fbpx

Dette bør du tenke på før årsskiftet

Når vi går inn i årets siste måned, kan det være fornuftig å tenke gjennom om det er noen siste disponeringer du ønsker å gjøre før vi skriver januar 2020.

Overføring til Aksjesparekonto

NB: De fleste av våre kunder som har behov for aksjesparekonto har allerede fått opprettet dette. Det er markert i Kundenett med ASK-symbol ved siden av de fondene som er aktuelle for aksjesparekonto.

Helt siden ordningen med aksjesparekonto ble innført 1. september 2017, har nordmenn som eier aksjer og aksjefond fått lov til å flytte disse over til en aksjesparekonto uten å utløse gevinstbeskatning. Fristen for å flytte over uten å utløse skatt går imidlertid ut 31.12.2019.

Dersom du enda ikke har flyttet dine aksjer og aksjefond, så bør du få gjort det før årsskiftet. Tall fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at 35 prosent av frie aksjefonds-kroner enda ikke er flyttet – tilsvarende 54 milliarder kroner. Om lag en halv million nordmenn har fortsatt midler som både kan og bør flyttes. Har du urealiserte tap, så kan du overføre til aksjesparekonto med realisasjon slik at du får fradraget til neste år.

Fordelene med en aksjesparekonto er mange. Du kan blant annet kjøpe og selge aksjer og aksjefond innenfor en aksjesparekonto uten å utløse skatt. Gevinsten kommer først til beskatning når den tas ut av aksjesparekontoen. Innskutte midler kan også tas ut først, uten beskatning. I tillegg er det skattemessig kontinuitet ved arv, gave og overføring til ektefelle.

Tilføre kapital til porteføljen din

Desember er gjerne en måned hvor mange gjør en ekstra vurdering rundt eventuell tilførsel av kapital til porteføljen sin. Det kan være fornuftig å gjøre dette med jevne mellomrom, spesielt hvis man ikke allerede har satt det i system. Penger som har langsiktig horisont bør i teorien settes i arbeid så tidlig som mulig, noe som best kan oppnås gjennom eksempelvis faste månedlige eller kvartalsvise trekk.

Dersom du er i formuesskatteposisjon og har planer om å fylle på porteføljen din, så kan det være fornuftig å gjøre slike disponeringer før årsskiftet. Formuesskatten utlignes på grunnlag av nettoformuen din, som bestemmes ved utgangen av året (31.12). I motsetning til penger som står på bankkonto, så har aksjer og aksjefond en verdsettelsesrabatt på 25 %, som effektivt sett kan bidra til å redusere formuesskatten.

Vil du bli kontaktet av din formuesforvalter

Trykk her

IPS

Dersom du sparer langsiktig og målrettet mot pensjon, så kan Individuell pensjonssparing (IPS) være en fornuftig spareform. Du kan spare inntil 40.000 kroner årlig, og få skatteutsettelse på sparebeløpet. Sparebeløpet kommer imidlertid til beskatning når det skal tas ut igjen, men i motsetning til hva tilfellet var for den gamle IPS-ordningen så er nå skattesatsen ved uttak den samme som skatteutsettelsen man får ved innskudd.

Det er viktig å merke seg at IPS er et pensjonsspareprodukt som gir rett til alderspensjon. Pengene er bundet frem til minimum fylte 62 år samtidig som det er knyttet særlige utbetalingsregler til kontoen. Særlig unge mennesker bør tenke på dette før de “låser” pengene i potensielt veldig lang tid.

Den langsiktige verdien av skatteutsettelsen tilsier imidlertid at de med lang sparehorisont bør vurdere ordningen. Er man i formuesskatteposisjon vil ordningen være spesielt gunstig, ettersom midlene er fritatt formuesbeskatning (da er det en reell skattebesparelse). Det er heller ingen skatt på avkastningen i spareperioden.

Les mer: Slik fungerer IPS

BSU

Dette er kanskje ikke direkte relevant for den gjennomsnittlige leseren av forvaltningsBloggen, men kan likevel være relevant for personer i den enkeltes omgangskrets.

Boligsparing for ungdom (BSU) er sannsynligvis den beste spareformen for alle under 34 år som sparer målrettet til bolig eller som allerede har et boliglån i dag. Det årlige sparebeløpet gir et reelt skattefradrag på 20 %, og med maksimalt årlig sparebeløp er 25.000 kroner kan man potensielt få et skattefradrag på 5.000 kroner per år.

Det er viktig å merke seg at man må ha skattbar inntekt for å kunne få skattefradraget. Man får heller ikke mer fradrag enn maksimalt det man ville betalt i skatt det enkelte året. Ettersom man kun kan foreta 12 innskudd (forutsatt maksimalt beløp), så bør man være varsom med å fylle opp kontoen før man får høy nok inntekt. Dette er nok først og fremst noe foreldre og besteforeldre som vil spare til barn og barnebarn bør tenke på.

Denne oversikten er på ingen måte uttømmende, men peker i retning av noen forholdsvis enkle grep man kan foreta seg. Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Trykk her

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x