fbpx

Dette må du vite om Regjeringens nye pensjonsforslag

Billigere pensjonsordninger?

Fredag forrige uke kom nyheten om det ventede forslaget til individuell pensjonskonto. Regjeringen foreslår at arbeidstakere med innskuddspensjon skal få en egen pensjonskonto som følger arbeidstakeren. Vi har sett nærmere på hva forslaget vil bety for deg.

I pressemeldingen forteller finansminister Siv Jensen at ordningen vil gjelde nær 1,4 millioner arbeidstakere, og at forslaget er fremmet for å effektivisere pensjonssparingen. I stedet for å bli spredt rundt hos ulike leverandører, vil innskuddspensjonen og tidligere opptjent pensjon fra innskuddsløsninger nå være samlet på et sted. Løsningen kan på mange måter sammenlignes med aksjesparekonto som ble innført i 2017, hvor man kan samle alle aksjer og aksjefondsinvesteringer på en og samme konto.

Billigere pensjonsordninger?

Hallgeir Kvadsheim. (Foto: TV3.)
Hallgeir Kvadsheim. (Foto: TV3.)

Økonom Hallgeir Kvadsheim forteller at forslaget kan ha mange positive konsekvenser for deg som privatperson, likevel presiserer han at ikke alle detaljer er klare ennå og at forslaget må formelt vedtas av Stortinget.

– Det vil jo sannsynligvis bli billigere når du får samlet alle pensjonsavtalene under en leverandør, sier han. I dag er ordningen slik at hver arbeidsgiver har en leverandør for innskuddspensjon der arbeidsgiver dekker kostnader knyttet til forvaltning og administrasjon av midlene. Skifter du arbeidsgiver, er du selv nødt til å dekke disse kostnadene for tidligere opptjent pensjon. Med den nye ordningen vil den enkelte fremdeles måtte dekke kostnadene for forvaltningen av disse midlene, men administrasjonen vil sannsynligvis bli mer effektiv og da også billigere for den enkelte arbeidstaker når alt kan slås sammen på en konto.

For dersom det nye forslaget blir vedtatt i Stortinget, vil pensjonskapitalbevisene (tidligere opptjent pensjon) bli overført til en leverandør, hvilket gjør at du slipper å betale administrasjonsgebyrer hos flere leverandører på en gang. På denne måten vil en større porsjon av pensjonsmidlene gå direkte til arbeidstakeren. Kvadsheim er positivt innstilt til forslaget.

– Bedriftene forhandler jo gjerne frem gunstige avtaler hos leverandørene, så dersom arbeidstakerne får samme betingelser blir dette gunstig, sier han. Videre forteller han at finansnæringen på nåværende tidspunktet ikke ønsker å gå ut med noen garanti for at disse avtalene vil gjelde alle arbeidstakere med slike ordninger.

– Dette spørsmålet er foreløpig ganske uklart, men jeg håper jo at du som arbeidstaker vil få den samme lave kostnaden som bedriften. Uansett om dette blir tilfellet eller ikke, vil kostnadene bli lavere fordi du kun må betale et administrasjonsgebyr, forteller Kvadsheim.

Les også: 

Pensjon fra første krone? Det er viktigere å være langsiktig!

Slik bør du investere i ulike faser av livet

Negativ aksept 

Dersom ordningen blir vedtatt i Stortinget, vil du som arbeidstaker med innskuddspensjon automatisk bli en del av ordningen, hvis ikke du velger å reservere deg mot dette. Det betyr at dine pensjonskapitalbevis overføres til den som forvalter din innskuddspensjon for din nåværende arbeidsgiver.

– Det blir en negativ aksept, og her mener jeg at hver enkelt bør være litt observant, sier Kvadsheim. Han forteller at hver enkelt arbeidstaker bør sette seg inn i det nye kundeforholdet, slik at du som privatperson og lønnsmottaker er klar over hvilken konsekvens denne ordningen vil ha for deg. Likevel understreker han at bedriftene nok vil forsøke å forhandle den beste mulige avtalen de kan med leverandørene.

Regjeringen foreslår at pensjonsmidlene (inkludert tidligere opptjent pensjon) samles i arbeidsgivers pensjonsordning. Arbeidstakere kan imidlertid velge å beholde pensjonskapitalbevisene sine der de forvaltes i dag eller hos en annen leverandør som man selv velger. Arbeidsgiver er ansvarlige for å gi ut informasjon som gjør det mulig for deg som arbeidstaker å sammenlikne kostnader og investeringsvalg hos de ulike leverandørene. Kvadsheim forteller at dette kan føre til økt konkurranse mellom de ulike leverandørene.

– Da blir det jo opp til leverandørene å gjøre seg attraktive for den enkelte arbeidstakeren. Men jeg tipper at de fleste vil ha alt samlet hos arbeidsgivers leverandør, sier han.

Les også: 

Sparer du nok for fremtiden? De fleste gjør ikke det

Over halvparten av dagens 10-åringer vil bli over 105 år gamle

Ut med 12 måneders regelen

I dag må du ha jobbet minst 12 måneder før du får med deg den opptjente pensjonskapitalen dersom du velger å skifte arbeidsgiver, men med det nye forslaget er dette snart historie. Blir forslaget vedtatt vil innskuddspensjonen følge deg, selv om du kun har jobbet i bedriften i et par måneder. Kvadsheim mener dette er på høy tid, da arbeidsforholdene har endret seg drastisk de siste ti årene.

– Det er jo flere bransjer som har benyttet seg godt av ordninger med vikariater og kortere stillinger, blant annet for å slippe å betale pensjonsinnskudd. Nå blir det slutt på dette, sier han.

Selv om Kvadsheim i utgangspunktet stiller seg positiv til ordningen med pensjonskonto, er det noen ting han mener du som arbeidstaker bør være klar over.

– Denne ordningen gjelder kun innskudd og pensjonskapitalbevis, ikke fripoliser eller IPS, sier han. Det blir altså ikke sånn at hele pensjonen blir samlet under en konto, men deler blir det. Kvadsheim forteller videre at dette kan endres på et senere tidspunkt.

Det gjenstår enda å se om forslaget bli vedtatt i Stortinget, og endelige detaljer rundt ordningen vil bli offentliggjort dersom dette skjer.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x