eier over til en Aksjesparekonto også gjennom hele 2019 uten at det utløser skatt.

Forslaget vil bli fremmet i forbindelse med skatteproposisjonen i desember.

Forlenger fristen

Da Aksjesparekontoen ble lansert høsten 2017, ble den opprinnelige fristen for når man måtte flytte over børsnoterte aksjer og aksjefond til en Aksjekonto uten at det ville utløse skatt for opptjent gevinst satt til 31.12.2017. Fristen ble senere forlenget til 31.12.2018.

I løpet av året 2018, spesielt nå etter sommeren, har vi med jevne mellomrom informert alle våre kunder og lesere av nyhetsbrev om denne fristen og fordelene med Aksjesparekonto, slik at flest mulig skulle få tid og anledning til å sette seg inn i ordningen før den gunstige overgangsperioden gikk ut ved årsskiftet. Tall fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at det per 31. oktober 2018 var opprettet 373 000 Aksjesparekontoer med en samlet kapital på 64,5 milliarder kroner – som kun utgjør litt over 40 prosent av personmarkedets totale forvaltningskapital i aksjefond. Det betyr at det var mange som begynte å få dårlig tid for å rekke fristen.

Nå har imidlertid et flertall i finanskomiteen blitt enige om å forlenge overgangsperioden med ett år, til 31.12.2019.

– Dette er en gledens dag for norske forbrukere. Dette er et nytt produkt som mange ikke har rukket å sette seg inn i. Det tok litt tid før jeg gjorde det også, og jeg sitter i finanskomiteen, sier Vetle Wang (H) til NRK.

Tall som Forbrukerrådet har hentet inn fra Sverige viser at det der tok opp mot fire år før veksten i antall kunder som foretok en flytting flatet ut. Dette, sammen med tallene fra VFF, viser at også norske kunder hadde behov for mer tid for å sette seg inn i ordningen.

En gavepakke til den langsiktige norske privatinvestoren

Administrerende direktør i Forvaltningshuset, Michael V. Sivertsen, sier ordningen på mange måter er en gavepakke til den langsiktige norske privatinvestoren.

– Aksjesparekonto er på mange måter en gavepakke til den langsiktige norske privatinvestoren. Nå kan man kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten at det utløser gevinstbeskatning. Det vil gjøre det enklere å ta løpende investeringsbeslutninger med utgangspunkt i investeringsstrategien man har lagt, uten å måtte tenke på hvilke skattemessige konsekvenser de beslutningene får, sier Sivertsen.

Gevinster man opparbeider seg over tid kommer nemlig ikke til beskatning før de tas ut av kontoen. Man kan også ta ut det man opprinnelige satte inn på Aksjesparekontoen, uten å komme i skatteposisjon. Det er først når man tar ut gevinster at man må betale skatt.

Les mer om Aksjesparekonto her.

– I tillegg har regjeringen i Statsbudsjettet for 2019 foreslått endringer som vil ta hensyn til viktige forhold knyttet til arv og generasjonsskifte, og som bedrer fleksibiliteten man har til å dele opp Aksjesparekontoen, sier Sivertsen.

Det betyr ikke at du bør vente

Dersom Aksjesparekonto er en løsning som passer for deg, så er det likevel ikke noen grunn til å vente. Tidligere var det kun investorer med et eget investeringsselskap som kunne utsette skatt til den dagen man tok ut gevinster i form at utbytte til privat hånd. Nå har private investorer en lignende mulighet med Aksjesparekonto.

Selv for investorer som eier aksjer og aksjefond med urealiserte tap kan det være hensiktsmessig å etablere en Aksjesparekonto nå. Investeringer som står i tap kan overføres til en Aksjesparekonto med diskontinuitet, som betyr at du kan utløse tapsfradraget nå slik at det kommer på neste års Skattemelding. Når investeringene først er flyttet over, kan man igjen vurdere investeringsporteføljen sin på nytt.

Ta kontakt med Forvaltningshuset for å etablere en Aksjesparekonto

Trykk her

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x